Reflectieverslag

advertisement
Reflectieverslag
Datum: 19 januari 2017
Naam: Puk Witte
Sector: D&T
Module: 9
Geef een uitgebreide samenvatting van de inhoud van deze module (wat heb je gedaan)?
Gebruik hierbij je notities uit je blog.
We hebben geleerd hoe we ouderen uit bed moeten helpen en in een (rol)stoel zetten, thee
voor ze maken en hun bloeddruk meten. Ook hebben een lesje EHBO gehad. Daarnaast
hebben we gewoon opdrachten in een boekje moeten maken.
In welke onderdelen was jij goed en in welke minder goed, geef duidelijk aan waarom?
Het hartslagmeten vond ik best goed gaan en de stabiele zijligging ook.
Wat waren je verwachtingen van deze module vooraf?
Dat we iets met ouderen zouden gaan doen
Heeft de module aan die verwachtingen voldaan? Geef duidelijk aan waarom wel/niet
Ja want we gingen naar een bejaardentehuis
Zijn er onderdelen van deze module die jij nog mist, wat zou je graag nog behandeld zien
worden?
Nee, ik heb niks gemist bij deze module.
Geef aan welk beroep er bij deze module past, wat houdt het beroep in? Geef een duidelijke
uitgebreide beschrijving.
Bejaardenverzorger: die verzorgt de bejaarden omdat de ouderen dat niet zelf meer kunnen,
of omdat ze dement worden/zijn en alles vergeten.
Geef nog 3 andere beroepen die bij deze module kunnen horen? Geef hier ook een
beschrijving van.
Logopedist: helpt met mensen die spraakproblemen hebben dus die kunnen niet zo heel
goed praten en daar helpen je ze om beter te leren praten.
Orthoptist: en Orthoptist helpt cliënten die kampen met oogafwijkingen en/of aandoeningen of een visuele beperking.
Ergotherapeut: Een Ergotherapeut helpt mensen die door lichamelijke of psychische
beperkingen niet langer op de oude manier dagelijkse bezigheden uit kunnen voeren.
Kijk eens op het internet wat het gemiddelde loon is van deze beroepen?
Noteer dat hieronder.
Logopedist: €1700,Orthoptist: €1700,Ergotherapeut: €2000,-
Neem de beroepen van de vorige vragen, welk opleidingen moet je hier voor volgen op het
MBO?
Logopedist: HBO
Orthoptist: HBO
Ergotherapeut: HBO
Wat houden de opleidingen in, geef een uitgebreide omschrijving van deze opleidingen?
Logopedist: hoe je leert om met die mensen om te gaan en hoe je hun moet behandelen
Orthoptist: je leert hoe je die mensen moet behandelen en niet te confronterend over
komen voor wat ze hebben.
Ergotherapeut: je leert alle dingen die je moet kunnen als je klaar bent met je opleiding en je
leert hoe je mensen moet behandelen
Op welke verschillende ROC’s ( binnen de regio brabant, gelderland) worden deze
opleidingen aangeboden?
Logopedist: hogeschool Utrecht
Orthoptist: hogeschool Utrecht
Ergotherapeut: Avans
Geef aan wanneer de open dagen zijn van deze scholen?
Avans: 28 januari
Hogeschool Utrecht: 11 maart
Zou jij later in deze richting je vervolg studie kiezen, past dit bij jou, geef aan waarom
wel\niet?
Nee ik ga iets met dieren doen.
Welke sterke en minder sterke punten heb je uiteindelijk bij jezelf ontdekt tijdens het
volgen van deze module?
Dat ik er wel mee om kan gaan maar ik vind het minder interessant dan de opleiding die ik ga
doen
Neem het reflectieverslag van de ISP docent voor je, geef aan of je akkoord gaat met
zijn/haar bevindingen?Geef aan op welke punten wel en welke niet.
Vragen bij een evt. bedrijfsbezoek/schoolbezoek.
Welk bedrijfsbezoek of ander bezoek heb je gedaan. Vertel ook wat je daar gedaan of gezien
hebt.
We zouden naar een bejaarde tehuis in Heesch gaan, ik was er alleen niet bij ik moest naar
mijn intakegesprek.
Heeft het bezoek je een duidelijk inzicht gegeven van de mogelijkheden binnen het bedrijf of
opleiding? Wat zijn de mogelijkheden voor jezelf. Geef aan welke wel of welke niet.
Weet ik niet ik was er niet bij.
Download