Reflectieverslag

advertisement
Reflectieverslag
Datum: 2-6-2016
Naam: Nienke Broeren
Sector: dienstverlening en technologie
Module: Verpleging en revalidatie
Geef een uitgebreide samenvatting van de inhoud van deze module (wat heb je gedaan)?
Gebruik hierbij je notities uit je blog.
We hebben 3 lessen uitval gehad. Doordat we uitval hadden hebben we minder gedaan dan
normaal. We hebben veel dingen gekookt zoals soep, koekjes en pannenkoeken. We hebben
het eerste blok uit het boekje gewerkt. Theorie dus. Daarna gekookt.
In welke onderdelen was jij goed en in welke minder goed, geef duidelijk aan waarom?
Ik vond uit het boekje werken saai, maar het ging wel goed. Het koken vond ik erg leuk en
ging goed.
Wat waren je verwachtingen van deze module vooraf?
Veel leren over de verpleging en hoe iemand revalideert.
Heeft de module aan die verwachtingen voldaan? Geef duidelijk aan waarom wel/niet
Nee, we hebben uit een boekje gewerkt wat we als eens eerder hebben gedaan. We hebben
niks met revalidatie gedaan.
Zijn er onderdelen van deze module die jij nog mist, wat zou je graag nog behandeld zien
worden?
Ja meer met revalideren
Geef aan welk beroep er bij deze module past, wat houdt het beroep in? Geef een duidelijke
uitgebreide beschrijving.
Een verpleegkundige is een persoon die opgeleid is in het uitvoeren van verpleegkundige
taken. Hij of zij houdt zich bezig met het geven van verpleegkundige zorg. Hieronder valt
basiszorg, zoals de persoonlijke verzorging als wassen, aankleden en verschonen, maar ook
wondverzorging, observatie en rapportage en gespecialiseerde zorg.
Bron: wikipedia.
Geef nog 3 andere beroepen die bij deze module kunnen horen? Geef hier ook een
beschrijving van.
- Fysiotherapeuten: en fysiotherapeut, kinesitherapeut, of kinesist laat patiënten met
verschillende lichamelijke klachten oefeningen doen die onder de noemer
fysiotherapie/kinesitherapie vallen.
- Ergotherapeuten: Een ergotherapeut is een paramedicus die mensen met een beperking
helpt in het dagelijks handelen. Een ergotherapeut baseert zich op de wetenschappen
van de ergotherapie. In de behandeling de uitgangspunten of het paradigma hanteert
van de ergotherapie.
- Revalidatiearts: een revalidatiearts verzorgt patiënten in revalidatiecentra en andere
zorginstellingen. Voorbeelden van werkzaamheden: signaleert in overleg met patiënt
en/of familie verpleegproblemen, stelt het verpleegplan op, stimuleert patiënten
lichamelijk zo zelfstandig mogelijk te functioneren, ondersteunt patiënten bij
psychische en sociale activiteiten, voorkomt dat gezondheidsproblemen ontstaan of
verergeren
Kijk eens op het internet wat het gemiddelde loon is van deze beroepen?
Noteer dat hieronder.
1.Ergotherapeut: 2223 euro
2.Fysiotherapeut: 2381 euro
3.Revalidatie-arts: 5833 euro
Neem de beroepen van de vorige vragen, welk opleidingen moet je hier voor volgen op het
MBO?
1. mbo diploma verpleegkundige en dan doorstuderen naar hbo ergotherapeut.
2. Fysiotherapeut mbo
3. mbo diploma verpleegkundige en dan specialiseren.
Wat houden de opleidingen in, geef een uitgebreide omschrijving van deze opleidingen?
1. Ergotherapeuten werken als behandeld therapeut in een ziekenhuis, revalidatiecentrum,
verpleeghuis, psychiatrisch centrum of in een eigen praktijk, als zelfstandig ondernemer.
Naast behandelend therapeuten zijn er ergotherapeuten die als adviseur werken. Zij adviseren
over arbeidsomstandigheden of over woningaanpassingen en voorzieningen.
2. Je behandelt mensen die klachten hebben over hun 'bewegingapparaat'. Je kunt hierbij
denken aan moeilijk lopen, rugpijn, spierpijn of blessures. Ook bij herstel na operaties, het
behoud van bepaalde functies of bij de verbetering van de functie van bepaalde organen kan
de fysiotherapeut een belangrijke rol spelen. Je kunt patiënten op verschillende manieren
behandelen. Je kunt dit doen met behulp van technische apparatuur, zoals warmte,
geluidsgolven en water. Je kunt ze ook behandelen door middel van massages en door het
toepassen van bewegingstherapie.
3. Je bent bezig met de dingen die voor mensen heel belangrijk zijn: je zelfstandig kunnen
verplaatsen, jezelf kunnen verzorgen, communiceren en het uitvoeren van werk of hobby’s.
Hiervoor is goede kennis van het houding- en bewegingsapparaat nodig, maar ook kennis van
compensatiemechanismen en hulpmiddelen. Steeds vaker worden er technieken als
bijvoorbeeld gangbeeldanalyse gebruikt om therapie en hulpmiddelen optimaal op elkaar te
kunnen afstemmen. Als revalidatiearts geef je leiding aan het revalidatieteam met o.a.
fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog en maatschappelijk werker.
Op welke verschillende ROC’s ( binnen de regio brabant, gelderland) worden deze
opleidingen aangeboden?
ROC Nijmegen, Arhmen
Geef aan wanneer de open dagen zijn van deze scholen?
Volgend jaar pas weer.
Zou jij later in deze richting je vervolg studie kiezen, past dit bij jou, geef aan waarom
wel\niet?
Nee, ik wil de verpleging in.
Welke sterke en minder sterke punten heb je uiteindelijk bij jezelf ontdekt tijdens het volgen
van deze module?
In afwassen ben ik minder goed…..
Neem het reflectieverslag van de ISP docent voor je, geef aan of je akkoord gaat met zijn/haar
bevindingen?Geef aan op welke punten wel en welke niet
*
Download