Module Initiatie Verpleegkunde - Sint

advertisement
Module Initiatie Verpleegkunde – IV
Deze module is de startmodule van onze opleiding tot verpleegkundige.
Er wordt in deze module de basis gelegd rond zorgen voor mensen.
De nadruk ligt op het aanleren van basisvaardigheden zoals het uitvoeren van
hygiënische zorgen, het opnemen van parameters, verplaatsingstechnieken,
communicatieve vaardigheden, …
Tijdens de theorie verdiep je je in de normale anatomie en fysiologie van het
lichaam.
Deze module loopt over 20 weken. Eerst heb je 4 à 6 weken les, dan ga je 2
weken op stage om kennis te maken met het werkveld. Nadien heb je weer 4
weken les en nog eens 4 weken stage om je verder te ontwikkelen als
verpleegkundige in opleiding.
Module Verpleegkundige Basiszorg - VB
In deze module wordt de verpleegkundige inhoud uitgediept: je leert denken en
handelen als verpleegkundige.
Vanaf nu krijgen studenten het gevoel verpleegkundige te worden, je leert
verpleegtechnische handelingen zoals inspuitingen en de basisbeginselen van de
wondzorg.
Je leert preventieve maatregelen te treffen in verband met besmetting en
overdracht van micro-organismen, het stellen van verpleegdiagnosen en
uitwerken komen aan bod, diabetes kent tegen het einde van de module geen
geheimen meer, groepsdynamische processen worden van nabij bekeken.
De module loopt over 20 weken waarvan 4 weken stage, 4 weken les, 4 weken
stage, 4 weken les.
Module Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg – OAG
In deze module worden veel verpleegkundige interventies aangeleerd en
ingeoefend.
Je maakt kennis met de bloedafname, infuustherapie en de gespecialiseerde
wondzorg. Je leert in deze module ook veel linken leggen tussen de pathologie
en de acute gezondheidsproblemen.
In deze module is een goede afwisseling tussen theorie, vaardigheidstraining en
stage. De module loopt over 20 weken waarvan 4 weken stage (heelkunde of
geneeskunde), 4 weken les, 4 weken stage (heelkunde of geneeskunde), 4
weken les.
Module Oriëntatie Geestelijke Gezondheidszorg en Ouderenzorg – OOGG
In deze module ga je dieper in op de ouder wordende zorgvrager met zijn
specifieke pathologie zoals vallen, slikstoornissen en verschillende soorten
dementie.
Daarnaast maak je kennis met en leer je omgaan met verschillende
psychiatrische aandoeningen zoals stemmingsproblematiek en psychose.
Je verpleeginterventies worden ook hier verder uitgebreid.
In deze module is een goede afwisseling tussen theorie, vaardigheidstraining en
stage. De module loopt net zoals de andere modules over 20 weken. Er zijn 2
stageperiodes van 4 weken afgewisseld met 2 lesperiodes van 4 weken. Je loopt
één stage geriatrie en één stage psychiatrie.
Module Toegepaste Verpleegkunde - TV
De module toegepaste verpleegkunde (TV) is de afsluitende module, die loopt
over een gans jaar, m.a.w. over 40 weken.
Hier word je verder voorbereid voor het werkveld.
Belangrijk om weten is dat je, in het derde jaar, kan kiezen uit drie opties,
naargelang jouw interesse :
-
Ziekenhuisverpleegkundige
Ouderenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Net zoals de vorige jaren worden de lessen afgewisseld met de stage. Je doet
twee stageperiodes van 4 weken. Eén stageperiode bestaat uit een keuzestage,
bijvoorbeeld op spoed of operatiezaal.
De laatste stageperiode is je uitloopstage van 9 weken op één dienst met als
doel je nog beter in te werken in het werkveld.
Als je dit traject succesvol hebt doorlopen studeer je af als ‘gegradueerde
verpleegkundige’.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards