Lerarenopleiding behalen in 2,5 academiejaren

advertisement
MODELTRAJECT: OPLEIDINGSPROGRAMMA IN 2,5 ACADEMIEJAREN (60SP)
TRAJECT VOOR REGULIERE STUDENTEN IN ALLE SLO’S
ACADEMIEJAAR 2016-2017
OPLEIDINGSONDERDELEN
SEM
PREREQUISITE1
SP
COREQUISITE 2
ACADEMIEJAAR 1
VERPLICHTE BASISMODULES
Module 1: Urban Education
Module 2: Leren van individuele leerlingen
1
3
/
/
1 of 2
9
/
/
TOTAAL AANTAL SP
12
ACADEMIEJAAR 2
VERPLICHTE BASISMODULES
Module 3: Krachtige leeromgeving
1
15
Module 2: Leren van individuele leerlingen
/
Module 4: Diversiteit en grootstad
2
12
Module 3: Krachtige leeromgeving
/
Module 5: Positief en zorgend leerklimaat
2
12
Module 4: Diversiteit en grootstad
/
KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN (VOOR 3SP TE KIEZEN)
2e vakdidactiek*
1
3
Module 2: Leren van individuele leerlingen
Module 3: Krachtige leeromgeving
Project Algemene Vakken in het Beroeps Secundair
Onderwijs
1
3
/
/
Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen
1
3
/
/
ICT-coördinatie in het onderwijs
2
3
/
/
TOTAAL AANTAL SP
42
ACADEMIEJAAR 3
KEUZEMODULE 6: BREDE SCHOOL (VOOR 6SP TE KIEZEN)
Module 6A: verdieping tutoring
1
6
/
Module 2: Leren van individuele leerlingen
Module 6B: themaprojecten
1
6
Module 3: Krachtige leeromgeving
/
TOTAAL AANTAL SP
1
2
6
Een prerequisite is een opleidingsonderdeel dat dient gevolgd te zijn vooraleer men kan deelnemen aan de examens verbonden aan een ander opleidingsonderdeel of opleiding.
Een corequisite is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel gevolgd moet worden.
1/2
*Keuzelijst 2e vakdidactiek: je hoofdinschrijving in een profiel bepaalt uit welke keuzeopleidingsonderdelen je kan kiezen!
* Studenten met een masterdiploma Taal- en Letterkunde: twee talen, Vertalen, Tolken, etc. wijken in principe niet af van het opnemen van een 2e vakdidactiek in de talen. Het opnemen van de keuzevakken ‘Project
Algemene Vakken in het Beroeps Secundair Onderwijs’, ‘Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen’ en ‘ICT-coördinatie in het onderwijs’ wordt dus als uitzonderlijk beschouwd en per individueel dossier beslist.
** Om lesbevoegdheid te krijgen in het vakgebied ‘niet-confessionele zedenleer en filosofie’ (NCZ), dienen studenten die NCZ opnemen als 2e vakdidactiek ook hun stages in NCZ afleggen. Uitzondering hierop zijn
studenten die eerder al een ‘Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs – niet-confessionele zedenleer’ behaalde.
2/2
Download