Lerarenopleiding behalen in 1,5 academiejaren - VUB

advertisement
MODELTRAJECT: OPLEIDINGSPROGRAMMA IN 1,5 ACADEMIEJAREN (60SP)
INSTROMEN IN SEPTEMBER (1e semester)
TRAJECT VOOR REGULIERE STUDENTEN IN ALLE SLO’S.
OPLEIDINGSONDERDELEN
SEM
SP
PREREQUISITE1
COREQUISITE 2
ACADEMIEJAAR 1
VERPLICHTE BASISMODULES
Module 2: Leren van individuele leerlingen
1
9
/
/
Module 3: Krachtige leeromgeving
1
15
Module 2: Leren van individuele leerlingen
/
Module 4: Diversiteit en grootstad
2
12
Module 3: Krachtige leeromgeving
/
Module 5: Positief en zorgend leerklimaat
2
12
Module 4: Diversiteit en grootstad
/
KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN (VOOR 3SP TE KIEZEN)
2e vakdidactiek*
1
3
Project Algemene Vakken in het Beroeps Secundair
Onderwijs
1
3
Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen
1
3
ICT-coördinatie in het onderwijs
2
3
TOTAAL AANTAL SP
Module 2: Leren van individuele leerlingen
Module 3: Krachtige leeromgeving
51
ACADEMIEJAAR 2
VERPLICHTE BASISMODULES
Module 1: Urban Education
1
3
/
/
KEUZEMODULE 6: BREDE SCHOOL (VOOR 6SP TE KIEZEN)
Module 6A: verdieping tutoring
1
6
Module 2: Leren van individuele leerlingen
/
Module 6B: themaprojecten
1
6
/
/
TOTAAL AANTAL SP
1
2
9
Een prerequisite is een opleidingsonderdeel dat dient gevolgd te zijn vooraleer men kan deelnemen aan de examens verbonden aan een ander opleidingsonderdeel of opleiding.
Een corequisite is een opleidingsonderdeel dat, indien nog niet verworven, gelijktijdig met dit opleidingsonderdeel gevolgd moet worden.
*Keuzelijst 2e vakdidactiek: je hoofdinschrijving in een profiel bepaalt uit welke keuzeopleidingsonderdelen je kan kiezen!
* Studenten met een masterdiploma Taal- en Letterkunde: twee talen, Vertalen, Tolken, etc. wijken in principe niet af van het opnemen van een 2e vakdidactiek in de talen. Het opnemen van de keuzevakken ‘Project Algemene Vakken in
het Beroeps Secundair Onderwijs’, ‘Onderwijs van Nederlands aan anderstaligen’ en ‘ICT-coördinatie in het onderwijs’ wordt dus als uitzonderlijk beschouwd en per individueel dossier beslist.
** Om lesbevoegdheid te krijgen in het vakgebied ‘niet-confessionele zedenleer en filosofie’ (NCZ), dienen studenten die NCZ opnemen als 2e vakdidactiek ook hun stages in NCZ afleggen. Uitzondering hierop zijn studenten die eerder al
een ‘Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs – niet-confessionele zedenleer’ behaalde.
Download