IPC – Prefab module met installaties

advertisement
IPC – Prefab module met installaties
Versie 10-01-2014
Doel
Het doel is om te komen tot een prefabmodule (slk/badkamer/berging) waarbij
koelen, verwarmen en vraag-gestuurde gebalanceerde ventilatie, inclusief de
stand-alone energievoorziening volledig geïntegreerd is. Hierdoor is de module
grotendeels zelfvoorzienend.
De module wordt plug and play geleverd: alle systemen worden geïntegreerd
tijdens het productieproces bij Van Dijk Bouw. Zowel de huidige module, de
systemen en het productieproces zal daarvoor aangepast moeten worden.
Onderzoek en ontwikkeling
Van Dijk Bouw
 Van Dijk Bouw zal de mogelijkheden tot implementatie van het lage temperatuur systeem,
koelsysteem en decentrale gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning implementeren.
Oa Wapeningsplan en onderhoud.
USP wordcloud
Comfort
Triple Solar
 Onderzoeken, testen en monitoren hoe een nieuw type zon-thermisch dak en wand gemaakt
kan worden zodat deze als primaire energiebron kan dienen voor het lage
temperatuurafgiftesysteem van Vision 4 Energy.
ZELFVOORZIENEND
Prefab Module
Snel
 Onderzoeken hoe een PVT- element ontwikkeld kan worden dat deels ingebouwd en deels
gekoppeld kan worden aan het prefab module systeem van Van Dijk Bouw.
Eenvoudige uitbreiding
Semi Zelfvoorzienend
Energiezuinig
Zorgklasse 4
1 DAG PLAATSING
Vision 4 Energy
 Ontwikkelen lage temperatuur verwarming, koeling en ventilatie systeem dat dusdanig smal is
dat het past in de prefab module.
 Onderzoek hoe het lage temperatuursysteem gekoppeld kan worden aan een zon-thermisch
dak en wand. Hiervoor zal ook de elektronica moeten worden ontwikkeld voor de besturing van
alle systemen.
Planning
Kickoff
Berekenen benodigde warmte,
koeling en ventilatie
2013
2014
Samenvoegen originele
systemenTriple Solar-V4E
Conceptontwikkeling
Triple Solar en V4E
Bouw Prototype
Oplevering IPC
2015
2016
Testen
Download