Invloed vanuit Professionele waarden

advertisement
Invloed vanuit
professionele waarden
Programma voor psychiaters
Invloed vanuit Professionele waarden
Programma voor psychiaters
•
•
•
•
Denk je dat je klem zit tussen je professionele waarden en de bedrijfsmatige eisen die de
organisatie aan je stelt?
Twijfel je aan de manier waarop je andere professionals het beste kunt beïnvloeden?
Heb je het gevoel dat je onvoldoende invloed hebt op de inhoudelijke koers van je team of
instelling?
Denk je na over een volgende stap in je carrière?
Met behulp van dit programma onderzoek en leer je hoe je effectief en authentiek invloed
kunt uitoefenen, welke positie, professional of leidinggevende in organisaties jou het beste
past en welke loopbaanstap je ambieert.
Het programma is ontwikkeld voor:
•
•
•
(senior) professionals die een loopbaankeuze willen onderzoeken of een carrièrebeslissing
willen nemen
professionals met (disciplineoverstijgende) beleidsverantwoordelijkheid die hun leiderschap
verder willen ontwikkelen
professionals die relatief aan het begin van hun carrière staan en hun effectiviteit willen
verbeteren.
Je krijgt passende handvatten voor het:
•
•
•
bewust sturen van je eigen loopbaan waarbinnen persoonlijke en professionele waarden
een duidelijke plek hebben
bepalen hoe en waar je effectiviteit het meest tot z’n recht komt
op effectieve manier invloed uitoefenen in de organisatie.
Aspecten die aan bod komen:
•
•
•
•
inhoudelijke of /en persoonlijke beïnvloedingsstijl; wat is de primaire lijn van waaruit je
invloed uitoefent? (zie figuur hieronder)
de rollen (behorende bij eind- of beleidsverantwoordelijkheid) die als vanzelf bij je passen en
welke niet/minder
de waarden van waaruit je denkt/werkt
je betrokkenheid en je behoefte aan invloed (zie figuur volgende bladzijde).
Figuur: Primaire invloedslijn
Betrokkenheid
Invloed (behoefte)
Het programma
Het programma bestaat uit vier modules. We raden je aan om te starten met module 1 en
afhankelijk van de vragen die er (nog) zijn te bepalen welke vervolgmodule(s) 2, 3 of 4 je wilt
toevoegen. De vier modules staan dus op zichzelf maar bouwen ook op elkaar voort. Hieronder
hebben we de belangrijkste vragen, inzichten en resultaten per module beschreven.
Het modulaire programma
Module 1:
invloedslijnen
Module 2 :
verdieping
invloedslijnen
Module 3: leiding
geven
Module 4: hoe nu
verder?
•VRAAG: Op basis waarvan oefen ik invloed uit (positie/rol, expertise)
•INZICHTEN: Op welke wijze doe ik dat? (persoonlijk/inhoudelijk, mix van beiden)
•RESULTATEN: Ik heb geleerd wat mijn primaire invloedlijn is, ik weet in welke mate
ik afstem op de ander en de context. Ik ken mijn geldingsbehoefte en
overtuigingskracht om mijn doelen te bereiken.
•VRAGEN: Welke zijn mijn persoonlijke waarden, wat drijft me in het vak, wat
motiveert mij?
•INZICHTEN: Scherper inzicht in mijn realisatiebehoefte, controlebehoefte,
bewijsbehoefte, behoefte om erbij te horen en hoe deze talenten de primaire
invloedslijn aandrijven of sturen.
•RESULTATEN: Door inzicht in mijn persoonlijke waarden ben ik staat om vanuit mijn
authentieke invloedslijn te beïnvloeden.
•VRAGEN: Wat voor leidinggevende ben ik, kan ik beleid maken, kan ik inhoud en
besturen combineren, hoe inspireer ik, hoe organiseer ik, hoe functioneer ik in
duaal management, hoe leer ik nieuwe zaken, hoe veranderbaar ben ik?
•INZICHT: Inzicht in type leiderschapsrollen en welke sterk in aanleg aanwezig zijn.
Zicht op kracht en valkuilen als leider, zicht op vermogen om overstijgend te
denken. Weten: waar sta ik in mijn ontwikkeling.
•RESULTATEN: Ik heb geëxperimenteerd met nieuw leiderschapsgedrag.
•VRAGEN: Wat voor type organisatie past bij mij, moet/kan/wil ik een
loopbaankeuze maken, wat heb ik nodig, wat zijn vaardigheden die ik beheers en
welke moet ik leren, wat heb ik daarvoor nodig?
•INZICHTEN/RESULTATEN: Persoonlijke antwoorden en plannen.
Het programma is ontwikkeld door en wordt begeleid door:
Joost Jan Stolker, psychiater en trainer
Alain Verbeek, psycholoog en trainer
De trainingsmodules vinden plaats in de conferentielocatie van GGZ-centraal, locatie Zon en
Schild, Amersfoort.
Deelnemers kunnen zich aanmelden voor :
•
•
•
•
•
Module I op 5 maart (ochtend van 8:30 tot 12:30 of middag van 13:00 tot 17:00);
of op 26 maart (middag van 13:00 tot 17:00);
Module II is 23 april (van 13:00 tot 17:00);
Module III op 21 mei (van 13:00 tot 17:00);
Module IV op 4 juni (van 13:00 tot 17:00).
Aanmelding kan via het inschrijfformulier. Graag het ingevulde formulier mailen naar
[email protected]
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
Overschiestraat 59A
1062 XD Amsterdam
T 020 615 54 56
F 020 614 10 89
E [email protected]
I www.avop.nl
Download