PIJN BIJ KANKER

advertisement
BASISSCHOLING PALLIATIEVE ZORG
Scholing voor verpleegkundigen
Het Netwerk Palliatieve Zorg Almere verzorgt de basisscholing palliatieve zorg voor
verpleegkundigen (niveau 4 en 5) in het netwerkgebied ism het expertisecentrum
VU.
De scholing palliatieve zorg bestaat uit zes dagdelen. Tijdens de scholing wordt gebruik
gemaakt van verschillende onderwijsvormen: college, casuïstiekbespreking, onderwijsleergesprek en discussie. In iedere bijeenkomst worden verschillende onderwerpen toegelicht.
Belangrijk is dat de theorie aansluit op de praktijk, zoals de cursisten deze elke dag ervaren.
We vinden het bovendien belangrijk dat cursisten leren te reflecteren op hun eigen praktijk en
daarom vinden er ook casuïstiekbesprekingen plaats. De docenten zijn zorgvuldig geselecteerd
op hun kennis én ervaring in de praktijk. De scholing is geaccrediteerd, toegekend door V&VN.
PROGRAMMA
Middag 1
8 april 2014
Module: Inleiding in de palliatieve zorg
In de eerste module wordt een inleiding in de palliatieve zorg gegeven. Naast een begrippenkader, volgt
uitleg over palliatief redeneren.
Middag 2
15 april 2014
Module: Fysieke problemen
In deze module komen fysieke problemen aan bod o.a.; mondverzorging, misselijkheid en braken,
dehydratie, dyspnoe en anorexie en gewichtsverlies.
Middag 3
6 mei 2014
Module : Pijn
In deze module wordt het onderwerp pijn uitvoerig behandeld.
Middag 4
13 mei 2014
Module: Delier
Delier is een toestandsbeeld dat in korte tijd ontstaat (uren tot dagen), waarbij de patiënt vaak verward
en angstig is. In deze module wordt ingegaan op het herkennen, omgaan en behandelen van delier.
Middag 5
20 mei 2014
Module: Verlies en verdriet
De Module verlies en verdriet behandelt de thema’s rouw, de psychosociale aspecten rondom het
stervensproces en hoe je als zorgprofessional met stervensbegeleiding kunt omgaan.
Middag 6
27 mei 2014
Module: Zorg voor zorgenden
Deze module gaat over jou. Wat doet het met je als je geconfronteerd wordt met verlies, verdriet
en afscheid? Hou houd jij je staande?
PRAKTISCHE INFORMATIE
Data:
Tijden:
Locatie:
Kosten:
Zie tabel
13.30 tot 16.30 uur
Parkhuys Bunuellaan
€200,- (inclusief 18 accreditatiepunten, materiaal en catering).
De training kan plaatsvinden bij minimaal 15 deelnemers!
U wordt vriendelijk verzocht u aan te melden en om uiterlijk voor 28-3-2014 uw deelnemersbijdrage over
te maken op rekening NL85TRIO0198423357, onder vermelding van uw naam en referentie 'cursus bspz
2014'. Na betaling ontvangt u van ons een definitieve bevestiging van deelname. Er zijn maximaal 20
plaatsen beschikbaar, informatie over de scholing kunt u opvragen bij Bea Dame via
[email protected] of telefoonnummer 06-50939594
Download