Reflectieverslag

advertisement
Reflectieverslag
Datum:
Naam: Keano Klootwijk
Sector: Handel en Techniek
Module:
Geef een uitgebreide samenvatting van de inhoud van deze module (wat heb je gedaan)?
Gebruik hierbij je notities uit je blog.
Les 1:
Bij deze les moesten we groepjes van 3 maken en dan samen een product gaan verzinnen en
verder uitwerken. Wij hebben als product een nieuwe computer gekozen. We moesten ook
een enquête afnemen over ons product bij de andere groepjes.
Les 2:
Deze les moesten we de stad in om naar een winkel te gaan die met ons product te maken had.
We moesten kijken wat de winkel aan promotie deed, de plaats (locatie), personeel
enzovoorts. Daarna hebben we een PowerPoint gemaakt van ons product en gepresenteerd.
Les 3:
We moesten dit keer weer de stad in om 5 winkels die met ons product te maken hebben om
daar een foto van hun slogan te maken. En daarna moesten we er zelf een verzinnen. Hierna
gingen we kiezen welke slogan het beste was wij waren 2e geworden.
Les 4:
We moesten deze les de locatie van het bedrijf Spectro zoeken, omdat we daar volgende week
bij dit bedrijf op bezoek gaan. We moesten ook weer een PowerPoint maken en presenteren
over ons product.
Les 5:
We zijn op excursie geweest bij het bedrijf Spectro. We hebben eerst informatie gekregen wat
het bedrijf doet, hierbij kregen we een PowerPoint te zien, hierna hebben we een rondleiding
gekregen door heel het bedrijf. Ik vond deze excursie niet zo leuk, omdat het over
schoonmaakmiddelen enz. ging.
Les 6:
We hebben deze les alle opdrachten moeten inleveren. En een opdracht gemaakt over je eigen
toekomst. Wat je later wil gaan doen hiervan moesten we een folder maken.
In welke onderdelen was jij goed en in welke minder goed, geef duidelijk aan waarom?
ging allemaal wel goed
Wat waren je verwachtingen van deze module vooraf?
Niet zo hoog
Heeft de module aan die verwachtingen voldaan? Geef duidelijk aan waarom wel/niet
Nee het was nog saaier dan ik dacht.
Zijn er onderdelen van deze module die jij nog mist, wat zou je graag nog behandeld
zien worden?
nee
Geef aan welk beroep er bij deze module past, wat houdt het beroep in? Geef een
duidelijke uitgebreide beschrijving.
Filiaalmanager
Als filiaalmanager werk je als leidinggevende binnen een vestiging van verschillende soorten
bedrijven. Dit kunnen zowel kleine als middelgrote bedrijven zijn binnen de sector
detailhandel.
Geef nog 3 andere beroepen die bij deze module kunnen horen? Geef hier ook een
beschrijving van.
Projectleider
Als projectleider (of projectmanager) kun je in verschillende sectoren en bij diverse bedrijven
of instellingen aan het werk. In vrijwel elk (groot) bedrijf worden projecten opgezet of
uitbesteed. Het kan bijvoorbeeld gaan om het uitbrengen van een nieuwe campagne of de
herstructurering van het interne beleid. Jij bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en
coördinatie van een project.
De uitvoering gebeurt in projectteams, waarover jij de leiding hebt. Het project begint met het
in kaart brengen van de wensen van de opdrachtgever, de huidige stand van zaken en de
randvoorwaarden. Dit doe je in nauw overleg met de opdrachtgever. Is de projectdoelstelling
geformuleerd, dan maak je een projectvoorstel en een projectontwerp. Na het selecteren van
de juiste personen voor in het projectteam kan het project van start gaan. Jij zorgt er als
project manager voor dat het team efficiënt samenwerkt en dat deadlines gehaald worden.
Daarbij onderhoudt je ook contacten met partijen die bij het project betrokken zijn.
Hotelmanager
Als hotelmanager ben je (eind)verantwoordelijk voor de voorkomende werkzaamheden in een
hotel. Jij zorgt dat je handelt binnen de richtlijnen van de directie. Het werk kan gedeeltelijk
overlappen met een manager rooms division, die net als jij een coördinerende functie heeft.
Jij geeft leiding aan de afdelingschefs, je ziet erop toe dat iedereen zijn/haar taken efficiënt
uitvoert. Daarvoor maak je planningen en stem je afdelingswerkzaamheden op elkaar af. Jij
bent medeverantwoordelijk voor het personeelsbeleid, je speelt een rol bij het werven,
aanstellen en opleiden van nieuwe medewerkers. Daarnaast sta je ook in contact met
hotelgasten. Jij regelt bijvoorbeeld de arrangementen en grote groepen. Komen je
medewerkers er niet uit met een hotelgast, dan los jij het verder op. Over het beleid koppel je
terug naar de directie, vaak in rapportvorm.
Manager transport en logistiek
Als manager transport en logistiek werk je bij een vervoersbedrijf, transportbedrijf of een
logistiek bedrijf. Daarnaast kun je ook verschillende logistieke functies vervullen bij andere
bedrijven.
Kijk eens op het internet wat het gemiddelde loon is van deze beroepen?
Noteer dat hieronder.
Projectleider: tussen €2.800,- en €4.400,Hotelmanager: tussen €2600,- en €3250,Manager transport en logistiek: tussen €1805,- en €2213,-
Neem de beroepen van de vorige vragen, welk opleidingen moet je hier voor volgen op
het MBO?
Projectleider
Opleiding: Bedrijfseconomie
Locaties: meerdere locaties
Type: HBO | Niveau: HBO | Lesvorm: Voltijd, Deeltijd, Duaal
Hotel Manager
Opleiding: Facility Management
Locaties: meerdere locaties
Type: HBO | Niveau: HBO | Lesvorm: Voltijd, Deeltijd, Duaal
Manager Transport en Logistiek
Opleiding: Manager Transport en Logistiek
Richting binnen: Manager transport en logistiek
Locaties: meerdere locaties
Type: MBO | Niveau: 4 | Lesvorm: BOL
Wat houden de opleidingen in, geef een uitgebreide omschrijving van deze opleidingen?
Projectleider
Als projectleider ben je de drijvende kracht achter het welslagen van een project. Een project
kan uitgaan van een organisatie of kan een samenwerkingverband zijn tussen diverse
organisatie. Kenmerkend aan een project is het tijdelijke karakter. Neem dit 'tijdelijk' met een
korreltje zout: het Woordenboek der Nederlandsche Taal nam bijvoorbeeld langer dan een
eeuw in beslag. Een projectteam is doorgaans multidisciplinair. Je voornaamste taak is het wel
en wee van het project in kwestie in de gaten te houden om het projectteam te laten slagen. Je
zoekt geschikte deelnemers, zoekt (indien nodig) een budget bij elkaar, motiveert de
deelnemers, bewaakt de voortgang en deadlines, rapporteert, legt externe contacten waar
nodig, belegt vergaderingen en sluit af.
Hotelmanager
Hotelmanager is een verantwoordelijk, maar vooral veelzijg beroep. Door je coördinerende en
leidinggevende rol je vaak meer dan 40 uur per week aan het werk en zijn je werktijden vrij
onregelmatig. Je moet dan ook flexibel zijn ingesteld en met stress weten om te gaan. Goed
met mensen om kunnen gaan is een voorwaarde. Je moet over goede mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden beschikken en je leidinggevende rol goed kunnen
vervullen.
Manager transport en logistiek
Je bent verantwoordelijk voor het regelen van allerlei zaken rond de ontvangst, het opslaan en
het vervoer van goederen. Je geeft leiding aan een aantal collega’s en je verdeelt taken onder
je collega’s. Je ondersteunt het management en de deskundigen op het gebied van opslag en
vervoer. Jij bent het aanspreekpunt voor planners en logistieke medewerkers. Je kunt dus
gerust zeggen dat jij een belangrijke taak binnen het bedrijf vervult!
Op welke verschillende ROC’s ( binnen de regio brabant, gelderland) worden deze
opleidingen aangeboden?
Arnhem, Nijmegen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
s-Hertogenbosch - Koning Willem I College
Nijmegen - ROC Nijmegen
Eindhoven - Summa College
Breda, Den Bosch - Avans Hogeschool
Geef aan wanneer de open dagen zijn van deze scholen?
Arnhem, Nijmegen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
12 november 2016
s-Hertogenbosch - Koning Willem I College
28 november 2016
Nijmegen - ROC Nijmegen
28 juni 2016
Eindhoven - Summa College
19 november 2016
Breda, Den Bosch - Avans Hogeschool
5 november 2016
Zou jij later in deze richting je vervolg studie kiezen, past dit bij jou, geef aan waarom
wel\niet?
Weet ik nog niet
Welke sterke en minder sterke punten heb je uiteindelijk bij jezelf ontdekt tijdens het
volgen van deze module?
Helemaal niets want we hebben alleen maar achter de computer gezeten
Neem het reflectieverslag van de ISP docent voor je, geef aan of je akkoord gaat met
zijn/haar bevindingen?Geef aan op welke punten wel en welke niet.
/
Vragen bij een evt. bedrijfsbezoek/schoolbezoek.
Welk bedrijfsbezoek of ander bezoek heb je gedaan. Vertel ook wat je daar gedaan of gezien
hebt.
Heeft het bezoek je een duidelijk inzicht gegeven van de mogelijkheden binnen het bedrijf of
opleiding? Wat zijn de mogelijkheden voor jezelf. Geef aan welke wel of welke niet.
Download