Jumelages: Waar komen ze vandaan? Het idee van de

advertisement
Jumelages: Waar komen ze vandaan?
Het idee van de jumelages is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog, toen de volkeren van Europa
zich realiseerden dat ze toenadering tot elkaar moesten zoeken en met hun buurlanden moesten samenwerken
om de vrede te herstellen en te bewaren. Aanvankelijk bestonden deze contacten voornamelijk uit het uitwisselen
van ervaringen over alle aspecten van het plaatselijke leven.
Nu, ruim vijftig jaar later, zijn de jumelages uitgegroeid tot een ware beweging die gemeenten in verschillende
Europese landen met elkaar verbindt in een gestructureerd netwerk van burgers.
Om een actief en participatief Europees burgerschap te stimuleren, geeft de Europese Commissie sinds 1989
financiële steun voor jumelage-acties. Deze hulp is vooral bedoeld om bestaande stedenbanden aan te halen en
nieuwe initiatieven voor jumelages aan te moedigen door gerichte subsidies toe te kennen.
De Europese Commissie stimuleert jumelages tussen steden in regio's waar dit soort acties nog niet zo
wijdverbreid is en in de kandidaat-landen. Ook wordt prioriteit gegeven aan projecten van kleine steden of
projecten waar voornamelijk vrouwen en jongeren bij betrokken zijn.
Door haar betrokkenheid hoopt de Commissie de jumelageacties een meerwaarde te geven: de burgers krijgen
zo een concrete mogelijkheid om persoonlijk mee te doen aan en betrokken te zijn bij de Europese integratie.
Meer informatie over het Jumelagefonds en over de mogelijkheden tot subsidies:
Download