les 5 - Kenmerk 3 - Stedelijke samenlevingen

advertisement
Kenmerk 3
Het Ontstaan van de eerste stedelijke
gemeenschappen / samenlevingen
Les 5: Het Ontstaan van steden in Mesopotamië
Ontstaan van steden
10.000
3.000
2000
– maakt dat mensen zich settelen
– maakt dat mensen dus sedentair worden
– maakt dat dorpen ontstaan en deze tot steden
kunnen uitgroeien
– maakt dat een samenleving enorm verandert
50.000
• Landbouw (lees: akkerbouw)
200.000 100.000
H1:§ 2:p14-5
1.000
500
1
500
10.000
3.000
2000
1.000
500
1
– Hierdoor ontstond er een sociale gelaagdheid (zie
maatschappijmodel)
– Vraag: Hoe kan het dat mensen werkzaamheden en
daaraan gekoppeld de status van mensen anders
beoordelen.
50.000
• Door de landbouw ontwikkelden zich meer
(uiteenlopende) werkzaamheden
• De egalitaire samenleving verdween doordat
mensen verschillende taken verschillend
gingen waarderen
200.000 100.000
Verandering van de samenleving 1
500
500
1
• Andere taken worden mogelijk en gevonden en/of
noodzakelijk
1.000
– Economisch: door het surplus hoefde niet iedereen
meer bij te dragen aan de voedselvoorziening van
de groep (lees: samenleving)
2000
– Kon men verhandelen
– Kon afgeroomd (afgepakt) worden als belasting of pacht van
grond
3.000
• Er ontstond een surplus
10.000
– Economisch: een nieuw middel van bestaan
leverde meer op dan gezin kon consumeren
50.000
• Kern van de verandering
200.000 100.000
Verandering van de samenleving 2
500
10.000
3.000
– Gehuchten worden dorpen
• Dorpen worden steden
– Steden worden staten
50.000
• Geleidelijk aan werd de samenleving complexer
200.000 100.000
Verandering van de samenleving 3
2000
1.000
500
1
500
Download