Antwoordmodel Schoolexamen geschiedenis HK VWO 6 periode 3

advertisement
Antwoordmodel Schoolexamen geschiedenis HK VWO 6 periode 3
Vraag 1: Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Bestuurlijk: bijvoorbeeld de instelling van de Raad van State(1)
Religieus: alleen het RK geloof was toegestaan. Andersdenkenden werden
vervolgd(1)
Economisch: heffing van accijnzen via de Staten Generaal(1)
Vraag 2:
A: voorbeeld van een juist antwoord:
Ja, de meeste steden bevonden zich voor de opstand in het Zuiden. Dit deel was
economisch beter ontwikkeld: 1 punt
B: Voorbeeld van een juist antwoord:
Ja, tijdens de opstand stijgt het aantal steden in het Noorden eerst en blijft dan
stabiel op 19. In het Zuiden gaat er eerst 1 stad verloren maar in 1650 staat de teller
weer op 12: Het aantal steden en de economische ontwikkeling die hiermee
samenhangt is tijdens de opstand stabiel gebleven: 1 punt
C: Voorbeeld van een juist antwoord:
Ja in Nederland neemt het aantal steden en dus de economische ontwikkeling licht
af, in GB stijgt het aantal steden explosief van 13 naar 23 en dus ook de
economische ontwikkeling: 1 punt
Vraag 3:
Voorbeeld van een juist antwoord:
Erasmus had als humanist als eerste kritiek op het gedrag van de RK geestelijkheid
en de rijkdom van de kerk. Ook wilde hij de bijbel vertalen in de volkstaal. Dit waren
zaken die Luther met hem deelde: 2 punten
Voorbeeld van een juist antwoord:
Erasmus wilde de RK niet verlaten maar hervormen van binnenuit en wilde geen
scheuring van de kerk veroorzaken en had een hekel aan het gebruik van geweld.
Ook vond hij dat Luther de rol van de “vrije wil” bij mensen onderschatte: 2 punten
Vraag 4:
D, A, E, C, B: 2 punten 1 fout = 1 punt. 2 fouten = 0 punten
Vraag 5: Kern/voorbeeld van een juist antwoord:
A. Volgens de visie van Calvijn was het gerechtvaardigd om in opstand te komen
tegen een vorst, wanneer deze regeerde in strijd met christelijke richtlijnen:
2 punten
B. De orthodoxe protestanten wilden geen ruimte bieden voor katholieken. Willem
van Oranje streefde bij de Pacificatie van Gent vrijheid van geloof na. Maar met
name in de noordelijke gewesten kwam daar niets van terecht. Katholieken
werden vervolgd: 2 punten
Vraag 6: Voorbeeld van een juist antwoord:
Economisch: vooral de joden die zich in Amsterdam vestigden waren kapitaalkrachtig
en speelden een grote rol bij de verdere economische ontwikkeling van de stad.
Vandaar dat men hun geloof accepteerde. Er werd zelf een synagoge gebouwd:
2 punten
Politiek: Als handelsnatie handelde de republiek met allerlei(ook katholiek) landen.
Vervolging van andersdenkenden zou deze handel in gevaar brengen: 2 punten
Vraag 7: Voorbeeld van een juist antwoord:
a
Deze bestuurders vonden de Articles volkomen ontoereikend. Als de Verenigde
Staten wilden samenwerken, zouden de deelstaten toch een deel van hun
bevoegdheden moeten overdragen aan het federale gezag. Onder het motto
‘eendracht maakt macht’ is uiteindelijk de constitutie tot stand gekomen: 2 punten
b
De indianen, zij betaalden namelijk helemaal geen belasting: 2 punten
c
De term ‘slaaf’ was beladen. In een document waarin gesproken werd van vrijheid en
gelijkheid paste geen begrip zoals slaaf. Het zou kunnen leiden tot een schuldgevoel:
2 punten
Vraag 8 voorbeeld van een juist antwoord:
a:
Op het terrein van de buitenlandse politiek gedroeg Theodore Roosevelt zich steeds
meer als een president die kon regeren zonder toestemming van het Congres.
Hoewel alleen het Congres een oorlog kon verklaren, stuurde hij herhaaldelijk
troepen naar gewapende conflicten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied,
zonder daarvoor toestemming te hebben gevraagd: 2 punten
b:
Tijdens de regeringsperiode van Theodore Roosevelt voerde Amerika de
zogenaamde Open Door Policy: Aziatische markten werden met geweld
opengebroken om te dienen als afzetmarkt voor Amerikaanse producten en Amerika
bestuurde Cuba, de Filipijnen en Hawaii als een soort kolonies: 2 punten
Vraag 9: voorbeeld van een juist antwoord:
a:
De Amerikanen hebben duidelijk meer sympathie voor Engeland, Frankrijk en België
en niet voor Duitsland. Ze geven alleen voedsel aan België en niet aan Duitsland
waar ook honger werd geleden: 2 punten
b:
Nee, vanaf 1917 kon dit niet meer omdat vanaf toen de VS meevocht aan de kant
van Eng, Fra en Be. Het land was niet langer neutraal en kreeg van de Duitsers geen
toestemming meer: 2 punten
c:
Hij vond en vindt dat de regering zich zo min mogelijk met economische en sociale
zaken moest bemoeien en dat burgers en de economie zelf(PRIVAAT) deze
problemen moesten en zouden oplossen. Deze hulp aan België is een private actie.
Als president zou hij later tijdens en na de beurskrach ook niet ingrijpen omdat hij
dacht dat de markt vanzelf zou herstellen: 2 punten
Vraag 10: voorbeeld van een juist antwoord:
a:
Tijdens WO I en WO II controleerde de Amerikaanse regering feitelijk de gehele
economie. Zij bepaalde de arbeidsuren, lonen, etc. Dit terwijl de Amerikaanse
regering normalerwijze de vrije marktwerking aanhangt: 2 punten
b:
Vrouwen en Afro-Amerikanen kregen door de schaarste aan arbeiders een kans op
de arbeidsmarkt. De lonen lagen relatief hoog en dit zorgde ervoor dat deze groepen
zich aan hun ondergeschikte positie konden ontworstelen: 2 punten
c:
Na WO I verliep de overschakeling op consumptiegoederen moeizaam en was er
niks geregeld voor wat betreft de terugkerende soldaten die hun baan terug wilden: 2
punten
Vraag 11: Voorbeeld van een juist antwoord:
a:
Geen acceptatie: de Zuidelijke bevolking neemt het recht in eigen hand en komt er
ermee weg. Door dergelijke lynchpartijen en het passief blijven van de (federale)
rechtbanken werd de legitimiteit van deze instellingen ondergraven: 2 punten
b:
Hij is bang de gunst van de blanke zuidelijke stemmer te verliezen: 1 punt
c:
De NAACP voerde rechtszaken waarmee men probeerde de rechten van zwarten af
te dwingen: 2 punten
Vraag 12:
a:
President Johnson: 1 punt
b:
De president geeft teveel geld uit aan de linker vrouw(hoer) die er dik, welvarend en
duur gekleed uitziet en daardoor blijft er te weinig geld over voor de rechter vrouw die
staat voor de Amerikaanse binnenlandse behoeften / problemen: 2 punten
c:
Johnson heeft er wel mooie voor gezorgd dat zwarten bij wet werden gelijkgesteld
aan blanken de Civil Rights Act: 2 punten
Totaal aantal punten : 4,9 = cijfer
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards