Maandbericht april/mei 2016

advertisement
tussenlijn)
Maandbericht april/mei 2016

Economische groei eurozone verrast positief

Pas op de plaats voor centrale banken

Olieprijs in de lift
Marktbeeld:
April was een rommelige maand waar uiteindelijk het positieve sentiment de overhand kreeg. De Amerikaanse economie verzwakt, de
economische groei over het eerste kwartaal bedraagt 0,5%. Dat is fors lager dan de 1,4% uit het vierde kwartaal van 2015. Vooral de
industriële sector heeft het moeilijk. De situatie van de Amerikaanse consument blijft echter onveranderd goed. De Amerikaanse werkloosheid
is met 5% laag en de loongroei trekt aan. Wel zijn er signalen dat de Amerikaanse arbeidsmarkt is gepiekt. Zo loopt het aantal nieuw
gecreëerde banen terug. Het herstel van de economie in de eurozone zet door. De groei over het eerste kwartaal komt uit op 0,6%. Dat is
beter dan verwacht. Wat erg positief is, is dat de verbetering over de hele linie plaatsvindt. Zo daalt onder meer de werkloosheid. Sinds de piek
van 12% medio 2013 is de werkloosheid in de eurozone gestaag gedaald tot 10% in april.
De wereld kampt met lage inflatie. Vooral in Japan en Europa ligt de inflatie ver onder de doelstelling. Voor de centrale banken is de zeer lage
inflatie reden om vast te houden aan het ruime monetair beleid. Zoals verwacht veranderde zowel de Amerikaanse centrale bank (Fed) als de
Europese Centrale Bank (ECB) hun beleid niet. De verrassing kwam ditmaal uit Japan. Vanwege het haperende economische herstel, de
aanhoudende lage inflatie en de sterke waardestijging van de Japanse yen verwachtten de meeste beleggers dat de Japanse centrale bank
(BoJ) haar beleid verder zou verruimen. De BoJ stelde de markten echter teleur en verruimde het monetaire beleid niet.
Eén van de opvallendste ontwikkelingen in april was de sterke stijging van de olieprijs. De olieprijs steeg ruim 20% waardoor Brent olie eind
april weer meer dan $45 per vast kostte. Dit prijsherstel werd onder meer veroorzaakt door een daling van de Amerikaanse olieproductie. De
oliemarkt kampt desondanks nog steeds met overcapaciteit. Ook kunnen de olieproducerende landen geen overeenstemming bereiken over
het verminderen van de productie.
De wereldwijde aandelenmarkten lieten in april een kleine plus zien van circa 1% (MSCI World All Country in euro). De Opkomende Markten
bleven achter. Het rendement op de MSCI Emerging Markets bedroeg -0,1% in lokale valuta. Er waren grote verschillen te zien tussen de
landen. Zo reageerden in Brazilië beleggers enthousiast op de mogelijke afzetting van president Dilma Roussef. Roussef wordt verdacht van
corruptie en men houdt haar verantwoordelijk voor de slechte staat van de Braziliaanse economie. De Braziliaanse aandelenbeurs (Bovespa)
steeg bijna 8%. Het jaarrendement voor Braziliaanse aandelen bedraagt daardoor ruim 24%. Door de sterke stijging van de olieprijs hadden
ook Russische aandelen een goede maand. Door de waardestijging van de Japanse yen en het uitblijven van nieuwe stimuleringsmaatregelen
stond de Japanse beurs onder druk. Het verlies over de eerste vier maanden van 2016 liep op naar bijna 12%.
De rente ging in april licht omhoog. De 10-jaarsrente op Duitse staatsobligaties steeg van 0,15% naar 0,27%. Daarmee ligt de rente nog steeds
op een zeer laag niveau. De rentestijging betekende wel dat het totaal rendement op Duitse staatsobligaties in april negatief was (-1%).
Risicovolle obligatiebeleggingen, zoals High Yield en obligaties van Opkomende Landen, deden het in april met rendementen van 2% tot 4%
een stuk beter. Het rendement op Amerikaanse High Yield obligaties over de eerste vier maanden van het jaar steeg hierdoor tot boven de 7%.
De Amerikaanse High Yield obligaties profiteerden onder meer van het herstel van de olieprijs. Veel Amerikaanse oliebedrijven hebben zich
namelijk gefinancierd met High Yield obligaties.
Rendementsontwikkelingen:
Belangrijke informatie:
Achmea Investment Management statutair gevestigd te Zeist (KvK 18059537), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen, zoals
bedoeld in de wet op het financieel toezicht. Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten
onder nummer 15001209. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dit
document is met de zo grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en is gebaseerd op 6 mei bekende en naar onze mening betrouwbare informatie. Aan deze
informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document en de daarin opgenomen informatie is geen advies tot aan- of verkoop van uw belegging(en).
Bronnen: Bloomberg, Achmea IM.
Download