de Verenigde Staten van Amerika en hun federale

advertisement
Arjan
Meijer
JAARTALLEN
1776
Thomas Jefferson schrijft de Onafhankelijkheidsverklaring
Onafhankelijkheidsverklaring => ideeën van de verlichting in de politiek
Thomas Jefferson => derde president van de VS.
1783
Geboortejaar van de Amerikaanse Republiek der Verenigde Staten
Geschiedenis
Ook wel de V.S.
1787
Memo ‘de Verenigde
De Founding Fathers schrijven de grondwet
Staten van Amerika en
George Washington
Thomas Jefferson
Benjamin Franklin
Alexander Hamilton
hun federale overheid’
James Madison
John Adams
John Hancock
1789
George Washington wordt de eerste president van de Verenigde Staten
Een van de Founding Fathers
1791
De ‘Bill of Rights’ wordt aan de grondwet toegevoegd
De eerste 10 amendementen van de grondwet
1801
Thomas Jefferson wordt de derde president van de Verenigde Staten
Een van de Founding Fathers
1823
Monroe Doctrine
Amerikaanse continenten geen toekomstige koloniën meer voor Europa – VS
houdt zich afzijdig van inneming Europese aangelegenheden
1845
Manifest Destiny
Lotbestemming om over zich over het hele continent te verspreiden en in te
nemen wat de Voorzienigheid hun heeft gegeven.
Pagina 2
1861
Abraham Lincoln wordt zesde president van de Verenigde Staten
Republikein, tijdens zijn regering bak de burgeroorlog uit, geslaagd in twee
doelen: afschaffing slavernij, behoud van de eenheid van de unie onder federaal
gezag.
1863
Afschaffing van de slavernij
Slaven vooral in het zuiden, daar werden ze ingezet op grote (katoen)plantages
1861-1865
Amerikaanse Burgeroorlog
Tussen noord en zuid, voornaamste reden, Slavernij.
1865
President Lincoln wordt vermoord en opgevolgd door Andrew Johnson
Vermoord, april 1865
Johnson probeert reconstructie voort te zetten
1865-1871
De amendementen 13, 14 & 15 worden aan de grondwet toegevoegd
13
14
15
slavernij verboden
zwarten recht op: “life, Liberty & property”
zwarten kiesrecht
1865-1877
Reconstructie
Wederopbouw van Amerika na de burgeroorlog
1865
Oprichting Ku Klux Klan
Spookgewaden om zwarten schrik aan te jagen
Terreur organisatie
lynchpartijen
1869
De eerste transcontinentale spoorlijn is een feit als bij Promontory
Point twee spoorlijnen met elkaar verbonden worden.
Transcontinentale spoorlijn => spoorlijn dwars door Amerika, gebouwd op ‘thee
en whisky’, => door Chinezen en Ieren.
Promotory Point, spoorlijnen komen bij elkaar.
Pagina 3
1877
Jim Crow wetten beperken de rechten van zwarten
Betoogden strengere segregatie, scheiding van zwart en blank.
Deze wetten maakten segregatie legaal
1879
Oprichting van Standard Oil Company
Een voorbeeld van een holding, opgericht door John D. Rockefeller
1886
Oprichting American Federation of Labor
Arbeiders beweging, betere arbeidscontracten
1891
Oprichting People ’s Party
Ook wel Populisten, positie van kleinsteedse agrarische Amerika te verbeteren.
1896
Hooggerechtshof doet uitspraak in de zaak Plessy vs. Ferguson
Zwarte ging op een ‘blanke plek’ zitten in een trein. Hooggerechtshof vond de
aan klacht terecht
1898
Oorlog tegen Spanje in Cuba en op de Filippijnen
McKinley gevoelig voor publieke opinie,
Voortgezet door Theodore Roosevelt,
Cuba – moet zich schikken naar een aantal V.S. wetten
Filippijnen – Amerikaanse kolonie
1900
Begin Progressieve Movement
Beweging, van academisch geschoolde mannen & vrouwen. Tegen, kinderarbeid,
slechte woonomstandigheden, corruptie en machtsmisbruik van kartels en
trusts.
Pagina 4
1901
Theodore Roosevelt wordt de zesentwintigste president van de
Verenigde Staten
Stoere man die van aanpakken hield
Republikein
‘man van het midden’
1909
Oprichting van de NAACP
Vooral juristen, gebruikten de wet tegen de discrimineren de regels (tegen
zwarten) in de zuidelijke staten.
1913
Woodrow Wilson wordt de achtentwintigste president van de
Verenigde staten
Idealist, de meest bijzondere natie ter wereld, heilige taak.
Amerika kon geen nieuwe wereld orde ‘afdwingen’ ook niet met wapens.
Neutraliteitspolitiek
Vrede apostel
Volkenbond
1913
Oprichting van een nationale bank door de Federal Reserve Act
Toestemming tot opzetten van bankstelsel van Amerika.
Dollar als wettig betaalmiddel
1914-1918
Eerste Wereldoorlog
Loopgraven oorlog
1915
Aanval op passagiersschip Lusitania
Door de duisters getorpedeerd Engels passagiersschip, 128 Amerikanen komen
hierbij om
1917
Zimmerman-telegram. Amerika mengt zich in de Eerste Wereldoorlog
Duitsers sturen telegram aan Mexico, waarin ze Texas, Arizona en New-Mexico
aanbieden voor hulp.
Pagina 5
1918
De Democraten verliezen bij verkiezingen zowel in de Senaat als in het
Huis van Afgevaardigden de meerderheid
Democraten – 1 van de 2 partijen van de V.S. hun ‘teken’ is een ezel
1919
Vrede van Versailles
Overgave van Duitsland na WI
1919
Oprichting van de Volkenbond, zonderdeelname van de Vs.
Woodrow Wilsons idee, Europese landen gaan akkoord. Maar het Amerikaanse
congres niet.
1922
Protestmars in Washington tegen lynchpartijen van zwarten
Lynchpartijen, grote groep mensen vermoord iemand, zonder toedoen van
rechten
1929
Beurskrach op Wall Street, Begin crisisjaren
Beurscrash, het gaat mis met de economie – black Tuesday
Wall Street, Centrum van Amerikaanse economie/aandelen handel
Crisisjaren vanaf 1929 tot begin/in WII
1935
Neutraliteitswet wordt aangenomen;
Schepen worden verboden oorlogstuig te vervoeren naar landen in staat van
oorlog; Amerika moet te allen tijde neutraal blijven.
1940-1945
Tweede wereldoorlog
Mobiele oorlog
1941
Aanval op Pearl Harbor; de VS raken actief betrokken bij WOII
Amerikaanse marine basis op Hawaï,
Basis in de buurt van de Filippijnen, Amerikaanse kolonie
Pagina 6
1945
Oprichting Verenigde Naties
Vernieuwde versie van de Volkenbond.
1948
Blokkade van Berlijn door Stalin; opgelost door Amerikaanse luchtbrug
Blokkade van Berlijn – bijna onmogelijke toegang door alle toegangswegen af te
sluiten,
Stalin leider van de U.S.S.R,
Luchtbrug – bommenwerpers in te zetten om eten te transporteren.
1948
Invoering Marshallplan
Economisch hulp plan van de VS om de Europa na WII weer op de been te
krijgen.
1950-1953
Koreaanse oorlog
Noord-Korea(communistisch) valt Zuid-Korea(kapitalistisch) aan.
Eindigt in wapenstilstand
1954
De VS raken betrokken bij de strijd in Vietnam
Oorlog tussen Noord(comm.)- en Zuid(kap.) Vietnam,
Noord-Vietnam wint de oorlog.
1962
Cubacrisis
Communisten proberen raketlanceringsbasis op Cuba op te zetten.
Amerika ontdekt en dreigt met oorlog
1963
Moord op Kennedy
Jongst verkozen president van de V.S.
Vermoord op 46 jarige leeftijd.
Democraat
1964
Civil Rights Act waardoor zwarten voor de wet gelijke rechten kregen
Alle discriminatie openbare gelegenheden verboden
Pagina 7
1965
Voting Right Act waarbij het onbelemmerde recht voor zwarten op de
uitoefening van hun kiesrecht werd vastgelegd
Zwarte bevolking kan zonder belemmeringen gebruik maken van het stemrecht
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards