Informatie over het ILEX uitwisselingsprogramma 2000/2001

advertisement
Informatie over het ILEX-uitwisselingsprogramma 2010/2011
De Amerikaanse uitwisselingsorganisatie “International Learning
Exchange” (ILEX) heeft als doel het verbeteren van de
professionaliteit van de Amerikaanse werkers op het terrein van
sociaalpedagogische vaardigheden. ILEX zoekt daarom gemotiveerde
mensen vanaf 22 jaar die bereid zijn om een heel jaar te werken
onder soms moeilijke omstandigheden in de Verenigde Staten. Op dit
moment zijn 24 Nederlanders geplaatst in de Verenigde Staten als
'ILEX fellows'. Zij maken deel uit van een groep van in totaal 90 niet
Amerikanen. Ze zijn geplaatst bij organisaties die werken voor
mensen met een verstandelijke beperking en organisaties op het
terrein van de jeugdzorg. Voor het jaar 2010/2011 zijn in weer volop
plaatsen beschikbaar.
Je kunt in de volgende sectoren werken:
- Family Support Work
- Residential – Children & Youth
- Supported Living – Adults with Disabilities
- Group Homes – Children and Adolescents
- Day Treatment/Therapeutic School Programs
- Mental Health for Adults
Er wordt gewerkt met organisaties/instellingen in de staten Maine, Massachusetts, Rhode Island,
Connecticut, New York en New Hampshire.
Jeugdzorg
De instellingen binnen de jeugdzorg werken primair
met kinderen en jongeren en hun families, zowel in
residentiële voorzieningen als in wijkgebonden
programma's. De plaatsen in residentiële
voorzieningen zijn vooral gericht op groepswerk
binnen het dagelijkse leven van een residentiële
leefeenheid. De wijkgebonden programma's
variëren van groepshuizen in een gewone buurt,
dagbehandeling met een nadruk op geestelijke
gezondheidszorg, schoolgebonden
dagprogramma's, tot dienstverlening aan huis waar
medewerkers samen met het gezin werken aan
ondersteuning van de ouders en begeleiding van de
ontwikkeling van de kinderen en jongeren.
Mensen met een Verstandelijke beperking
Het programma is gericht op instellingen die
werken met mensen met een verstandelijke
beperking, personen met
ontwikkelingsachterstanden en soms autisten. De
centrale noemer is 'supported living' met de nadruk
op het bieden van hulp aan mensen om zoveel
mogelijk zelfstandig te leven en te werken en deel
uit te maken van de samenleving. In dit programma
wordt niet gewerkt met residentiële instellingen,
maar juist met de hulpverlening en dienstverlening
aan mensen in de eigen omgeving ('direct care').
Het programma biedt begeleiders de gelegenheid
om hun werkwijzen, ideeën en ervaringen met de
ondersteuning van groepen en de dienstverlening
van instellingen uit te wisselen.
Vergoeding
Deelnemers ontvangen een vergoeding van 865 US dollar per maand. ILEX zorgt voor huisvesting in
appartementen voor 2 of meer personen en betaalt een ziektekostenverzekering.
Het is aan te raden dat de deelnemer zelf een tweedehands auto aanschaft die aan het eind van het jaar
weer verkocht kan worden. Je moet er rekening mee houden dat dit zeker 3.000 US dollar kost, dit is
exclusief de kosten voor de autoverzekering.
Procedure
Belangstellenden kunnen een inschrijfformulier aanvragen. De sluitingsdatum voor aanmelding voor
deelname is 3 maart 2010. In de week van 22 maart vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor
iedereen die zich opgegeven heeft. In de week van 12 april vinden individuele selectiegesprekken plaats met
de Amerikaanse vertegenwoordiger(s) van het programma, gevolgd door het zoeken naar werkplekken voor
alle deelnemers.
Vertrek
Je kunt op meerdere momenten naar de Verenigde Staten vertrekken: augustus, november,februari of mei.
Het is slim om je voor 3 maart op te geven, dan weet je zeker dat je een uitnodiging krijgt voor de
informatiebijeenkomst. Bovendien kun je dan een persoonlijk gesprek hebben met de Amerikaanse
vertegenwoordiger(s) van het ILEX-programma. Zij komen namelijk slechts een keer per jaar naar Europa.
Anders wordt het een telefonische gesprek.
Voor meer informatie en inschrijfformulieren:
MOVISIE, Anjo Leenen, Postbus 19129, 3501 DC Utrecht, tel. 030 – 7892146, e-mail: [email protected]
Download