117_amerika

advertisement
Enkele gegevens over de V.S.
De Verenigde Staten van Amerika
(United States of America, vaak afgekort tot V.S.
U.S. of U.S.A.) noemt men vaak kortweg
Amerika. Het is een federale republiek in NoordAmerika en omvat, naast het District of
Columbia, nog 50 staten. Daarvan liggen er 49
op het vasteland van Noord-Amerika en één
(Hawai) in de Grote Oceaan. GHet land heeft een
oppervlakte van 9 629 047 km², en naar schatting
301 951 080 inwoners (midden 2007). De
hoofdstad is Washington D.C.
De munteenheid van de Verenigde
Staten is de Amerikaanse dollar (USD of $),
onderverdeeld in 100 cents. De nationale
feestdag valt op 4 juli, wanneer men de
Onafhankelijkheidsdag (Independence Day)
viert.
Het FBI (afkorting van Federal
Bureau of Investigation), is een centraal
recherche-orgaan van de Verenigde Staten onder
de minister van Justitie. Het bureau werd
opgericht in 1908, kreeg in 1935 zijn huidige
naam en droeg van 1924 tot 1973 het stempel
van zijn directeur John Edgar Hoover. Het is
belast met de opsporing van strafbare feiten die
onder de federale rechtsmacht vallen (o.a.
kidnapping en georganiseerde misdaad) en met
de bestrijding van tegen de Verenigde Staten
gerichte spionage, sabotage en subversie.
Naast
een
hoofdkwartier
in
Washington DC heeft het bureau ca. 500
vestigingen in het hele land en bij belangrijke
ambassades in het buitenland. De FBI heeft een
eigen
politie-academie,
belangrijke
politielaboratoria en een zeer uitgebreide
databank van persoonsgegevens.
De CIA (afkorting van Central
Intelligence Agency), werd in 1947 opgericht
krachtens de National Security Act als een
civiele instelling met als taken: inlichtingen
verzamelen en analyseren, geheime operaties
uitvoeren en andere inlichtingendiensten
coördineren. De CIA mag uitsluitend in het
buitenland actief zijn en is alleen verantwoording
schuldig aan de president.
De Watergate-affaire, samenvattende
benaming voor een reeks van politieke en
financiële schandalen in de Verenigde Staten in
de eerste helft van de jaren zeventig die ten slotte
leidde tot de val van president Richard Milhouse
Nixon (augustus 1974). De affaire ontleent haar
naam aan de Watergate-building in Washington
D.C., waar o.m. het hoofdkwartier van de
Democratische Partij is gevestigd. Hier werd op
17 juni 1972, tijdens de verkiezingscampagnes
voor het presidentschap, een inbraak gepleegd,
met het doel afluisterapparatuur te monteren in
de kantoren van de Democraten.
De Amerikaanse Vrijheidsoorlog
(1775–1783), ook Amerikaanse Revolutie
genoemd, is de oorlog waarbij 13 koloniën in
Noord-Amerika zich vrijvochten van het
moederland Engeland. Deze koloniën zijn
ontstaan tussen 1607 en 1732 en hadden een
gezamenlijke bevolking van niet meer dan
ongeveer 3 miljoen mensen. Van noord naar zuid
waren het: New Hampshire, Massachusetts,
Rhode Island, Connecticutt, New York, New
Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland,
Virginia, North Carolina, South Carolina en
Georgia.
Het Pentagon is wellicht een van de
bekendste gebouwen van het land. Het ligt
vlakbij
Arlington-kerkhof,
net
buiten
Washington DC. Het vijfhoekige gebouw (1941–
1943; een ontwerp van G.E. Bergstrom) is de
zetel van het Ministerie van Defensie en het
hoofdkwartier van de Amerikaanse lucht-, zeeen landmacht.
Het Vrijheidsbeeld (Statue of Liberty)
heet officieel: 'Liberty enlightening the world'
(de vrijheid die de wereld verlicht). Het is een
kolossaal beeld van een vrouw met een kroon op
het hoofd, die in haar rechterhand een toorts
omhoog houdt en in haar linkerhand een plaat
met de datum 4 juli 1776 (de datum waarop de
Declaration of Independence werd aangenomen).
Het is (inclusief de sokkel) 93 m hoog en staat op
Liberty Island in de haven van New York. Het
beeld werd in 1924 tot nationaal monument
verklaard en was een geschenk van het Franse
volk aan de Verenigde Staten ter gelegenheid
van het honderdjarig bestaan van het land.
Oorspronkelijk was het nochtans bestemd voor
de noordelijke ingang van het Suezkanaal. Het is
door A. G. Eiffel vervaardigd van koperplaat op
een geraamte van staal naar een ontwerp van de
Franse beeldhouwer F.-A. Bartholdi.. De 27
meter hoge sokkel is naar plannen van Richard
M. Hunt gebouwd met financiële middelen van
Amerikaanse burgers.
Download