de usa verdeel-en heers politiek met als voorbeeld de korea oorlog

advertisement
DE USA VERDEEL-EN HEERS POLITIEK MET
ALS VOORBEELD DE KOREA OORLOG (19501953)
VCD, augustus 2016
‘Na de tweede wereldoorlog in 1945 werd Korea, op initiatief
van de Amerikaanse bezettingsautoriteiten en tegen de wil van
het Koreaanse volk, verdeeld in twee bezettingsgebieden. De
Sovjet Unie nam het noordelijke deel over, Amerika het zuiden.
In 1948 werden de staten Zuid- en Noord-Korea gesticht,
waarop de Sovjet troepen zich volledig terugtrokken uit het
noorden.
Volgens de “officiële” geschiedschrijving –door Amerika vorm gegeven – begon de Koreaanse oorlog op 25 juni 1950
door de “verrassende” overval van het “communistische” Noord-Korea op het “democratische” Zuid-Korea. Deze
bewering zou echter niet kunnen standhouden voor grondig historisch onderzoek, aldus de Amerikaanse historicus
William Blum*. De regering van Zuid-Korea zou vast besloten zijn geweest de verlangde burgeroorlog te
bewerkstelligen, omdat zij het Amerikaanse leger achter de hand had. Maar om de Amerikaanse Publieke opinie
voor de oorlog in Korea te winnen, moest Noor-Korea overtuigend als agressor worden voorgesteld. Door de
Koreaanse oorlog heeft Amerika haar positie van overwicht in de regio verzekerd: tot vandaag heeft zij haar militaire
steunpunten, inclusief atoombommen en vloten in Zuid-Korea, evenals het oppercommando over de Zuid-Koreaanse
strijdkrachten!
“We zien dat het Noord-Koreaanse staatshoofd Kom Jong-un uitziet naar bilaterale gesprekken met Amerika die
leiden tot een vredesverdrag, die een einde maken aan de opgelegde sancties door Washington en die de vreemde
soldaten uit het Zuiden laten vertrekken. De scheiding van Noord- en Zuid Korea kan door gesprekken en
onderhandelingen volledig worden overwonnen… Het einddoel is het einde van de nucleaire bewapening van de
wereld.”
* Blum was vroeger werkzaam bij het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, dat hij verliet in 1967
vanwege zijn oppositie teen de Vietnamese oorlog.
Bron Stem&Tegenstem augustus 2016 >>
Download