Vietnamsyndroom

advertisement
Hoofdstuk 7.
De betekenis van de Vietnam-oorlog voor de
Amerikaanse samenleving.
Deelvraag: waarom liet de oorlog zulke diepe
sporen na in de Amerikaanse samenleving?
1
1
Hoofdstuk 7. De betekenis van de Vietnam-oorlog voor de Amerikaanse samenleving.
Deelvraag: waarom liet de oorlog zulke diepe sporen na in de Amerikaanse samenleving?
Paragraaf 7.1 Sporen in de binnenlandse politieke verhoudingen in de Verenigde Staten
De Vietnamoorlog heeft duidelijk gemaakt dat politici soms beslissingen namen op
grond van selectieve waarnemingen, onvolledige informatie of onbewezen
aannames.
In 1971 bleek uit publicaties als de Pentagon Papers, dat de regering zaken
omtrent de oorlog niet altijd conform de werkelijkheid aan volk en
volksvertegenwoordiging had gepresenteerd.
2
Verstrengeling binnenlandse politiek en oorlog……
Obama en Afghanistan?
Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
2
Hoofdstuk 7. De betekenis van de Vietnam-oorlog voor de Amerikaanse samenleving.
Deelvraag: waarom liet de oorlog zulke diepe sporen na in de Amerikaanse samenleving?
Paragraaf 7.2 Sporen in de maatschappelijke verhoudingen
Hoewel de dienstplicht in principe elk Amerikaanse gezin met de oorlog
confronteerde, bleek achteraf dat de lagere sociale milieus - en dus relatief veel
zwarte jongemannen - waren oververtegenwoordigd aan het front.
Rijkere gezinnen hadden voor hun zoons een minder risicovolle plek voor hun
dienstplicht geregeld.
3
In politiek linkse kringen weigerde men dienst.
Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
3
Hoofdstuk 7. De betekenis van de Vietnam-oorlog voor de Amerikaanse samenleving.
Deelvraag: waarom liet de oorlog zulke diepe sporen na in de Amerikaanse samenleving?
Paragraaf 7.3 Een nationaal trauma
In de Verenigde Staten werd de Vietnamoorlog in de jaren '70 een nationaal
trauma.
Verloren, op een vuile manier gevochten en alles voor niets.
De psychosociale en fysieke klachten waaraan veel Vietnam-veteranen leden, werd
het 'Vietnamsyndroom' genoemd en was lange tijd slecht bespreekbaar in de
4
Amerikaanse samenleving.
Verwerking van het trauma kwam in de jaren '80 op gang. Dit bleek onder andere
uit de vele speelfilms waarin de oorlog een rol speelde.
Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam
4
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards