Gedenkwaardig Verleden 3 kopie

advertisement
INHOUDSTAFEL
I. DE WEDLOOP NAAR DE WERELDHEERSCHAPPIJ
p.13
1. De aanspraak van de blanken op de wereldheerschappij
2. Het Europese koloniaal bezit omstreeks 1870
3. Het tijdperk van het imperialisme
p.13
p.14
p. 23
II. OMWENTELING IN DE EUROPESE STATENWERELD
p. 31
1. De vereniging van Italië
2. Het nieuwe Duitse rijk
3. Oostenrijk-Hongarije en de Balkanstaten
p. 31
p.34
p. 40
III. DE EERSTE WERELDOORLOG
p. 43
1. Het uitbreken van de oorlog
2. Het eerste oorlogsjaar
3. De jaren 1915 – 1916
4. De gruwel
5. Het jaar 1917
6. De ineenstorting van de Centralen
7. Het resultaat van de oorlog
p. 43
p. 48
p. 50
p. 52
p. 56
p. 58
p. 61
IV. DE TIJD TUSSEN DE TWEE WERELDOORLOGEN p. 65
1. De volkerenbond
2. Fridtjof Nansen
3. De Russische Revolutie
4. Adolf Hitler en het begin van het Derde Rijk
V. DE TWEEDE WERELDOORLOG
1. De overval op Polen p. 102
2. Het lot van de Baltische en de Noordelijke staten
3. De ‘Blitzkrieg’ in het Westen
4. De Duits-Engelse zee- en luchtoorlog
5. De uitbreiding van de oorlog over de Balkan en
Noord-Afrika
216
p. 65
p. 67
p. 71
p. 85
p. 102
p. 104
p. 106
p. 109
p. 112
6. De aanval op Rusland
p. 114
7. De oorlogsvlam van Hawaï
p. 116
8. Midden van de oorlog en wending - zomer 1942 p. 118
9. Stalingrad
p. 120
10. Het licht in de duisternis
p. 123
11. De beslissing in Noord-Afrika
p. 124
12. Landing in Italië en val van Mussolini
p. 125
13. De nationaal-socialistische criminaliteit en haar
slachtoffers
p. 127
14. Oproer en weerstand achter de fronten
p. 137
15. De luchtaanval op Duitsland
p. 142
16. De invasie
p. 144
17. De ‘tangaanval’ van West en Oost
p. 145
18. De Duitse ineenstorting
p. 148
19. De bommen van Hiroshima en Nagasaki
p. 151
VI. EERBIED VOOR HET LEVEN
p. 155
1. Albert Schweitzer
2. Mahatma Gandhi
p. 155
p. 159
VII. HET GEZICHT VAN DE OORLOG NA DE EERSTE
WERELDOORLOG
p. 168
1. De oorlogsslachtoffers
2. De splitsing van Europa in Oost en West
3. Omwentelingen in het Verre Oosten
4. De Oost-Westspanning
5. Onenigheid in het communistische kamp
6. Israël en de Arabieren
7. De opstand van de kleurlingen
8. Revolutie in Afrika
9. Zwarte revolutie in Amerika
p. 168
p. 169
p.174
p. 176
p. 184
p. 186
p. 189
p. 191
p. 196
VIII. EENMAKING VAN DE WERELD
p. 202
1. Europese verbonden
2. De macht van de techniek
3. De UNO
4. De mensenrechten
5. Ontwikkelingshulp
6. Het huis van de wereld
p. 202
p. 204
p. 206
p. 208
p .210
p. 213
217
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards