Nieuwsbrief groep 7 - Basisschool De Duizend Eilanden

advertisement
Nieuwsbrief groep 7
Nummer 1 augustus
[email protected]
[email protected]
Voor in de agenda:
8 september informatieavond 19.00-20.15
Spelling
Blok:1
Spelling Groep 7, Blok 1
Taal, werkwoordspelling en woordenschat
Blok: 1
Woordenschatwoorden van deze periode:
Rekenen
Blok:
Begrijpend lezen
Thema:
We werken aan het doel:
Diversen
Geschiedenis:
Eerste wereldoorlog:
Het belangrijkste in dit thema is dat nationalisme en de Industriële Revolutie, die nieuw
wapentuig mogelijk maakte, ten grondslag lagen aan de Eerste Wereldoorlog. Deze oorlog
maakte onvoorstelbaar veel slachtoffers, vooral onder soldaten. Duitsland verloor en kreeg
de schuld van de oorlog. Het Verdrag van Versailles wordt gezien als opmaat voor de
Tweede Wereldoorlog.
In les 1 tot en met 5 wordt deze essentie als volgt uitgewerkt:
Les 1: De nationale ambities en het sluiten van bondgenootschappen creëerden een
gespannen Europa. Een moord op een kroonprins was aanleiding voor de Eerste
Wereldoorlog.
Les 2: Door de Industriële Revolutie werden nieuwe wapens gemaakt die de manier van
oorlog voeren erg veranderden. Deze nieuwe wapens veranderden de kleding van
soldaten en het slagveld. Er werd nu voor het eerst ook onder water en in de lucht
gevochten.
Les 3: Veel soldaten werden slachtoffer van de nieuwe wapens en manier van oorlog
voeren. Er waren veel ontberingen en velen werden gedood, raakten verminkt of
gehandicapt.
Les 4: Vanuit het neutrale Nederland werd veel gesmokkeld. Door de neutraliteit was er
soms ook gebrek aan voedsel. Een miljoen Belgen vluchtten naar Nederland waar ze
werden opgevangen in vluchtelingenkampen.
Les 5: De Centralen waren omsingeld en hadden aan alles gebrek. De Duitsers gaven zich
over en moesten herstelbetalingen doen aan de Geallieerden. In de jaren dertig brak een
crisis uit die een uitstekende voedingsbodem voor Hitlers NSDAP bleek te zijn.
Biologie:
Aardrijkskunde:
Verkeer:
Muziek:
Tekenen:
Handvaardigheid:
Download