De Koude Oorlog in Azië en Afrika (1949-1975)

advertisement
1
De Koude Oorlog in Azië en Afrika
(1949-1975)
Koude Oorlog 1945-1991 Deelcontext 2
© meneervanempel.nl
2
Hoofdvraag
● Waardoor raakte Azië betrokken bij de Koude
Oorlog en groeide de spanning tussen beide
blokken in Azië en Afrika, 1949-1975?
3
4
Dekolonisatie
● Situatie:
○ Dekolonisatie begon voor WO II (langzaam)
○ Japan heeft de oorlog verloren
● Oorzaak:
○ Europese landen willen hun kolonie terug
○ Dekolonisatie gaat verder (snel)
○ Inheemse politici roepen de onafhankelijkheid uit
● Gevolg:
○ Sovjet-Unie steunt inheemse politici
○ Verenigde Staten steunt inheemse politici
5
Angst
● Situatie:
○ 1949: Mao Zedong roept de Volksrepubliek China uit
● Oorzaak:
○ Truman is bang voor communistische verspreiding in de
wereld (dominotheorie)
● Gevolg:
○ Containmentpolitiek
○ SU ziet containmentpolitiek als westers imperialisme
6
Voorbeeld: Korea
● Situatie:
○ 1949: Volksrepubliek China uitgeroepen
● Oorzaak:
○ 1950: in Korea ontstaat een oorlog tussen
het communistische noorden en het
kapitalistische zuiden
● Gevolg:
○ Verenigde Naties grijpt in (wapenstilstand)
7
Voorbeeld: Vietnam
● Situatie:
○ Voor WO II is Vietnam een kolonie van
Frankrijk
○ Japan verliest de oorlog
● Oorzaak:
○ 1945: communisten roepen de onafhankelijke
Democratische Republiek Vietnam uit
● Gevolg:
○ Frankrijk verliest de oorlog (1954: Slag bij
Dien Bien Phu)
○ 1954: Akkoorden van Genève
1. Communistisch noorden
2. Kapitalistisch zuiden
8
Voorbeeld: Vietnam
● Situatie:
○ Vietnam opgesplitst in noord/zuid
○ VS helpt het zuiden in een oorlog tegen het noorden via
wapens en opleidingen
● Oorzaak:
○ 1964: Baai van Tonkin
○ 1964: Tonkinresolutie
○ VS vecht actief mee in de oorlog
○ Vietcong kreeg steun van China en de SU
○ Protestgeneratie
● Gevolg:
○ VS wil stoppen met de oorlog
9
Voorbeeld: Vietnam
● Situatie:
○ VS wil stoppen met de oorlog
● Oorzaak:
○ Driehoeksdiplomatie (Zuid-Vietnam toenadering laten
zoeken tot de SU en China)
○ 1972: bezoek van Nixon aan China (pingpongdiplomatie)
● Gevolg:
○ 1973: VS trekt troepen terug
○ 1975: Zuid-Vietnam communistisch
10
Angola
● Situatie:
○ Angola is een kolonie van Portugal
○ Dekolonisatie in Angola
● Oorzaak:
○ Burgeroorlog in Angola:
1. MPLA gesteund door de SU
2. FNLA gesteund door de VS
● Gevolg:
○ MPLA kreeg de macht in handen
11
Hoofdvraag
● Waardoor raakte Azië betrokken bij de Koude
Oorlog en groeide de spanning tussen beide
blokken in Azië en Afrika, 1949-1975?
Download