H1.1 De agrarische revolutie

advertisement
H8.3 BURGERS AAN DE
MACHT: DE AMERIKAANSE
REVOLUTIE
Pruiken en
revoluties
ACHTERGROND
Na de ontdekking van Amerika door Columbus
koloniseren de Spanjaarden het zuiden van Noord
Amerika
In de 17 de eeuw koloniseren de Engelsen en Fransen
het oosten van Noord Amerika
OORZAKEN AMERIKAANSE REVOLUTIE
 In de 18 de eeuw veroveren de Engelsen het grootste
deel van de Franse kolonies (Franse en Indiaanse
oorlogen 1754-1763)
 Kolonisten moeten meebetalen aan de kosten voor
die oorlogen via belastingen, maar hebben geen
vertegenwoordigers in het parlement (‘no taxation
without representation’)
 Kolonisten waren naar Amerika getrokken om vrij te
zijn (politiek en religieus)
 Kolonisten zijn beïnvloed door de ideeën van de
Verlichting (Engelse koning teveel macht)
 Verzet tegen handelsbelemmeringen
AANLEIDING
Boston Tea Party (1773) als reactie op oa de Tea Act
Leidt tot vergeldingsmaatregelen van de Engelsen
VERLOOP VAN DE OORLOG
 Kolonisten komen in 1776 met de ‘Declaration of
Independence’
 Dat leidt tot de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog
(1776-1783)
 Leider wordt George Washington
 Kolonisten winnen de oorlog
 Fanatisme van Amerikanen (vecht voor vrijheid)
 Amerikanen kennen het terrein
 Steun van Frankrijk en de Republiek
GEVOLGEN VAN DE OORLOG
 1787 Grondwet aangenomen
 Vormen van de Verenigde Staten (13 staten vormen
een federatie: gemeenschappelijk buitenlands beleid
en elke staat heeft aparte wetten)
 Balans tussen wetgevende (Congres), uitvoerende
(president) en rechtelijke macht (rechters)
 Representatieve democratie: Staatsburgers kiezen
volksvertegenwoordigers
 1791 Bill of Rights (eerste 10 amendementen van de
grondwet)
Hier staan vrijheden en rechten van de burgers
in
SCHEMA BESTUUR V.S.
congres
Hooggerechtshof
president
Vice-president
senaat
Huis van
Afgevaardigden
regering
volk
Lagere
rechtbanken
CONSTITUTION EN BILL OF RIGHTS
Download