Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog

advertisement
Amerika ontdekt door de Spanjaarden
(zaten vooral in midden en zuid Amerika)
In de loop van 16de en 17de eeuw steeds
meer kolonisten naar Noord Amerika
Kolonisten vooral uit
-Engeland
13 kolonies aan de oostkust
-Frankrijk
langs de Mississippi
-Spanje
vanuit Mexico naar het
noorden
-De Republiek Nieuw Nederland
Reeks oorlogen Engeland- Frankrijk
(Frankrijk blokkeert Engelse uitbreiding
naar het westen)
Laatste oorlog de 9 jarige oorlog (17541763)
Engeland wint en verovert Frans gebied
Engeland wil de kolonies mee laten betalen
aan de kosten voor de oorlog dmv nieuwe
belastingen
Kolonisten verzetten zich hiertegen
Leus: “No taxation without representation”
(kolonisten eisen invloed op de besteding
van de gelden via vertegenwoordigers in het
Engelse parlement)
(ze willen niet echt invloed,maar geen
belasting betalen)
Wordt een oorzaak voor de oorlog
Daarnaast verzetten de kolonisten zich
tegen het gezag van de Engelse koning
onder invloed van de Verlichte ideeën
(ze hadden al veel vrijheid)
Daarnaast verzetten de kolonisten zich
tegen de belemmeringen van hun handel
door Engeland (vond dat de kolonie een
afzetmarkt voor Engelse producten moest
blijven)
( er werd al veel gesmokkeld)
De aanleiding is een reeks gebeurtenissen
In 1773 kwamen de Engelsen met de Tea
Act (alleen thee aangevoerd door de Engelse Oost Indische Compagnie mocht
verkocht worden)
Kolonisten reageren met de Boston Tea
Party(als indianen verklede Amerikanen
gooien een lading thee in de haven van
Boston)
Engelsen nemen maatregelen (de
Intolerable Acts) oa sluiting haven Boston
Amerikanen komen bijeen (1ste
Continentale Congres) en besluiten tot
een boycot van Engelse producten
Ook gaan ze zich bewapenen
Directe aanleiding
In 1775 proberen de Engelse een
Amerikaanse wapenvoorraad in beslag te
nemen, maar worden tegengehouden bij
Concorde→
Begin Onafhankelijkheidsoorlog (1776
1783)
Er volgt een 2de Continentaal Congres
-George Washington tot legeraanvoerder
benoemd
-Declaration of independance aangenomen
(gebaseerd op de ideeën van Locke)
Amerikanen winnen
Engelsen zijn militair sterker, maar
-kolonisten vechten fanatieker
-kennen het terrein
-krijgen steun van Frankrijk en De
Republiek
In 1787 wordt een grondwet aangenomen
(1ste grondwet ter wereld) gebaseerd op de
ideeën van Montesquieu
V.S. wordt een federale staat (Bondsstaat)
Oorspronkelijke tekst grondwet blijft
gehandhaafd.
Later worden amendementen toegevoegd
bv de Bill of rights (de eerste 10)
Daarin staan de grondrechten van de
burgers zoals vrijheid van
meningsuiting,godsdienst enz
AMERIKA
EUROPA
-politieke vrijheid
(democratische
samenleving)
-godsdienstige vrijheid
-gelijkheidsgedachte (van
krantenjongen tot
miljonair)
-nieuw bestaan opbouwen
(land van de onbegrensde
mogelijkheden)
-absolutisme
-staatskerk
-standenstaat
-ontvluchten uitzichtloos
bestaan
congres
Hooggerechtshof
president
Vicepresident
senaat
Huis van
Afgevaardigden
regering
volk
Lagere
rechtbanken
Download