Revolutie in Amerika

advertisement
Revolutie in Amerika
4.2
• https://www.youtube.com/watch?v=_comG
BmnYew
A. Kolonies in opstand
• Bevolking in Amerikaanse kolonies neemt in
18de eeuw toe.
• Het grootste deel was in Amerika zelf
geboren.
• Amerikanen voelden zich niet Brits.
• In 1763 komt er eind aan Frans-Engelse
oorlog.
• Groot-Brittannië besloot belastingen te
verhogen om de lege staatskas weer te
vullen.
• Democratische revolutie
– 1773 Tea act
– 16 december Boston Tea party
– Kolonies besloten samen te werken tegen
Groot-Brittannië= Continentaal congres
– 1775 eerste gevechten tussen Amerikanen en
Britse leger
– Begin eerste democratische revolutie.
Vragen:
• Hoeveel kolonies had Amerika in 1763
• Waarom voelden Amerikanen zich steeds
minder Brits?
• Welk gevolg had de Frans-Engelse oorlog
voor Groot-Brittannië?
• Waarom mocht de regering volgens de
kolonisten geen belasting aan de kolonies
vragen?
• Wat hield de tea act in?
• Wanneer begon de Amerikaanse
revolutie?
B. De Verenigde Staten van
Amerika
• De onafhankelijkheisverklaring
– 4 juli 1776
– Verlichtte verklaring
– 1783 : Verenigde Staten van Amerika
– 13 onafhankelijke kolonies
• Eerste democratische grondwet
– Founding fathers besloten tot federatie
– Staatsvorm vast gelegd in Grondwet
– Trias politica
– Bill of rights met grondrechten van burgers
Vragen
•
•
•
•
Wat vieren Amerikanen op 4 juli?
Wanneer werden de V.S onafhankelijk?
Welke staatsvorm kreeg Amerika?
Wat is de Bill of rights?
Download