Als de Amerikaanse droom een nachtmerrie wordt

advertisement
Als de Amerikaanse droom een nachtmerrie wordt
Arme zwarte Amerikanen raken steeds meer geïsoleerd
Toen de orkaan Katrina over New Orleans trok, liep niet
enkel de stad onder water, maar kwam ook de enorme
armoede bij de zwarte bevolking bovendrijven. In de
meeste grote steden van de Verenigde Staten leven vele
Afro-Amerikanen in armoede. Vijftig jaar geleden
begon de grote burgerrechtenbeweging, maar die heeft
de zwarte bevolking niet uit de ellende geleid.
In de Verenigde Staten leven 37 miljoen mensen,
Geen werk, geen huis, geen geld... veel
waarvan 15 miljoen kinderen, onder de armoedegrens.
zwarte Amerikanen zijn veroordeeld tot de
Een kwart van de kinderen onder de 12 jaar lijdt honger
bedelstaf.
of loopt het risico om honger te lijden. Hoewel deze
armoede relatief is - de helft van de Amerikaanse armen bezitten hun eigen huis - is het
opvallend dat de meerderheid van die armen zwarten zijn.
Op het platteland leven de Afro-Amerikanen in grotere welvaart dan in de steden. In Chicago,
Memphis en Saint-Louis zijn er zeker vijf keer meer zwarten die in armoede leven dan
blanken. In New Orleans leeft een derde van de zwarte bevolking onder de armoedegrens. Die
armoede is vooral een gevolg van werkloosheid en een gebrekkig onderwijssysteem. Meer
dan andere bevolkingsgroepen zijn de zwarte Amerikanen het slachtoffer van geweld. Al deze
elementen samen leiden tot een isolement waaruit de zwarte bevolking niet kan ontsnappen.
Onderwijs
Zowat 75 procent van alle Afro-Amerikanen bezit geen universiteitsdiploma. In de steden
groeit dat percentage tot 80 procent. Bij de blanken is het aantal universitair gediplomeerden
tweemaal zo groot als bij zwarten.
Werkgelegenheid
Een derde tot de helft van alle Amerikaanse zwarten boven de 16 jaar die in de grote steden
wonen, zijn werkloos. In steden als Chicago, Detroit, Philadelphia en Los Angeles heeft maar
de helft van de zwarte bevolking werk. Slechts 25 procent van de zwarte mannen in de
Amerikaanse steden heeft werk. De vrouwen doen het op dat vlak beter dan de mannen. Vele
werklozen hebben na vele vergeefse pogingen de zoektocht naar werk opgegeven. Blanken
hebben in de steden 75 procent meer kans om werk te vinden dan zwarten.
Mobiliteit
Vele zwarten in Amerika kunnen zich geen auto veroorloven, terwijl de auto juist onmisbaar
is om aan werk te geraken of om naar het werk te gaan. Zestig procent van de zwarte
bevolking in New York, Baltimore en Philadelphia heeft geen wagen. Velen hebben zelfs
geen telefoon. In Chicago hebben de blanken achtmaal meer telefoons dan de zwarten.
Criminaliteit
De zwarte bevolking in de grote Amerikaanse steden is jonger en vrouwelijker dan de blanke,
Latijns-Amerikaanse of Aziatische bevolking. Tegenover 100 zwarte vrouwen zijn er maar 85
mannelijke zwarten. Dat komt niet omdat er te weinig jongens worden geboren. Vele jonge
zwarte Amerikanen verzeilen in de criminaliteit en eindigen in de gevangenis of worden
neergekogeld.
Isolement
De armoede leidt ertoe dat de zwarte bevolking steeds meer afgezonderd raakt in de
Amerikaanse samenleving. Treffend is dat er meer gemengde huwelijken worden gesloten
tussen blanken en Aziaten dan tussen blanken en zwarten. Vele rusthuizen worden bevolkt
door hoofdzakelijk arme zwarte senioren. De zwarte bevolking heeft niet helemaal ten
onrechte de indruk dat zij door de andere bevolkingsgroepen worden uitgesloten.
Paul Janssens10/11/2005
Download