De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands

advertisement
De Verenigde
Staten en hun
federale
overheid
1865-1965
Burgerrechten
beweging
§ 4.3
4.3 Segregatie onder druk
• Truman
– Hij was de eerste die de gelijkberechtiging van zwarten op de
agenda zette
• Verbod op discriminatie bij de federale overheid
– Wat was de oorzaak van een langzaamaan veranderend politiek
klimaat t.a.v. de zwarte bevolking?
•
•
•
•
•
Sterk toegenomen zwarte bevolking in de Noordelijke (industrie-)steden
Voorzichtig ontstaan zwarte middenklasse
Zwarten kwamen steeds meer op voor hun rechten
De zwarte kiezer wordt steeds belangrijker
Voorzichtige integratie van zwarten in de grotere blanke samenleving
4.3 Segregatie onder druk
• Zwarte Aktie
– In 1954 bracht de NAACP de zaak Brown vs Board of Education
of Topeka voor het Hooggerechtshof
• Het Hof bepaalde dat segregatie in het onderwijs ongrondwettig was
• Daarbij stelde zij dat deze vorm van rassenscheiding in alle (Zuidelijke)
staten per direct ongedaan moest worden
• In 1957 volgde een krachtmeting tussen federale en staatsoverheid in de
plaats Little Rock, Arkansas
– Uit de busboycot – die door Rosa Parks werd gestart op 1
december 1955 – ontstond door Civil Rights Movement in 1957
• Lokale dominee Martin Luther King leidde de boycot en werd daarmee
beroemd. Twee jaar besloot besloten hij en andere zwarte zuidelijke leiders
tot de oprichting van de CRM
▲Little Rock
Rosa Parks►
Rosa Parks & MLK
4.3 Segregatie onder druk
• Civil Rights Movement
– Het uitgangspunt was door middel van geweldloos verzet
rechten van de zwarte bevolking te bevechten.
• Protestmarsen
• Demonstraties
• Sit-ins (vanaf 1960)
– Het werk van de CRM bereikte via de media ook het Noorden
(en Washington)
– Onder druk van massale protesten kwam Kennedy met een
voorstel tot een Civil Rights Act in 1963
• Het Congres wilde hier eigenlijk niet aan, maar vijf dagen na de moord op
Kennedy weet Johnson de wet door te drukken (!).
Civil Rights Movement
4.3 Segregatie onder druk
• Johnson
– Twee jaar na Civil Rights Act kwam Johson met de Voting
Rights Act.
• De aanleiding was het oppakken van MLK tijdens een kiesrechtdemonstratie
in Alabama.
• De federale overheid kon nu ingrijpen in staten waar meer dan de helft van
de zwarte kiezers het stemmen onmogelijk werd gemaakt.
– Zijn Great Society Program bleek echter grotendeels een
zeepbel te zijn
• Racisme en discriminatie was er volop
• De Getho’s verdwenen niet
LBJ & MLK
4.3 Segregatie onder druk
• Harde Actie
– Voor veel zwarten was het duidelijk dat de softe aanpak van
MLK en de slappe houding van Washington hen niet wezenlijk
verder zou helpen.
– Daarbij werd MLK vermoord (1968) en werden zwarte
Vietnamveteranen nog evengoed gediscrimineerd
– Reactie
• Veel zwarte bekeren zich tot de islam (Nation of Islam), waaronder
Malcolm X
• Zwarten gaan zichzelf verdedigen tegen willekeurig (blank) geweld. Het
ontstaan van de Black Panthers
• Uiteindelijk slaat eind Jaren Zestig geregeld de vlam in de pan >> veel
rassenrellen door de gehele VS: hot summer riots
Black Panthers
Watts 1965 (LA)
Download