Parent Bill of Rights in praktijk

advertisement
Vergelijkend onderzoek naar de rechtspositie van ouders en leerlingen
in het onderwijs in New York City en Amsterdam
De Parent Bill of Rights, een symbool voor educatief partnerschap
J.S. Grannetia
A.W. Koren
23 juni 2011
Introductie
 Voorstellen
 OCO
 Problematiek
 Mogelijke oplossing
 Hoofdvraag
Programma
 Educatief partnerschap
 Parent Bill of Rights
 Vergelijking rechtspositie
 Conclusie en aanbeveling
 Vragen
 Discussie
Educatief partnerschap
 Hoog op de politieke agenda
 Gelijkwaardige relatie tussen ouders en school
 Mee praten, mee denken, mee doen
 Ter verbetering van leerresultaten van het kind
 Hogere score onderwijsinspectie
Advies Onderwijsraad
‘Ouders als partners’
 Voorstander van educatief partnerschap
 Organiseren van concrete activiteiten
 Schriftelijke afspraken tussen ouders en school
 Huidig juridisch bouwwerk compleet
 Bestaande onderwijswetgeving blijven aanstippen
Rapport Gemeente Amsterdam
‘Actieve ouders, wat moet de stad doen?’
 Gemeente sluit zich aan bij visie Onderwijsraad
 Organiseren van concrete activiteiten
 Schriftelijke afspraken tussen ouders en school
 Uitwerking van de afspraken is aan de scholen zelf
 Gemeente hanteert geen uniform sjabloon
Knelpunten educatief partnerschap
 Gelijkwaardigheid in de praktijk
 Schriftelijke afspraken
 Juridisch bouwwerk
 Autonomie scholen
Parent Bill of Rights
 New York City, Department of Education
 Ouders als partners
 Rechten en plichten van ouders in het onderwijs
 Geldt op public schools
 Empowering
‘Each child’s maximum potential can best be achieved
through an active engagement between parents and the
education community. Parents, as our partners in the
delivery of educational services to children, have certain
rights and responsibilities as outlined in this document..’
Parent Bill of Rights
Department of Education NYC
Parent Bill of Rights in praktijk
 Idealistisch stuk
 Bekendheid onder ouders
 Draagvlak
 Overheid neemt verantwoordelijkheid
Are you familiair with the Parent Bill of
Rights?
A: Yes
New York
Staten Island
66%
40%
75%
The Bronx
Manhattan
34%
60%
Queens
Brooklyn
B: No
25%
80%
55%
60%
20%
45%
40%
‘De Parent Bill of Rights is een stap in de goede richting.
Ouders hebben echt moeten strijden voor deze rechten.
Nog niet zo lang geleden hadden ouders hier niets te
zeggen maar met de Parent Bill of Rights is daar een
begin mee gemaakt’
Mw. Cumber
Advocates for Children NYC
Vergelijking rechtspositie
 Recht op onderwijs
 Recht op kosteloos onderwijs
 Recht op informatie
 Recht op ouderbetrokkenheid
 Klachtrecht
Recht op onderwijs in Amsterdam
 Internationale verdragen
 Art. 23 Grondwet
 Leerplichtwet
 Recht op onderwijs ontbreekt
 Kritiek juristen
‘No person shall be denied the right to education’
Art. 2 EP EVRM
Recht op onderwijs in New York City
 Parent Bill of Rights
 Grondwet
 State Law
 Recht op onderwijs bestaat
‘Public education is not a right granted to individuals by
the Constitution. Neither is it merely some
governmental benefit indistinguishable from other forms
of social welfare legislation’
Plyler v. Doe case, 1982
Supreme Court of the United States
Conclusie
 Verschil in rechtspositie
 Overeenkomst in rechtspositie
 Parent Bill of Rights
Aanbeveling
 Parent Bill of Rights Amsterdam
Vragen?
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards