HRW luidt noodklok over behandeling Midden

advertisement
This page was exported from Reporters Online [ https://reportersonline.nl ]
Export date: Tue Jul 18 15:37:55 2017 / +0000 GMT
HRW luidt noodklok over behandeling Midden-Amerikanen
in VS
Het staat allemaal in het rapport ‘You Don’t Have Rights Here’, dat vorig jaar is uitgebracht. Vooral mensen uit
Honduras lopen gevaar volgens Human Rights Watch (HRW). Dit Midden-Amerikaanse land wordt als het
gevaarlijkste land ter wereld beschouwd. Vooral Hondurezen, maar bijvoorbeeld ook Gualtemalteken en inwoners
van El Salvador, ontvluchten hun woonplaats omdat ze bang zijn om door leden van de maras, de gewelddadige en
machtige drugsbendes in Midden-Amerika, vermoord te worden.
HRW heeft 35 mensen geïnterviewd. Ze vertellen over afpersing door de bendes, dat ze bijvoorbeeld 300 dollar
per maand moesten betalen aan ‘oorlogsbelasting’ en dat ze dat niet meer financieel konden opbrengen. Daardoor
zagen ze zich genoodzaakt hun heil elders te zoeken. Niet betalen betekent immers de dood. En elders betekent
niet een straat of een wijk verderop opnieuw beginnen. De bendes hebben een lange arm.
Andere mensen zijn getuige geweest van de moord op familieleden en lopen daarom gevaar vermoord te worden:
ze weten te veel.
Mensenrecht
Dat bewoners van Honduras, Guatemala, El Salvador en Nicaragua via Mexico de Verenigde Staten proberen te
bereiken is niet nieuw. Van oudsher deden mensen dat in de hoop een beter leven te kunnen opbouwen in de
Verenigde Staten. Door het extreme geweld van de maras echter zijn de migranten hun leven ook niet meer zeker
en wordt hun vlucht urgent. Ze komen in aanmerking om asiel aan te vragen. Dat is een elementair mensenrecht
dat hun niet kan worden ontzegd, zo betoogt HRW, en daar gaan de Verenigde Staten over de schreef in hun haast
om het aantal immigranten aan de zuidgrens, die met Mexico dus, te beperken.
De laatste maanden is de vluchtelingenstroom tussen Midden-Amerika en de VS veel in het nieuws geweest. Ook
kinderen proberen de VS in groten getale te bereiken, op de vlucht voor de maras die hen willen inzetten bij hun
illegale activiteiten. Hier geldt eveneens dat weigeren geen optie is. Volgens de progressieve Amerikaanse
denktank Center for American Progress hebben tot nu toe een kleine 63.000 kinderen uit Honduras, Guatemala en
El Salvador geprobeerd om de Verenigde Staten binnen te komen. Ook in landen als Mexico, Panama en Costa
Rica zoeken zij en volwassenen steeds meer hun toevlucht, mede omdat het in de Verenigde Staten zo moeilijk is.
Snelle screening
De 35 mensen die Human Rights Watch sprak “waren allemaal bang om terug te gaan naar Honduras”, aldus
HRW in het rapport ‘You Don’t Have Rights Here’. “Sommigen die terug moesten naar Honduras waren zo bang
dat ze zich verborgen hielden, ze durfden niet de deur uit te gaan. Sommigen die net gedeporeerd waren hadden
verhalen die, als ze inderdaad waar zijn, hen in aanmerking zouden doen komen voor asiel.”
Onder de 35 geïnterviewde mensen waren er die bij de screening uitlegden dat ze bang waren om naar huis te
gaan. Maar dat werd door de douanefunctionarissen genegeerd. Of mensen voelden zich tijdens de korte screening,
waar geen privacy was en dus iedereen hun verhaal kon horen, verward en geïntimideerd, zo schrijft HRW. “De
functionarissen leken alleen maar gefocust op hun verwijdering uit de Verenigde Staten.”
Wat de grenswachten moeten doen, voordat ze illegaal aangekomen mensen uitzetten, is in geval van van acuut
gevaar deze mensen doorverwijzen naar een ambtenaar die asielaanvragen bekijkt. Wat er in de praktijk gebeurt is
volgens HRW dat mensen bij de grens gevangen worden gezet. Vervolgens worden ze op basis van een snelle
screening in twee groepen opgesplitst, een voor mensen die voor het eerst illegaal probeerden binnen te komen en
de andere voor recidivisten. Daarna worden ze gedeporteerd.
Meer kans elders vandaan
HRW dringt erop aan dat migranten die daadwerkelijk bang zijn en in aanmerking komen voor asiel de kans
krijgen om hun verhaal te doen bij een speciaal daarvoor aangestelde ambtenaar. De screening na de aanhouding
van illegaal binnengekomen mensen moet zorgvuldiger gebeuren, vindt de organisatie.
Van de Hondurezen had volgens HRW maar 1,9% van de illegale migranten de kans gekregen om een
asielverzoek in te dienen. Bij de Mexicanen was dat 0,1%, bij de Guatemalteken 0,8% en bij de mensen uit El
Salvador 5,5%. HRW wijst erop dat vluchtelingen uit andere delen van de wereld die de VS illegaal binnenkomen
meer kans krijgen om een asielverzoek in te dienen: 21%.
Excerpt: De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch luidt de noodklok over de behandeling van vluchtelingen
uit Midden-Amerika die de Verenigde Staten proberen te bereiken. Als ze worden opgepakt, krijgen ze niet de kans een
asielprocedure te beginnen en velen lopen daadwerkelijk gevaar.
Post date: 2014-10-16 21:49:51
Post date GMT: 2014-10-16 19:49:51
Post modified date: 2017-03-25 01:19:21
Post modified date GMT: 2017-03-25 00:19:21
Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com
Download