De Koude Oorlog

advertisement
De Koude Oorlog
Bondgenootschappen en containment
Tijdens de blokkade van Berlijn lieten de
Verenigde Staten zien dat zij bereid waren om
zich in te zetten voor het vrije, democratische
en kapitalistische West-Europa.
Met de blokkade werd de basis gelegd voor een
samenwerking tussen de Verenigde Staten en
West-Europa. Deze samenwerking was gericht
tegen de militaire macht van de Sovjetunie.
NAVO
In 1949 werd de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) opgericht. Dit
militaire bondgenootschap, onder leiding van de Amerikanen, had een belangrijk
doel: de gezamenlijke verdediging tegen een mogelijke aanval vanuit Oost-Europa.
Containment
De oprichting van de NAVO paste bij de Amerikaanse politiek van containment (=
bedwinging). De Amerikanen gingen de rol van politieagent spelen om een verdere
opmars van het communisme tegen te gaan.
Amerikaanse steun
Volgens president Truman van de Verenigde
Staten konden alle landen die zich door het
communisme bedreigd voelden, rekenen op de
steun van de Amerikanen. Zij konden niet alleen
militaire hulp, maar ook economische steun
krijgen.
Warschau-pact
In antwoord hierop werd in 1955 het Warschau-pact opgericht. Dit was het militaire
bondgenootschap van Oost-Europese landen onder leiding van de Sovjet-Unie. Twee
bondgenootschappen stonden nu tegen over elkaar.
1
Download