financiële trends - Steentjes Vermogensbeheer

advertisement
financiële trends
algemeen
Nieuwsbrief voor beleggers
22e jaargang │Nummer 42A │ 9 november 2016
Donald Trump is de nieuwe president van de Verenigde Staten geworden. Als dit een nieuwskop was geweest bij een comedy show anderhalf
jaar geleden had iedereen erom gelachen.
Zelfs in de afgelopen dagen was de kans volgens de peilingen gering dat hij het
zou halen. Verstandige Amerikanen genoeg die uiteindelijk toch voor een stabiele en veel meer ervaren leider zouden kiezen en niet voor Trump. Die staat voor
belediging van praktische alle groepen Amerikanen behalve wellicht blanke mannen.
Feiten
Maar hoe er ook over wordt gedacht, feit is dat Donald Trump gekozen is op een
democratische manier. En daar dient de belegger zich naar te richten met zijn
portefeuille. Daarover heeft het beleggingscomité zich vandaag natuurlijk ook in
alle vroegte over gebogen. Moet het beleggingsbeleid fundamenteel worden
aangepast aan de hand van de nieuwe realiteit. Hoewel de nieuwe president pas
op 20 januari echt in het Witte Huis komt en zijn eerste maatregelen ook niet
direct zullen worden doorgevoerd gaan we uit van het scenario dat er een duidelijke binnenlandse economische impuls komt. Uiteindelijk wil hij de infrastructuur verbeteren. Dat zal de werkloosheid verder laten dalen. De winstgevendheid van diverse Amerikaanse bedrijven kan derhalve omhoog. Maar een uitvloeisel is wel dat wellicht de lonen ook gaan stijgen. Dat drukt de winstgevendheid maar wellicht belangrijker het zorgt ook voor inflatie. Om die reden blijft het
beleid dat er kortlopende leningen dienen te worden aangehouden. Wel menen
we dat de negatieve kanten (hogere lonen) minder doorwegen dan de positieve
kanten (economische impuls, meer koopkracht). Derhalve wordt de weging voor
de Verenigde Staten veranderd van onderwogen naar neutraal. Voor Europese
aandelen blijft het advies nog altijd overwogen. Een aantal zullen wellicht worden getroffen door de meer protectionistische houding van de Verenigde Staten.
Maar de hogere groei en de hogere koers van de dollar is goed voor veel Europese bedrijven. Ook voor Europese obligaties blijven we onderwogen met de nadruk op de korte looptijd. Dit vooral vanuit de visie van een hogere dollar. Immers de gememoreerde hogere inflatie zal een hogere rente veroorzaken en in
die lijn ligt een hogere Amerikaanse munt. Dat kan in Europa importinflatie veroorzaken. Onderwogen waren en blijven we op opkomende markten. Deze lijken
het meeste te lijden te krijgen van de nieuwe president in de VS.
Meer info bij uw vermogensbeheerder.
10 jaar VS
2,50
2,30
2,10
1,90
1,70
1,50
1,30
nov-15
nov-16
Euro/Dollar
1,17
1,15
1,13
1,11
1,09
1,07
1,05
nov-15
Stationsplein 10 │Postbus 1359 │ 1400 BJ Bussum │ telefoon 035 69 21 700 │ www.steentjes-vermogensbeheer.nl
nov-16
Vergunninghouder AFM
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards