De Verenigde Staten

advertisement
Profielschets en standpunt
De Verenigde Staten
Algemene informatie
Het is duidelijk dat de Verenigde Staten in de wereld een speciale rol spelen. Het land treedt al
jaren op als een soort politieagent die de orde wil bewaken in de hele wereld. Het land ziet
zichzelf als ‘peacekeeper’. Overal waar de internationale vrede en veiligheid in het gedrang zijn,
proberen de VS op te treden als bemiddelaar en soms wordt er direct ingegrepen. Over de
redenen waarom de VS dit doen verschillen de meningen. De regering van de Verenigde Staten
stelt dat dit een historische taak van het land. is. Het wil vrijheid, democratie en bescherming van
mensenrechten overal in de wereld bevorderen. Maar het land geeft ook toe dat dit ook gebeurt
ter bescherming van de Amerikaanse economische, militaire en politieke belangen. Zo hebben
bijvoorbeeld de aanslagen van 9/11 ervoor gezorgd dat er een wereldwijde ‘war on terror’ is
afgekondigd. Ook het beschermen van de internationale veiligheid om een vrije wereldhandel
mogelijk te maken staat hoog in het vaandel van de Verenigde Staten.
Basisgegevens
Oppervlakte:
Aantal inwoners:
Staatsvorm:
Staatshoofd:
Economie:
Gemiddeld inkomen:
Samenstelling BNP:
Militaire uitgaven:
9.826.675 km² (232 x Nederland)
317 miljoen (juli 2013)
Parlementaire democratie
Barack Obama
Na de EU de grootste economie ter wereld
$ 50.700,- (2012)
Landbouw 11,8%, Industrie 31,1%, Diensten 57,1% (2012)
4,6% van het BNP (2010)
Belangen en opvattingen van de Verenigde Staten
Veel van de kleinere landen rond de Zuid-Chinese zee zien de VS als belangrijke partner in het geven van tegenwicht aan de alsmaar groeiende economische
en militaire macht van China in de regio. Zij knopen dan ook allerlei banden aan met de VS in de hoop dat ze steun zullen krijgen van de VS. Dat gebeurt
natuurlijk door traditionele bondgenoten als bijvoorbeeld de Filipijnen, maar ook door landen waarvan je dat juist niet zou verwachten, zoals Vietnam
waarmee de VS tot in de jaren ‘70 van de vorige eeuw een afschuwelijke oorlog heeft uitgevochten.
1
Profielschets en standpunt
Zelf zien de Verenigde Staten de sterk groeiende rol van China in de wereld met de
nodige achterdocht aan. Het land staat zijn rol als wereldmacht niet graag af en zal
dus proberen om de expansie van China in de regio een halt toe te roepen. De VS
hebben momenteel een vrij sterke militaire positie in dit deel van de wereld met
diverse militaire bases en patrouillerende vliegdekschepen. Een groot probleem
daarbij is wel dat ze steeds meer moeite hebben om die militaire (zee-)macht te
blijven financieren. Ze kunnen de samenwerking met de snel groeiende Aziatische
tijgers dan ook goed gebruiken. De VS hebben vanwege de internationale handel
vooral behoefte aan stabiliteit en zullen er alles aan doen om een ernstig militair
conflict in deze regio te voorkomen.
Opvattingen over de claims
De Verenigde Staten zullen er voor zijn dat er gehandeld wordt volgens de
internationale verdragen zoals de afbakening volgens de regels die er zijn op gebied
van de Exclusieve Economische zones. Wat betreft de claims op de verschillende
eilandgroepen: als land dat altijd het bezit van koloniën door andere landen heeft
veroordeeld, zullen ze oude koloniale grenzen nooit erkennen. Landen zullen
moeten proberen om met elkaar via onderhandelingen tot overeenstemming te
komen. Als dat niet lukt zou er gedacht kunnen worden aan het gezamenlijk
exploiteren van olie- en gasbronnen. Compromissen sluiten, dat is het motto van de
VS.
2
Profielschets en standpunt
WAT IS JE OPDRACHT?



Verdiep je in het standpunt van de Verenigde Staten;
Maak een creatieve samenvatting van je standpunt op het postervel dat je hebt gekregen waarmee je binnen drie minuten je standpunt aan anderen
kunt duidelijk maken;
Maak tenslotte gebruik van de onderstaande kaart om aan te geven op welke manier de rechten op de Zuid-Chinese zee het best verdeeld kunnen
worden. Focus vooral in op de kwestie van de omstreden eilandengroepen.
3
Download