De Amerikaanse TRIP is een succes

advertisement
De Amerikaanse TRIP is een succes
Na de aanslagen van 11 september 2001 voerde de Verenigde Staten de zogenaamde Terrorism Risk
Insurance Program in. Overeenkomstig met de wet van 2015 die de ingevoerde mechanisme heeft
verlengd, heeft het Federal Insurance Office een rapport gepubliceerd dat bekijkt of TRIP zijn
doelstelling haalt, dit is waarborgen dat de verzekering van het terrorismerisico beschikbaar en
algemeen toegankelijk blijft in de Verenigde Staten.
De conclusie van het rapport is positief. Voorgesteld eind juni, dit rapport bevestigt dat zonder dit
programma de kosten zouden stijgen en de beschikbaarheid zou dalen, althans in sommige
domeinen. In het bijzonder in de arbeidsongevallen zijn de door de wetgeving opgelegde vereisten
dermate streng dat de verzekeraars zonder TRIP deze markt zouden verlaten.
Het rapport stelt vast dat hoewel de herverzekering van het terrorismerisico een capaciteit biedt die
de previsies overstijgt, deze toch beperkt is ten aanzien van plaatsen die mogelijke doelwitten zijn
van aanslagen en ten aanzien van aanslagen met behulp van nucleaire, bacteriologische of
chemische middelen.
De combinatie van lage frequentie en hoge blootstelling maakt het moeilijk om dit risico te
benaderen met actuariële precisie, hetgeen de berekening van de premies en de noodzakelijke
provisies alleen maar ingewikkelder maakt.
Deze nota is geïnspireerd door een nieuwsbericht dat we van Assurinfo (Assuralia) hebben
ontvangen.
Het rapport vindt u hier terug.
Jean-Jacques Surny
Secretaris Generaal
Download