Gezond verstand innovatie

advertisement
Hartelijk welkom
13 juni 2013
Gezond verstand innovatie
Partnerschapschool – locatie Bolster
Even voorstellen
12 jaar
Enorme diversiteit in:
4 jaar
Grote diversiteit in:
•
•
•
•
•
•
Gedrag;
Leerstrategie;
Capaciteit;
Interesse;
Motivatie;
…
•
•
•
•
•
•
Gedrag;
Leerstrategie;
Capaciteit;
Interesse;
Motivatie;
…
Diversiteit
Sociaal- emotionele
ontwikkeling
Motorische
ontwikkeling
Cognitieve
Ontw. intrumenteel
Cognitieve
Ontw. rest
In school
Cognitieve
Ontw. intrumenteel
maximaal
rendement
• Zicht op instrumentele vaardigheden van
minstens 24 kinderen;
• Doelstellingen instrumentele vaardigheden
formuleren voor minstens 24 kinderen;
• Onderwijsaanbod afstemmen op behoefte van
minstens 24 kinderen;
• Vorderingen volgen van minstens 24 kinderen;
• Aandacht verdelen over minstens 24 kinderen;
En dat alles in een setting met minstens 24 kinderen waarbij de
leerkracht pedagogisch excellent moet zijn om een klimaat te creëren
waarin kinderen kunnen leren.
of
optimaal
rendement?
De oplossing!
Partnerschap met ouders
•
•
•
•
•
•
Ouders gaan een prestatie
overeenkomst aan met de
school;
Er ontstaat een werkrelatie
tussen de ouders en de
leerkracht;
Er is werkoverleg in plaats van
een oudergesprek;
De leerkracht voert regie en is
verantwoordelijk voor het
resultaat;
Aanvangsfase is op school;
Geschiktheid ouder.
Zie het als een leerkracht met voor
elk kind een onderwijsassistent.
•
•
Voor de niet instrumentele
vakken zoals gymnastiek,
wereldoriëntatie,
handvaardigheid en dergelijke
wordt het kind op school
verwacht;
De kinderen worden aan de
bestaande groepen toegevoegd.
Partnerschapschool – locatie De Bolster
Rest
ma, di, do
en vrij ochtend
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Urenverdeling
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
8.30 – 12.15
8.30 – 12.15
8.30 -12.15
8.30 – 12.15
8.30 – 12.15
Partnerschap
Partnerschap
Groep
Partnerschap
Partnerschap
12.15 – 13.15
TSO/BSO
13.15 – 15.15
13.15 – 15.15
13.15 – 15.15
13.15 – 15.15
Groep
Groep
Groep
Groep
15.15 – 19.00
TSO/BSO
Partnerschap-ochtend
• Elke morgen gezamenlijke online start.
• 2 keer per week online afspraak.
• Online hulp bij vraag.
• Hulp op school!
Ontwikkeling op maat
Start schooljaar
Tussenevaluatie
2e kwart
3e kwart
laatste kwart
10-weken cyclus
Doelen stellen
Evaluatie &
portfoliogesprek
Onderwijs
Toetsen
Tussenevaluatie
Onderwijs
Toetsing
Continue analyse vaardigheden
en oefening op maat
Methode
Methode
Methode
Methode
Methode
Methode
Cito midden
(op school)
Methode
Methode
Methode
Methode
Methode
Methode
Cito eind
(op school)
Weekdoelstelling
Doelstelling 10
weken
• Uitgewerkt per
vak
Weekdoelen
• Uitgewerkt per
vak wat te doen
Weekdoelen
Etc.
Inzet ICT
Weekdoelen
Portfoliogesprek
Brede
ontwikkeling
Samenwerking
school
Samenwerking
ouder
Kind
Opdracht
Presenteren
Regulier vs. Partnerschap
Regulier
Partnerschap
• 2 x per jaar analyse prestaties
leerling
• 8 x per jaar analyse prestaties
leerling
• Onderwijs in drie
niveaugroepen
• Individueel onderwijs
• Rapporten
• Portfoliogesprekken
Wet en regelgeving
Veel gestelde vragen!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Is het alleen bedoeld voor ouders uit de gemeente Heusden?
Is elke ouder geschikt voor de Partnerschapschool?
Is elk kind geschikt voor de Partnerschapschool?
Is de Partnerschapschool een oplossing voor thuiszitters?
Mag de ouder iemand anders inzetten om het kind thuis te begeleiden?
Mogen er meer kinderen uit één gezin deelnemen aan de Partnerschapschool?
Mag je ook kinderen uit een ander gezin, tegelijk met je eigen kinderen begeleiden?
Is het geen oplossing voor vermogende mensen? Je kunt zo iemand inhuren.
Ondermijnt het niet de professionaliteit van de leerkracht? Ouders kunnen toch niet
zomaar het werk van de leerkracht overnemen?
10.Hoeveel plaatsen zijn er beschikbaar?
Download