handel en techniek leerjaar 4

advertisement
Reflectieverslag
Datum:
Naam: Keano Klootwijk
Sector: Handel en Techniek
Module:
Geef een uitgebreide samenvatting van de inhoud van deze module (wat heb je gedaan)?
Gebruik hierbij je notities uit je blog.
Les 1: We moesten een organisatie- bedrijf op gaan zetten en met als doel winst proberen te maken. Als groep
(Daan v Griensven en Stefano Leijten) hebben we gekozen om stroopwafelcakes te gaan maken. Toen we dat
hadden verzonnen moesten we een flyer maken met reclame wat de prijs is etc..
Les 2: We moesten we een begroting gaan maken wat de kosten ervan zouden zijn (de kosten van de
ingrediënten van de stroopwafelcake. Om die begroting te maken moesten we eerst naar de winkels om te kijken
welke winkel het goedkoopste was qua prijs.
Les 3: In deze les moesten we de ingrediënten in gaan kopen, dit duurde lang, omdat Daan op krukken liep.
Les 4: In deze les hebben we de stroopwafelcakes gemaakt en verkocht.
Les 5: We moesten in deze les presenteren wat we gedaan hebben de afgelopen weken.
In welke onderdelen was jij goed en in welke minder goed, geef duidelijk aan waarom?
ging allemaal wel goed
Wat waren je verwachtingen van deze module vooraf?
Niet zo hoog
Heeft de module aan die verwachtingen voldaan? Geef duidelijk aan waarom wel/niet
Nee het was nog saaier dan ik dacht.
Zijn er onderdelen van deze module die jij nog mist, wat zou je graag nog behandeld zien worden?
nee
Geef aan welk beroep er bij deze module past, wat houdt het beroep in? Geef een duidelijke uitgebreide
beschrijving.
Filiaalmanager
Als filiaalmanager werk je als leidinggevende binnen een vestiging van verschillende soorten bedrijven. Dit
kunnen zowel kleine als middelgrote bedrijven zijn binnen de sector detailhandel.
Geef nog 3 andere beroepen die bij deze module kunnen horen? Geef hier ook een beschrijving van.
Projectleider
Als projectleider (of projectmanager) kun je in verschillende sectoren en bij diverse bedrijven of instellingen
aan het werk. In vrijwel elk (groot) bedrijf worden projecten opgezet of uitbesteed. Het kan bijvoorbeeld gaan
om het uitbrengen van een nieuwe campagne of de herstructurering van het interne beleid. Jij bent
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en coördinatie van een project.
De uitvoering gebeurt in projectteams, waarover jij de leiding hebt. Het project begint met het in kaart brengen
van de wensen van de opdrachtgever, de huidige stand van zaken en de randvoorwaarden. Dit doe je in nauw
overleg met de opdrachtgever. Is de projectdoelstelling geformuleerd, dan maak je een projectvoorstel en een
projectontwerp. Na het selecteren van de juiste personen voor in het projectteam kan het project van start
gaan. Jij zorgt er als project manager voor dat het team efficiënt samenwerkt en dat deadlines gehaald worden.
Daarbij onderhoudt je ook contacten met partijen die bij het project betrokken zijn.
Hotelmanager
Als hotelmanager ben je (eind)verantwoordelijk voor de voorkomende werkzaamheden in een hotel. Jij zorgt
dat je handelt binnen de richtlijnen van de directie. Het werk kan gedeeltelijk overlappen met een manager
rooms division, die net als jij een coördinerende functie heeft.
Jij geeft leiding aan de afdelingschefs, je ziet erop toe dat iedereen zijn/haar taken efficiënt uitvoert. Daarvoor
maak je planningen en stem je afdelingswerkzaamheden op elkaar af. Jij bent medeverantwoordelijk voor het
personeelsbeleid, je speelt een rol bij het werven, aanstellen en opleiden van nieuwe medewerkers. Daarnaast
sta je ook in contact met hotelgasten. Jij regelt bijvoorbeeld de arrangementen en grote groepen. Komen je
medewerkers er niet uit met een hotelgast, dan los jij het verder op. Over het beleid koppel je terug naar de
directie, vaak in rapportvorm.
Manager transport en logistiek
Als manager transport en logistiek werk je bij een vervoersbedrijf, transportbedrijf of een logistiek bedrijf.
Daarnaast kun je ook verschillende logistieke functies vervullen bij andere bedrijven.
Kijk eens op het internet wat het gemiddelde loon is van deze beroepen?
Noteer dat hieronder.
Projectleider: tussen €2.800,- en €4.400,Hotelmanager: tussen €2600,- en €3250,Manager transport en logistiek: tussen €1805,- en €2213,-
Neem de beroepen van de vorige vragen, welk opleidingen moet je hier voor volgen op het MBO?
Projectleider
Opleiding: Bedrijfseconomie
Locaties: meerdere locaties
Type: HBO | Niveau: HBO | Lesvorm: Voltijd, Deeltijd, Duaal
Hotel Manager
Opleiding: Facility Management
Locaties: meerdere locaties
Type: HBO | Niveau: HBO | Lesvorm: Voltijd, Deeltijd, Duaal
Manager Transport en Logistiek
Opleiding: Manager Transport en Logistiek
Richting binnen: Manager transport en logistiek
Locaties: meerdere locaties
Type: MBO | Niveau: 4 | Lesvorm: BOL
Wat houden de opleidingen in, geef een uitgebreide omschrijving van deze opleidingen?
Projectleider
Als projectleider ben je de drijvende kracht achter het welslagen van een project. Een project kan uitgaan van
een organisatie of kan een samenwerkingverband zijn tussen diverse organisatie. Kenmerkend aan een project
is het tijdelijke karakter. Neem dit 'tijdelijk' met een korreltje zout: het Woordenboek der Nederlandsche Taal
nam bijvoorbeeld langer dan een eeuw in beslag. Een projectteam is doorgaans multidisciplinair. Je
voornaamste taak is het wel en wee van het project in kwestie in de gaten te houden om het projectteam te
laten slagen. Je zoekt geschikte deelnemers, zoekt (indien nodig) een budget bij elkaar, motiveert de
deelnemers, bewaakt de voortgang en deadlines, rapporteert, legt externe contacten waar nodig, belegt
vergaderingen en sluit af.
Hotelmanager
Hotelmanager is een verantwoordelijk, maar vooral veelzijg beroep. Door je coördinerende en leidinggevende
rol je vaak meer dan 40 uur per week aan het werk en zijn je werktijden vrij onregelmatig. Je moet dan ook
flexibel zijn ingesteld en met stress weten om te gaan. Goed met mensen om kunnen gaan is een voorwaarde.
Je moet over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden beschikken en je leidinggevende rol
goed kunnen vervullen.
Manager transport en logistiek
Je bent verantwoordelijk voor het regelen van allerlei zaken rond de ontvangst, het opslaan en het vervoer van
goederen. Je geeft leiding aan een aantal collega’s en je verdeelt taken onder je collega’s. Je ondersteunt het
management en de deskundigen op het gebied van opslag en vervoer. Jij bent het aanspreekpunt voor
planners en logistieke medewerkers. Je kunt dus gerust zeggen dat jij een belangrijke taak binnen het bedrijf
vervult!
Op welke verschillende ROC’s ( binnen de regio brabant, gelderland) worden deze opleidingen aangeboden?
Arnhem, Nijmegen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
s-Hertogenbosch - Koning Willem I College
Nijmegen - ROC Nijmegen
Eindhoven - Summa College
Breda, Den Bosch - Avans Hogeschool
Geef aan wanneer de open dagen zijn van deze scholen?
Arnhem, Nijmegen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
12 november 2016
s-Hertogenbosch - Koning Willem I College
28 november 2016
Nijmegen - ROC Nijmegen
28 juni 2016
Eindhoven - Summa College
19 november 2016
Breda, Den Bosch - Avans Hogeschool
5 november 2016
Zou jij later in deze richting je vervolg studie kiezen, past dit bij jou, geef aan waarom wel\niet?
Nee, heb al ingeschreven bij de opleiding Allround timmerman.
Welke sterke en minder sterke punten heb je uiteindelijk bij jezelf ontdekt tijdens het volgen van deze
module?
Helemaal niets want we hebben alleen maar achter de computer gezeten
Neem het reflectieverslag van de ISP docent voor je, geef aan of je akkoord gaat met zijn/haar
bevindingen?Geef aan op welke punten wel en welke niet.
/
Vragen bij een evt. bedrijfsbezoek/schoolbezoek.
Welk bedrijfsbezoek of ander bezoek heb je gedaan. Vertel ook wat je daar gedaan of gezien hebt.
Heeft het bezoek je een duidelijk inzicht gegeven van de mogelijkheden binnen het bedrijf of opleiding? Wat
zijn de mogelijkheden voor jezelf. Geef aan welke wel of welke niet.
Download