practicum-opdracht-week1-jullie-namen-groep

advertisement
Practicum opdrachten 2016 - week 1 - (dit deel wordt ook digitaal verstrekt)
De opdrachten betreffen het werken met diverse programma’s en bestanden als voorbereiding op
het bouwen van een website, de aanvraag van webruimte en achtergrond informatie over websites
en e-commerce.
Zorg voor een lege USB-stick, en maak op deze
USB-drive de volgende mappen aan:




De map:
De map:
De map:
De map:
Download
Overig
Rapporten
Website
Attentie


USB-sticks zijn betrouwbare opslagmedia.
Toch blijkt in de praktijk dat ook een USB-stick niet 100% betrouwbaar is. Maak daarom
frequent een back-up.
Het eerste beroepsproduct, dat digitaal ingeleverd mag worden, zie ook blz. 6, kan per email verzonden worden. Geef het onderwerp van de e-mail en de bijlage een naam waarin
herkenbaar is van wie het rapport afkomstig is. Doe dat in deze vorm: ”practicumopdrachtnamen-groep.doc” Bijvoorbeeld: Practicumopdrachtweek1-J.Versluis-P.Koops-LEA-D01.doc
Vooraf
We zullen tijdens de practica gebruik maken van diverse (en qua toepassing sterk uiteenlopende)
computerprogramma’s. Deze softwareprogramma’s zijn (in hun soort) niet de meest
geavanceerde gereedschappen. Zo zullen we o.a. gebruik maken van het programma Paint dat op
iedere Windows-PC te vinden is. Voor beeldbewerking zijn ook meer professionele instrumenten
beschikbaar zoals Photoshop, Picasso en PaintNet. Naar onze mening voldoen de ‘eenvoudige’
tools ruimschoots voor wat betreft onze behoefte aan tools voor “web-ontwikkel- functionaliteit”
gezien in het licht van de doelstelling - kennismaking met en adviseren rond het fenomeen
webwinkel vanuit logistieke invalshoek - .
Opdracht 1.1 Database met artikelgegevens
Download van Scholar ( D-cluster LE- module DLA – webwinkel – week1 ) de database
“demedic.accdb”. Bewaar deze in de map ‘Download’ (aangemaakt op je lege USB-drive).
Open deze database met het bijbehorende programma en bestudeer de tabelstructuur.



Voeg jezelf toe als medewerker in de functie van Hoofd verkoop, en (omdat je met zijn
tweeën werkt) voeg de ander als medewerker toe in de rol van Hoofd inkoop toe.
Voeg (als hoofd inkoop) een fictief nieuw artikel, een fictieve nieuwe leverancier en
vervolgens één fictieve nieuwe inkooporder toe van 15 stuks van het nieuwe artikel. Welk
veld ontbreekt nog in de bestellingen tabel? Voeg dit veld toe.
Voer twee drie verkooporders in per vandaag (orderdatum = huidige datum), met een
aantal van 10 stuks respectievelijk 30 stuks, respectievelijk 20 stuks, en met een leverdatum
van respectievelijk vandaag (huidige datum) , over twee weken, en over vier weken.
Werkboek webwinkel april / mei 2016
Pagina 7
Opleiding Logistiek v.d. Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Het ontwerp van een tabel kan gewijzigd worden via
één van de knoppen rechtsonder ( Hierboven is overigens niet de
bestellingen-tabel maar de artikelen-tabel getoond)
Voeg een schermafdruk ( met daarop zichtbaar de ingevoerde bestelling ! ) toe aan je uitwerkingen.
Uitwerking onderdeel 1.1 a (een PRINT-SCREEN schermafdruk van de ingevoerde order)
Werkboek webwinkel april / mei 2016
Pagina 8
Opleiding Logistiek v.d. Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Geef tevens een
schermafdruk
van de relaties
in de tabellen
van deze
database.
Uitwerking
onderdeel
1.1 b
(schermafdruk van
de relaties
tussen de
tabellen in
de
database)
In de artikelentabel worden gegevens over het artikel-bestand van DeMedici opgeslagen. Noem
enkele artikel-eigenschappen die relevant zijn voor het proces van inkoop, ontvangst, opslag en
distributie die (nog) niet in deze tabel worden vastgelegd. (zoals ‘gewicht’) . Welk belangrijke
voorraad - informatie ( die zeer relevant is voor de bezoeker van de webshop) ontbreekt ook in deze
database ?
Uitwerking onderdeel 1.1 c
Enkele artikeleigenschappen:
Maak nu in MsAccess (via ‘Maken’) een query die alle gegevens van de verkooporders opvraagt met
een leverdatum na 18 april 2016 . Hierbij moeten naast ordernummer, klantnummer, artikelnummer
en aantal, ook de artikelnaam, de artikelomschrijving , de verkoopprijs , de marge , de naam van de
klant, het afleveradres en de contactpersoon zichtbaar zijn. Plak het query-resultaat hieronder:
Uitwerking onderdeel 1.1 d
Resultaat (uitkomst van de Query):
Werkboek webwinkel april / mei 2016
Pagina 9
Opleiding Logistiek v.d. Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Om de Query te maken, gebruikte je waarschijnlijk de ‘Ontwerpweergave’.
Kies nu voor de ‘SQL-weergave’ en selecteer en kopieer dan je SQL-query en plak die hieronder:
De SQL-Query ( waarmee je de bestellingen met leverdatum van na 18 april 2013 opvraagt): Uitwerking onderdeel 1.1 e
Webshop-database
Download van Scholar (te vinden onder D-cluster LE - module DLA - webwinkel - week 1 )
de database “demedic-webshop.accdb”. Bewaar deze in de map ‘Download’ (aangemaakt op je
lege USB-drive).
Open deze database met het bijbehorende programma en bestudeer de tabelstructuur. Dit zijn
echte tabellen die uit een webshop-database komen. ( Niet alle tabellen overigens)
Uit deze database is een zogenaamde transactietabel van verkooporders gemaakt, net als bij de
vorige opdracht. Een transactietabel wordt gemaakt m.b.v. een query en bevat zo veel mogelijk
gegevens uit een verzameling tabellen die via sleutelvelden met elkaar verbonden zijn. Zo kun je bij
de bestelling zowel de naam van de klant (etc.) , als de naam van het artikel tevoorschijn halen.
Zoek Query1 op, bekijk het resultaat. Maak bij die Query gebruik van de ‘Ontwerpweergave’. Pas de
Query aan zodat ook de klantnaam zichtbaar is. Bewaar de Query en wijzig de naam in ‘Qry-OrdersOverzicht”
Heb je de gewenste informatie op je scherm, plak dan een screenshot van ( het getoonde gedeelte)
van de transactietabel hieronder:
Het resultaat in de Gegevensblad weergave van de transactietabel):
Uitwerking onderdeel 1.1 f
Heb je de gewenste informatie op je scherm, kies dan voor de ‘SQL-weergave’ en selecteer en
kopieer dan je SQL-query en plak die hieronder:
De SQL-Query ( waarmee je “de transactietabel maakte ):
Werkboek webwinkel april / mei 2016
Pagina 10
Uitwerking onderdeel 1.1 g
Opleiding Logistiek v.d. Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Opdracht 1.2 Ontdek en ‘benoem’ het onderscheid: database versus spreadsheet
Zet ‘t vinkje in de linker of rechter kolom
(kan met Copy & Paste):

Spreadsheet en spreadsheetprogramma’s
( Excel / Lotus 123 /
Quattro Pro /Numbers )
Snelle en flexibele rapportage tool ook zeer
geschikt voor het maken van grafieken
Ten behoeve van solide, betrouwbare, vooraf
gestructureerde en uitgebreide gegevensopslag
Database en Database
programma’s
( MsAccess, MsSQL,
MySQL, Oracle, ..)
ᵡ

Bij uitstek geschikt voor Multi-user-gebruik
Meer geschikt voor Single-user gebruik
Te gebruiken als snelle en flexibele rekentool
(ook voor “what-if” en “goal-seek”)
Geschikt voor het opslaan, bewaren en bewerken van honderden miljoenen gegevens.
Uitwerking onderdeel 1.2
Opdracht 1.3 Voorbereidingen om een website in gebruik te nemen
Om een website te gebruiken, zal deze site op een webserver geplaatst moeten worden. Ook zal een
naam bedacht moeten worden voor de website. Dat noemen we de domeinnaam. Deze naam zal,
als het op een Nederlandse website gaat, ‘goedgekeurd’ moeten worden door de Stichting Internet
Domeinregistratie Nederland (SIDN). Deze aanvraag bij SIDN en het inrichten van de webserver
wordt geregeld door een Internet Service Provider (ISP). Je zult dus als bedrijf op zoek moeten naar
een ISP en contact moeten opnemen met de gekozen Internet Service Provider. Zo’n aanvraagprocedure om een domeinnaam te verwerven en een goed ingerichte webserver te verkrijgen, kan –
afhankelijk van de gekozen provider – minder dan één dag tot meer dan een week in beslag nemen.
Onder andere ten behoeve van dit practicum is door de faculteit Economie en Management een
provider gezocht die websites ter beschikking stelt in de vorm van ‘subdomeinen’. Deze
subdomeinen zijn gekoppeld aan het hoofddomein www.femplaza.nl . De subdomein-websites
hebben een naam in de vorm van:





www.navision.femplaza.nl
www.ketenonderzoek.femplaza.nl
www.logisticsolutions.femplaza.nl
www.speelberg-bv.femplaza.nl
www.webex.femplaza.nl/
Jouw website voor DeMedici zal ook als een subdomein geplaatst worden in de vorm van:


www.demedici-jaspers-koenen.femplaza.nl
www.demedici-degroot-vandam.femplaza.nl
De aanvraag kan worden geplaatst via een formulier op de femplaza-website. Ga naar de website
www.femplaza.nl en kies vervolgens “aanmelden” (zie afbeelding hieronder)
Werkboek webwinkel april / mei 2016
Pagina 11
Opleiding Logistiek v.d. Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Lees vooraf de voorwaarden (spelregels) door en vul het aanvraagformulier in (zie volgende blz.)
Gebruik geen spaties, geen hoofdletters, geen ampersand (&) , of andere ‘vreemde’ tekens.
Het is de bedoeling je website voor DeMedici in deze vorm aan te vragen:
Bijvoorbeeld bij de groep Ellen Jaspers en Peter Koenen:

www.demedici-jaspers-koenen.femplaza.nl
En bij Jelle de Groot en Iris van Dam:
 www.demedici-degroot-vandam.femplaza.nl
Let op: De toevoeging WWW. hoeft er niet voor, en de toevoeging .femplaza.nl ook weglaten svp!
Werkboek webwinkel april / mei 2016
Pagina 12
Opleiding Logistiek v.d. Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Géén Hotmail, Gmail, Live,
etc. account, maar je HANaccount !



Géén hoofdletters in de
sitenaam.
Géén www er voor zetten, en
Géén .femplaza.nl er achter !
Neem een nieuw wachtwoord (dus niet
dat van je hanaccount). Noteer dit
wachtwoord op pagina 22 onderaan !
Controleer de ingevoerde
gegevens, druk dan
éénmaal op verzenden, en
wacht een poosje tot de
melding getoond op de
volgende blz. verschijnt.
Bij herhaald indrukken van de knop
“Aanvraag indienen” loopt je aanvraag
vast, met als risico dat je aanvraag niet
gehonoreerd kan worden
 Noteer het door jezelf bedachte - nieuwe - wachtwoord. Noteer dit wachtwoord op pagina
22 onderaan ! Je zult dit wachtwoord nog meermalen nodig hebben.
Werkboek webwinkel april / mei 2016
Pagina 13
Opleiding Logistiek v.d. Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Zodra de bovenstaande melding is verschenen, kun je de browser sluiten.
(Sluit je browser “Internet Explorer”
dus)
Na verloop van tijd ontvang je een
e-mail-bericht van de provider.
Bewaar dit bericht goed
( t/m week 7 !! )
Dit bericht bevat een nieuwe
gebruikersnaam en een nieuw
wachtwoord, niet voor de toegang
tot de website (femplaza.nl) van de
provider, maar voor je eigen
website.
Twee verschillende toegangsportals!
Werkboek webwinkel april / mei 2016
Pagina 14
Opleiding Logistiek v.d. Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Opdracht 1.4 Investeringsselectie
Download van de eerder genoemde plek op Scholar de spreadsheet “investeringsbeoordeling.xlsx”
in de map Download op de USB-drive. Open dit Excelbestand , onderzoek de werking en
beantwoord na het lezen van de casus de hierna volgende vragen.
Casus 1.4
Harold Donkers te Zaltbommel repareert mobiele telefoons, PDA's, Smartphones, GPS/ Navigatie
systemen en MP3 spelers van de meeste bekende merken. Hij neemt ook gebruikte apparatuur in
die na een opknapbeurt door hem als ‘gereviseerd’ met garantie verkocht worden. Soms ook
koopt hij grote partijen op, die hij bijvoorbeeld vanwege de beschadigde verpakking voor weinig
geld heeft kunnen bemachtigen. Donkers overweegt een website in te richten, en heeft
investeringsmodel opgesteld.
Uitwerking onderdeel 1.4
Welke vermogenskostenvoet (gewenste interne rentabiliteit) wordt
gehanteerd?
Hoeveel bedraagt het huidig bruto resultaat ( de jaarlijkse omzet min
de bijbehorende kosten van de omzet) ?
Welke aanname is er kennelijk t.a.v. de extra (dankzij de webetalage
te genereren) jaarlijkse omzetgroei ?
Wat is – bij de initiële investering - de hoogste uitgavenpost ?
Welke verwachting heeft H. Donkers t.a.v. de onderhoudskosten ?
Bij een groei van 5 % van de omzet, hoeveel zou dan de interne
rentabiliteit bedragen?
Is bij een groeipercentage van 3% nog sprake van een positieve netto
contante waarde?
Wat is bij een groeipercentage van 3% de interne rentabiliteit ?
Bij welk groeipercentage is de NCW niet langer positief ? (op één
decimaal nauwkeurig te bepalen)
Opdracht 1.5 Verwijzingen relatief en absoluut (beginnersfout)
Uitwerking onderdeel 1.5 (bevinding en verklaring)
Verklaring:
Volg nauwgezet de instructies hieronder, en
rapporteer je bevinding. Geef tevens een
verklaring van wat er mis gaat en hoe de fout
voorkomen had kunnen worden.
 Markeer met de muis het roodomkaderde gebied E22..L24.
 Geef (terwijl de muiscursor zich in het
gemarkeerde gebied bevindt) een
rechtermuisklik, en kies voor kopiëren.
 Verplaats de cursor naar cel E1, en kies
voor “Plakken”.
Werkboek webwinkel april / mei 2016
Pagina 15
Opleiding Logistiek v.d. Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Opdracht 1.6 Computerbestanden, extensies en de bijbehorende programma’s
Download van de locatie op Scholar het bestand Apple.docx ; een fragment uit het artikel van
Computable en bewaar dat in de Download-map.
Open het document met WORD en sla dit met de optie “Opslaan als” op dezelfde plek op als:
*.doc - bestand (Word 97-2003 document)
*.rtf - bestand ( RTF-bestand)
*.txt - bestand ( tekst zonder opmaak) Bij deze keuze verschijnt het volgende scherm (druk “OK”):
In de map Download staat nu viermaal ‘hetzelfde’ document.
Zet een vinkje om de extensies zichtbaar te maken: zie afbeelding
Wanneer je met een (linker) dubbelklik een bestand opent, wordt automatisch het bijbehorende
programma gestart, waarmee je het document vervolgens kunt “inzien” en/of “bewerken”.
Hetzelfde effect bereik je met een (enkele) rechterklik, en te kiezen voor “Openen”.
Echter je kunt - met een enkele rechterklik - ook altijd kiezen voor “ Open with “, en daarmee
afdwingen dat het bestand met een ander programma geopend wordt.
Werkboek webwinkel april / mei 2016
Pagina 16
Opleiding Logistiek v.d. Hogeschool Arnhem en Nijmegen
bmp
Kan (ter bewerking) ook worden
ingelezen door
Paint
afb_infuus_als_bitmap.bmp
Wordt bij
dubbelklik
(‘vanzelf’)
geopend door:
Notepad
Bestand
type:
Extensie
Access
bestandnaam
Word
Vul deze tabel in ná opdracht 1.7
Excel
Vul nu onderstaande tabel in:
Windows
Picture viewer





afb_infuus_gecomprimeerd.jpg
afb_koortsthermometer_als_bitmap.bmp
apple.doc
apple.docx
apple.rtf
apple.txt
investeringsbeoordeling.xlsx
demedici.accdb
Uitwerking onderdeel 1.6 a
Achterhaal van de volgende extensies , wat voor soort bestand het is en wat het bijbehorende
programma waarmee het geopend, bewerkt of gemaakt kan worden:
TIP: Maak gebruik van de keuze “Standaardprogramma’s” in het Configuratiescherm van Windows.
(Kies voor Alle configuratieschermonderdelen om die optie te vinden.)
Soort bestand:
*.png
Programma om te lezen, te
bekijken, te bewerken of te maken:
afbeelding
*.zip
*.accdb
*.gif
*.pps
*.ppt
*.pptx
*.pdf
Uitwerking onderdeel 1.6 b
Werkboek webwinkel april / mei 2016
Pagina 17
Opleiding Logistiek v.d. Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Opdracht 1.7 Afbeeldingen verkleinen en vergroten, bestanden comprimeren.
Zoek deze twee bestanden op Scholar (bij week1) , en download en bewaar deze twee afbeeldingen
in je map "Download".
 afb_infuus_als_bitmap.bmp en
 afb_koortsthermometer_als_bitmap.bmp
Start daarna het
programma Paint. Open
eerst het ene bestand en
sla het op in het jpegformat en open daarna ‘t
andere bestand, sla ook
dat bestand op in ‘t jpegformat en gebruik hierbij
de namen:
 afb_koortsthermometer_gecomprimeeerd.jpg
 afb_infuus_gecomprimeerd.jpg
Opdracht: Afbeeldingen verkleinen
Open in Paint het bestand: afb_infuus_gecomprimeerd.jpg
Via de optie "stretch en skew" (Formaat wijzigen) verklein je: Stretch horizontaal en stretch
verticaal naar 20% van de grootte van de oorspronkelijke afbeelding.
Sla de afbeelding nu op als
afb_infuus_verkleind.jpg en
sluit het programma Paint
af.
Start Paint weer opnieuw
op, open het bestand
afb_infuus_verkleind.jpg en
bewandel nu de
omgekeerde weg door het
verkleinde bestand te
vergoten naar 500% (tot ‘t
oorspronkelijke formaat).
Voeg deze afbeelding hierna (zie volgende blz.) toe.
Werkboek webwinkel april / mei 2016
Pagina 18
Opleiding Logistiek v.d. Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Uitwerking onderdeel 1.7a (afbeelding weer vergroot vanuit verkleind opgeslagen .jpg )
Verkleinde
afbeelding:
[Bron afbeelding: http://bit.ly/1IPTIrb, geraadpleegd op 10-4-2015]
Onderzoek met Windows Verkenner (Windows Explorer) de mate waarin de bestanden
gecomprimeerd / verkleind zijn.
Uitwerking opgave 1.7 b
Omvang in Kbytes:
Afbeelding
Afbeelding
Compressie:
afb_infuus_als_bitmap.bmp
afb_infuus_ gecomprimeerd.jpg
Compressiefactor:
Afbeelding
afb_koortsthermometer_als_bitmap.bmp
Afbeelding
afb_koortsthermometer_gecomprimeerd.jpg
Compressiefactor:
Afbeelding
Afbeelding
afb_infuus_ gecomprimeerd.jpg
afb_infuus_ verkleind.jpg
Compressiefactor:
Werkboek webwinkel april / mei 2016
Pagina 19
Opleiding Logistiek v.d. Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Opdracht 1.8 De webbrowser
Om websites te bezoeken heb je een programma nodig: een webbrowser. Wie een computer
aanschaft met het besturingssysteem Windows, krijgt daarmee ook automatisch diverse
programma’s meegeleverd. Om er maar enkele te noemen MsPaint (tekenprogramma), Wordpad
(een eenvoudige tekstverwerker), Windows Mediaplayer ( voor het afspelen van video en audio) ,
Windows Picture en Faxviewer (afbeeldingen bekijken) en Notepad ( voor het bewerken van tekst
zonder opmaak). Bij het besturingssysteem van Windows ( W98, XP, Vista of Windows7 , Windows8)
wordt ook een webbrowser meegeleverd: Internet Explorer. ( Inmiddels is dat al versie IE11 ).
Bij Windows 10 worden de browser Edge geleverd ( de opvolger van Internet Explorer)
Bestudeer de grafiek hiernaast, lees
onderstaande informatie en
beantwoord dadelijk de vragen op de
volgende blz.
Bron:
http://royal.pingdom.com/2013/03/21/b
rowser-wars-2013/ (28 maart 2013)
Marktaandeel browsers en besturingssystemen 2009
Geschreven door Pascal, dinsdag, 29 december 2009
Nu het einde van het jaar 2009 in zicht is kunnen we een analyse maken van het marktaandeel van de
webbrowsers en besturingssystemen. Microsoft is 7% van het marktaandeel van Internet Explorer kwijt
geraakt. Alle overige webbrowsers hebben hier hun voordeel bij. Firefox is flink in opmars en heeft in het
jaar 2009 een groei van 7% doorgemaakt. Vanaf maart 2010 zal Microsoft het webbrowser keuzescherm
invoeren. Na het downloaden van een Windows-update zal het scherm bij iedereen die gebruik maakt van
Windows XP, Vista of 7 tevoorschijn komen.
2008
2009
Internet Explorer
68%
56%
Firefox
25%
32%
Safari
3%
4%
Chrome
1%
4%
3%
4%
Overige
In dit scherm kan de webbrowser uitgekozen worden. Deze
optie wordt doorgevoerd omdat de Europese commissie vindt
dat Microsoft de concurrentie dwarsboomt door Internet
Explorer met Windows mee te leveren. De invoering van het
keuzescherm kan een groot verlies voor het marktaandeel
van Internet Explorer ten gevolg hebben.
Bron: http://www.ictsoftware.info/nieuws/9-wind/375-marktaandeel-webbrowsers-en-besturingssystemen.html (28 maart 2012)
Werkboek webwinkel april / mei 2016
Pagina 20
Opleiding Logistiek v.d. Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Het browser keuzescherm dat na windows-update begin
2010 op elke windows-pc verscheen.
Bron: http://gs.statcounter.com/#browser-ww-monthly-201503-201603-bar 14 april 2016)
Welke vier browsers worden – kijkend naar de situatie Mar 2015 tot Mar 2016 - het meest gebruikt?
Uitwerking onderdeel 1.8a
Welke browser was – kijkend naar de ontwikkelingen 2011-2013 het meest in opmars? Heeft die
browser zijn koppositie gehandhaafd?
Zie bijvoorbeeld: http://www.zdnet.com/article/did-the-browser-wars-finally-end-in-2014/
Uitwerking onderdeel 1.8b
Wat is de oorsprong van de browser Safari ? (Bij welke gebruikersgroep kom je deze browser tegen?)
Uitwerking onderdeel 1.8c
De getoonde informatie van statcounter geeft de mogelijkheid om te kijken of het ‘plaatje’ van
Nederland afwijkt van ‘worldwide’ . Wat valt dan op t.a.v. I.E. ( de browser van Microsoft) ?
Uitwerking onderdeel 1.8d
Werkboek webwinkel april / mei 2016
Pagina 21
Opleiding Logistiek v.d. Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Opdracht 1.9 Afsluiting vd aanvraag webdomein (nauwkeuriger ‘web-sub-domein’ )
Als het goed is heb je inmiddels een E-mail ontvangen en kun je verder met deze stap:
Het gaat om dit bericht van de provider: (Bewaar dit bericht goed).
Nog geen e-mail
ontvangen, ga dan vast
verder met opdracht 1.10
en maak deze opdracht
daarna.
Neem over uit de (jou
toegezonden) email :
Toegang tot de website
Hostname:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord (verstrekt):
femplaza.nl
Uitwerking onderdeel 1.9a
Toegang tot de portal van de provider
Gebruikersnaam (je emailadres) :
Wachtwoord: MijnFemplaza (dit heb je zelf eerder aangemaakt):
Uitwerking onderdeel 1.9b
Werkboek webwinkel april / mei 2016
Pagina 22
Opleiding Logistiek v.d. Hogeschool Arnhem en Nijmegen
De toegang tot de portal van de provider loopt, zoals gezegd, via www.femplaza.nl
Dit gaan we controleren:
Log in (met je e-mailadres en zelf gekozen wachtwoord ) en plaats(na inloggen ) een schermafdruk
hieronder:
Uitwerking onderdeel 1.9 c (schermafdruk na inloggen op “Mijn Femplaza” )
Sluit nu de beheertool weer af door deze te verlaten (rechtsboven: Uitloggen Je kunt ook de
browser volledig afsluiten: “volledig afsluiten” wil zeggen alle browser vensters sluiten )
Werkboek webwinkel april / mei 2016
Pagina 23
Opleiding Logistiek v.d. Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Opdracht 1.10 Laatste opdracht
Hieronder volgen enkele informatiebronnen die bij de beantwoording van de afsluitende vragen
geraadpleegd kunnen worden.
Overzichten van aanbieders domeinnamen en webruimte.
 http://www.webhosters.nl/webhosting-providers/
 http://www.hosting-vergelijk.nl/
Drie aanbieders van webruimte en hun websites
 Argeweb: http://www.argeweb.nl/informatie/webhosting_vergelijken
 Hosting.nl : http://www.hosting.nl/
 Smartforward: http://www.smartforward.nl/
Informative over sidn en isp:
 http://www.ispgids.com/
 https://www.sidn.nl/
Waar staan de letters SIDN voor ? Wat is de
doelstelling van deze organisatie ?
Door wie en wanneer is de website
www.han.nl geregistreerd ?
Tip: Google op “whois sidn”
Waar staan de letters ISP voor ?
Is een domein naam met de extensie .nl
(www.domeinnaam.nl ) duurder dan een
domein met de extensie .eu (Europa)
(www.domeinnaam.eu ) ?
Is het domein www.tekoop.it nog
beschikbaar ? En hoe zit dat met
www.tekoop.nl ?
Noem één voor DeMedici doorslaggevend
argument waarom het bedrijf zou (moeten)
kiezen voor Windows-hosting.
Noem een argument waarom een bedrijf zou
kunnen kiezen voor Unix / Linux hosting.
Uitwerking onderdeel 1.10a
Werkboek webwinkel april / mei 2016
Pagina 24
Opleiding Logistiek v.d. Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Zoek de betekenis van onderstaande begrippen en afkortingen, en vul daarna de tabel in:
Is dit aan te
bevelen voor de
website /
webcatalogus van
De Medici ?
SSL
Toelichting:
Ja / Nee
FTP
Bandbreedte van minimaal
1 GB
Schijfruimte van minimaal
1 GB
Windows hosting
Shared hosting
Uitwerking onderdeel 1.10b
Hiermee ben je gekomen aan het eind van de voorbereidende opdrachten.
Als je nog steeds geen e-mail bericht ontvangen hebt van de provider, neem dan contact op met je
docent.
Voor aanvang van het tweede practicum dient de aanvraagprocedure namelijk afgerond te zijn.
Je kunt de uitwerking niet inleveren zonder de antwoorden bij opdracht 1.9.
Sla dit bestand op als
“practicum-opdracht-week1-jullie-namen-groep.docx”
Bijvoorbeeld: Practicumopdrachtweek1-J.Versluis-P.Koops-LEA-D01.docx
Verder kun je de oplevering van het resultaat van het practicum in week 2 bespoedigen door vast op
zoek te gaan op het web naar afbeeldingen van de artikelen en informatie over de artikelen
genoemd op blz. 44. Bewaar deze afbeeldingen op je USB stick. Als je dat meteen ‘goed’ wilt doen,
maak je in je map “Website” een map “images” aan (geen hoofdletters) , en zet je de tien
afbeeldingen daarin. Geef elke afbeelding een duidelijke artikelnaam (geen hoofdletters).
Werkboek webwinkel april / mei 2016
Pagina 25
Opleiding Logistiek v.d. Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Download