Kosten en break-even H1 Exploitatiebegroting en

advertisement
Kosten en break-even
H1 Exploitatiebegroting
en exploitatiekosten
Filiaalmanager
Exploitatiebegroting
Exploitatiebegroting
Een overzicht van de verwachte omzet en
kosten in de komende periode.
Resultaat is bedrijfsresultaat.
Is de omzet kostendekkend?
Bedragen exclusief btw.
2
Kosten en break-even | Filiaalmanager
Exploitatiekosten
Kostensoorten (bedrijfskosten)
Rentekosten
Afschrijvingskosten
Loonkosten
Huisvestigingskosten
Verkoopkosten
Marketingkosten
Administratieve kosten
Autokosten
Voorraadkosten
Kosten derden
Belastingen
Overige kosten.
3
Kosten en break-even | Filiaalmanager
Rentekosten
Interest
jaren
maanden
dagen
4
Kosten en break-even | Filiaalmanager
Rentekosten
5
Kosten en break-even | Filiaalmanager
Rentekosten - jaren
Interest kosten over periode van jaren
K × P × aantal jaren
interest=
100
6
Kosten en break-even | Filiaalmanager
Rentekosten - maanden
Interest kosten over periode van
maanden
K×P × aantal maanden
interest =
100 × 12
7
Kosten en break-even | Filiaalmanager
Afschrijvingskosten
Kosten voor de aanschaf
duurzame bedrijfsmiddelen
Afschrijvingskosten
Waardevermindering duurzame bedrijfsmiddelen
Rentekosten
Complementaire kosten
Bijkomende kosten, bijv. energie, onderhoud.
8
Kosten en break-even | Filiaalmanager
Afschrijvingsmethode
Twee methodes:
Lineaire methode
Afschrijving met vast percentage van de
boekwaarde.
Methode eenmaal gekozen, dan mag je
er niet meer van afwijken.
Houd je aan de regels Belastingdienst!
9
Kosten en break-even | Filiaalmanager
Loonkosten
10
Kosten en break-even | Filiaalmanager
Huisvestigingskosten
Huur- of lease kosten of
afschrijfkosten gekocht pand
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Onderhoud van het gebouw
Gemeentelijke belastingen en heffingen.
11
Kosten en break-even | Filiaalmanager
Verkoopkosten
Kosten die worden gemaakt bij
de verkoop van de artikelen:
Directe verkoopkosten
Indirecte verkoopkosten.
12
Kosten en break-even | Filiaalmanager
Marketingkosten
Kosten voor marketing.
13
Kosten en break-even | Filiaalmanager
Administratieve kosten
Kosten voor het doen van de
bedrijfsadministratie.
14
Kosten en break-even | Filiaalmanager
Autokosten
Kosten voor het hebben van een
bedrijfsauto.
15
Kosten en break-even | Filiaalmanager
Voorraadkosten
Kosten voor het houden van
voorraden:
Rentekosten
Ruimtekosten
Risicokosten.
16
Kosten en break-even | Filiaalmanager
Kosten derden
Kosten van diensten, klusjes die
niet door het eigen personeel
zijn uitgevoerd.
17
Kosten en break-even | Filiaalmanager
Belastingen
Btw niet op exploitatiebegroting
Wel op de exploitatiebegroting:
Kosten die te maken hebben met de
bedrijfsvoering.
18
Kosten en break-even | Filiaalmanager
Overige kosten
Kosten die je niet onder de
andere posten kunt zetten.
Niet-fiscale kosten
Kosten die niet door de fiscus worden erkend.
19
Kosten en break-even | Filiaalmanager
Download