concept persbericht

advertisement
PERSBERICHT
-
RSDB verwacht een netto resultaat rondom break-even over 2008
Het verslechterde financiële en economische klimaat heeft ook een duidelijke invloed op de reclame
bestedingen waardoor de onevenwichtigheid in de vraag-aanbod verhoudingen in de grafische
industrie verder zijn verstoord. RSDB voorziet dat het van oudsher drukste 4e kwartaal dit jaar
belangrijk lager dan voorgaande jaren uit zal komen. RSDB verwacht dan ook dat het netto resultaat
over 2008 rondom break-even uit zal komen.
De definitieve jaarcijfers zullen op 19 maart 2009 bekend worden gemaakt.
Deventer, 15 december 2008
Raad van Bestuur
Voor meer informatie:
John Caris, CEO
Edwin Bouwman, CFO
0570 – 69 49 05
[email protected]
Profiel
RSDB NV is opgenomen in de notering van NYSE Euronext met Amsterdam als marktingang. RSDB
is een organisatie van dienstverlenende ondernemingen die de communicatie-uitingen van haar
opdrachtgevers – met toegevoegde waarde – omzet in gedrukte en multimediale producties. Deze
ondernemingen zijn ondergebracht in twee business lines:
Print Productions – gericht op het efficiënt vervaardigen van full service rotatiedrukwerk en Marketing
Communications – gericht op het optimaal faciliteren van het 'eigen communicatiekanaal' van
opdrachtgevers door middel van effectieve, cross-media communicatieconcepten.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards