De waarde van sociale ondernemingen voor gemeenten

advertisement
De waarde van sociale
ondernemingen voor gemeenten
Met een goede samenwerking
zouden sociale ondernemingen
en gemeenten nog meer
maatschappelijke waarde kunnen
creëren. Bij sommige gemeenten
gaat dat goed. Bij andere kan
het beter.
David Jansen is projectleider bij Milieuwerk, een sociale onderneming in Amsterdam. Kort gezegd zorgt hij dat mensen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
in de circulaire economie aan het werk
komen. Dat doet hij samen met de
gemeente Amsterdam en afvalverwerker
AEB Amsterdam. ‘Met elkaar creëren we
meerwaarde. Het Werkgeversservicepunt
van de gemeente Amsterdam maakt een
voorselectie van kandidaten die geschikt
zijn voor deze sector. Wij zorgen vervolgens
voor een externe leerstage. We leiden ze een
half jaar op en bieden ze uiteindelijk een
contract naar hun loonwaarde. Vervolgens
gaan ze naar vermogen aan de slag bij
bedrijven in regio Westpoort en met name
in de recyclingsector.’
beschrijft Mark Hillen in het boek Iedereen
Werk dat het werken met mensen met een
arbeidsbeperking grote administratieve
lasten met zich meebrengt die voor een
ondernemer niet altijd te dragen te zijn.
‘Gemeenten moeten onderzoeken hoe ze
deze lasten kunnen wegnemen.’
Soms dragen sociale ondernemingen
bij aan verschillende maatschappelijke
doelen. Binthout uit Zwolle bijvoorbeeld.
Zij maken nieuwe producten van Nederlandse bomen door mensen die moeilijk
aan het werk komen. Karst Klein is samen
met Cor Wobma de drijvende kracht achter
Binthout, ‘Wij werken veel samen met
nemingen. Zeker wanneer zij zoals Binthout
meer maatschappelijke doelen dienen. Ze
krijgen dan te maken met verschillende
beleidsdomeinen en dat maakt het contact
lastig. De afdeling Werk en Inkomen is
enthousiast over een onderneming die
mensen aan het werkt helpt, maar de afdeling Milieu heeft net haar beleid vastgesteld
en geen ruimte voor nieuwe oplossingen.
De ondernemer wordt ondertussen van het
kastje naar de muur gestuurd.
gemeenten. Als er ergens tien bomen gekapt
moeten worden, bedenken wij een plan
voor herbestemming. We maken er bijvoorbeeld straatmeubilair van.’ De samenwerking met de gemeente verloopt soepel. ‘Het
begint vaak met een paar enthousiastelingen. Gemeenten zien zelf ook het voordeel
van hergebruik. Ze krijgen minder klachten
van bewoners als duidelijk is dat de gekapte
bomen terugkomen in hun wijk.’
vaak als opvolger van een vorm van zorg of
doorstart vanuit een sociale werkplaats. In
plaats van een nieuwe bedrijfsvorm waar
sociale impact voorop staat. Maar dat leggen
we met plezier uit.’ Zijn tip voor gemeenten? ‘Sta open voor nieuwe ideeën. Als je
dat doet, kun je met dezelfde budgetten veel
meer bereiken. En ga denken in producten. Geef ons bijvoorbeeld de opdracht
om broodplanken te maken voor in het
kerstpakket. Met die opdrachten kunnen we
de jongens aan het werk houden.’
Klein merkt ook dat het per gemeente
verschilt hoe er tegen sociale ondernemingen wordt aangekeken. Gemeenten zien ons
Hoge uitstroom
En die formule werkt, zo blijkt uit de cijfers.
‘Er is meer dan genoeg werk dat aansluit
bij de doelgroep. Wij hebben inmiddels
zeventig man een dienstverband gegeven. In 2014 hadden we een uitstroom van 72
procent en dat zijn cijfers waar de gemeente
blij van wordt. Met de gemeente hebben
we een partnership dat voor beide partijen
meerwaarde heeft.’ Zo’n goede samenwerking is niet altijd vanzelfsprekend. Zo
Gemeentecongres
op 17 september
Wilt u in uw gemeente ook meerwaarde
creëren met sociale ondernemingen? Op
17 september 2015 organiseren Movisie
en Social Enterprise NL hierover een
congres. Waar wordt er gezamenlijke
waarde gecreëerd? Wat kunt u hiervan
leren? En hoe kunt u sociale ondernemers stimuleren? Kijk op movisie.nl voor
aanmelding en het programma.
Onbekend
Toch doet Binthout niet mee aan aanbestedingen. ‘We kunnen te weinig onderscheid
maken. Het is lastig om de waarde van het
verhaal achter onze Social Enterprise aan te
tonen.’ Dat speelt voor veel sociale onder-
Meer informatie: Willem-Jan de Gast
([email protected] of 030 789 21 01).
15
Download