PPT netwerken

advertisement
Netwerken
• soorten verbindingen
• protocollen
• soorten signalen
• netwerkstructuren
• schakeltechnieken
• transmissiefouten
• Internet
• proxy-servers
Ga verder met een muisklik.
Soorten verbindingen
Simplex verbinding:
• berichten kunnen slechts in één richting verzonden
worden.
• voorbeeld: radio & televisie
zender
ontvanger
Half Duplex verbinding:
• er kan in beide richtingen gecommuniceerd worden,
maar NIET tegelijkertijd.
• voorbeeld: walkie-talkie
zender
ontvanger
ontvanger
zender
Full Duplex verbinding:
• berichten kunnen in beide richtingen TEGELIJKERTIJD
getransporteerd worden.
• voorbeeld: telefoon
zender
&
ontvanger
zender
&
ontvanger
Protocollen
Een protocol is een serie conventies (afspraken) met
betrekking tot de manier waarop de communicatie moet
plaatsvinden. Zo zijn er ook protocollen om het dataverkeer in
goede banen te leiden. Deze protocollen maken het mogelijk
gegevens via een netwerk van de ene naar de andere PC te
sturen.
Een protocol bevat regels met betrekking tot:
• de toegang tot het netwerk
• wijze van adressering van berichten
• de te volgen route door het netwerk
• procedures voor het herstel van fouten
Enkele veelgebruikte netwerkprotocollen zijn:
TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)
IPX/SPX (Internet Packet Exchange/Sequential PE)
Soorten signalen
Analoog signaal:
• werkt als een golf, bijv.
geluidsgolf, elektr. spanning
• continu: traploze toe- en afname
Digitaal signaal:
• signaal met slechts twee
waarden (1-0, aan-uit)
• discreet: géén waarden die
tussen twee andere in liggen
1 1 0 1
Communicatie via een modem
Communicatie via een modem
computer 1
computer 2
10100101
modem 1
10100101
telefoonlijn
modem 2
Modem: moduleren & demoduleren
Moduleren:
digitaal signaal omzetten in analoog signaal
Demoduleren:
analoog signaal omzetten in digitaal signaal
Topologie: netwerkstructuren
Bus-netwerk:
• open aan de uiteinden
• één gemeenschappelijk
communicatie-kanaal (de backbone)
Ring-netwerk:
• gesloten netwerk waarin maar een
enkel pakket tegelijk kan worden
verzonden.
Ster-netwerk:
• de gegevensuitwisselingen
worden gecontroleerd door een
centraal schakelstation.
Schakeltechnieken
1. Broadcast (omroep)
Elk bericht wordt over het hele net verzonden, alleen
de geadresseerde neemt het bericht van het net.
2. Switching (schakelen)
a. Circuit switching
Tijdelijke, directe verbinding tussen zender en
ontvanger.
b. Message switching
Gehele bericht wordt verstuurd van knooppunt
naar knooppunt.
c. Packet switching
Berichten worden in segmenten opgedeeld en als
afzonderlijke pakketjes door het netwerk geleid.
Transportmedium: de kabels
twisted pair
0,3 Kbps - 256 Kbps
glasvezel
500 Kbps - 30 Gbps
coax
10 Mbps - 550 Mbps
Transmissiefouten
Controle op de communicatie op bitniveau vindt plaats
door de toevoeging van een pariteitsbit:
• Aan elke byte (= 8 bits) wordt een controlebit toegevoegd.
• Even pariteit: het aantal enen van de byte + controlebit moet
even zijn.
• Oneven pariteit: het aantal enen van de byte + controlebit
moet oneven zijn.
H
A
L
L
O
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
1
Pariteitsbit bij
even pariteit
Internet
Internet: een set van afspraken waardoor
verschillende computers en computernetwerken met
elkaar kunnen communiceren. Deze afspraken zijn
vastgelegd in het protocol met de naam TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
Internet
• Nadat er een verbinding is gemaakt (via het TCP/IP-protocol) zendt de
client één aanvraag en de server één antwoord.
• Het protocol dat toegestane vragen en antwoorden vastlegt is HTTP
(HyperText Transfer Protocol).
• Nadat de server geantwoord heeft wordt bij de client het grafische beeld
opgebouwd in de browser. Voor de opbouw van dit beeld zijn afspraken
gemaakt die geleid hebben tot het ontstaan van een taal: HTML
(HyperText Markup Language).
Proxy-servers
Proxy-server:
gateway als tussenpersoon tussen browser
(client) en Internet
• tussenpersoon voor onbekende protocollen
• beheren van een cache
• blokkeren van toegang tot bepaalde sites
HTTP
browser
HTTP-aanvraag
HTTP-antwoord
proxy
server
FTP-aanvraag
FTP-antwoord
FTP
server
Proxy-servers
Einde
© t.staal
Deze presentatie is beëindigd.
Sluit dit venster om terug te gaan naar de site.
Download