Samen staan we sterk!

advertisement
Eenvoudiger en beter
27 april 2011
Inhoud
 Waarom ook al weer
 Evaluatie Bbk
 Waarnemingen
 Voorstellen




Systeemcertificatie
BRL O +A
Professioneel opdrachtgeverschap
Vakkennis
 Samenvatting
Waarom ook al weer……
 Discussies (‘gedoe’) en initiatieven tot verbetering
 Kwaliteitsrichtlijnen scheppen duidelijkheid voor
opdrachtgever, opdrachtnemer en toezichthouder
 Kwaliteit is een keten: ieder aanspreken op zijn
eigen rol


Overheid en bedrijfsleven
Bevoegd gezag, opdrachtnemer, opdrachtgever
 Mensen én processen
 Integriteit functiescheiding
Evaluatie Besluit bodemkwaliteit
 Verzoek TK; in concept gereed
 Hoofdlijnen:


Kader voor grond & bagger is complex 
vereenvoudiging nastreven
Meer aandacht nodig voor



goed uitvoeren
professioneel opdrachtgeverschap
gericht toezicht & handhaving
 Actieplan
Evaluatie Bbk: aanbevelingen
mbt kwaliteit van uitvoering / toezicht
 Meer nadruk op naleving protocollen
 Protocollen: meer doelvoorschriften ipv
middelvoorschriften
 BRL Advies
 Bevorderen professioneel opdrachtgeverschap
 Effectievere organisatie handhaving in regio’s
 Overwegen centrale registratie
keuringsrapporten
 Meer toezicht op samenvoegen partijen grond
 Beter handhaafbaar maken protocollen
Waarnemingen
 Druk vanuit toezicht / certificatie is te hoog
opgelopen
 De eenduidigheid tgv protocollen wordt
gewaardeerd
 Kopersmarkt
 Vakkennis
Toezicht
CI steeds meer in rol controleur ipv coach 
streven naar andere vorm van certificatie:
managementsysteem
Publiek toezicht ontwikkelt zich steeds meer
naar structurele handhaving van protocollen
(dubbeling van toezicht)


inhoudelijke werkdocumenten voor gebruikers
geen norm voor publiek toezicht ( geen
‘juridificering’ van protocollen)
Voorstel systeemcertificatie
 Wat is het: gericht op managementsysteem + reality
checks
 Wat verandert er:




Eigen kwalificatie medewerkers ipv door CI
Minder veldbezoek
Meer nadruk op besturing van de organisatie
Zware rol voor IPOA: interne project onafhankelijke
auditor
 Wat verandert niet
 Naleving protocollen
 Gebruik ISO 9000
Voor- / nadelen
 Voordelen



Meer nadruk op eigen verantwoordelijkheid
Effectievere inzet van de CI
Minder externe kosten
 Nadelen

Minder ‘vreemde ogen’
Vereenvoudiging
 Samenvoegen BRL-en voor onderzoek
(1000, 2000, 6000)
 Samenvoegen van protocollen (2018, 6004)
 Doelvoorschriften:


‘handelingen’ (bv partijkeuringen)
advisering (bv milieukundige begeleiding)
Beter
 Advies


Wel: locatie-onderzoek; grondstromenadvies
Niet: advies niet leidend tot beschikking /
melding
 Geen extra normdocumenten nodig
Opzet systeemcertificatie BRL O&A
BRL O & A
ISO 9001:2008
Systeemopzet van de organisatie
Protocol 1001
Protocol 2001
Protocol 6001
Protocol 1002
Protocol 2002
Protocol 6002
Protocol 1003
Protocol 2003
Protocol 6003
Protocol 1004
(Protocol 2018)
(Protocol 6004)
normering
advies
NEN 5740/5725
NTA 5755?
RIS
Planning
 Concept juni 2011
 Overleg I&M, Inspecties, Raad v Accreditatie
 Ter inzage, reactieperiode
 Besluitvorming december 2011
Professioneel opdrachtgeverschap
 Zowel overheid als bedrijven
 Faciliteren door eenvoudig inzicht in:


verplichtingen en noodzakelijke keuzes
beoordelen offertes
Vakkennis
 Kennis & ervaring; vaardigheden
 Meer gezamenlijke inspanningen in
overdragen
 Praktijkgerichte cursussen
(BodemBreedAcademie)
 ILB voortzetten
Samenvattend
 Systeemcertificatie ipv productcertificatie bij
onderzoek en advies
 BRL Onderzoek en Advies
 Publiek toezicht en certificatie moeten
complementair zijn aan elkaar en niet
dubbelen
 Meer aandacht voor professioneel
opdrachtgeverschap
 Meer aandacht voor vakkennis als onderdeel
van kwaliteitsborging
Download