Wie wordt er beter van een protocol?

advertisement
Workshopoverzicht Vilans KICK-protocollendag
Wie wordt er beter van een protocol?
Datum: 16 juni 2017
Locatie: Beatrixgebouw Jaarbeurs, Utrecht
1. Ambulante compressietherapie met drukmeter
Zwachtelen lijkt zo makkelijk… ‘even twee zwachtels om het been wikkelen’. Maar waarom is het zo
belangrijk om beenvolgend te zwachtelen? En welke letsels kunnen we veroorzaken als we niet polsteren
volgens protocol? En klopt het als de zorgvrager zegt: ‘Het is te strak!’. Tijdens de workshop gaan we met
gebruik van drukmeters meten hoeveel druk we geven, en veel meer.
Door: Annemiek Mooij verpleegkundig specialist WCS Kenniscentrum, commissie ulcus cruris
Allerzorg
2. Het goede goed doen! Wat kunt u doen om de medicatieveiligheid te vergroten?
Aan de hand van dilemma’s en casuïstiek gaan we met elkaar in gesprek over wat het goede is om te doen
in lastige of onverwachte situaties. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met tussentijdse medicatiewijzigingen in
de nacht of het weekend? We gaan in op uw professionele verantwoordelijkheid en geven meer inzicht in
de taken en verantwoordelijkheden van cliënt, arts, apotheker en zorgorganisatie in dit soort situaties.
Aan het eind van de workshop bent u meer bewust van uw eigen rol en hebt u concrete verbeteracties om
mee aan de slag te gaan in uw eigen team.
Door: Gerda van Brummelen, adviseur V&VN en Rian Huijsmans, senior adviseur vrijheid en veiligheid
Vilans
3. Samenspel met informele zorg: grenzen verkennen van wat mantelzorgers en
vrijwilligers mogen doen in de zorg
‘Zorg zoals thuis’ is het credo bij veel organisaties. Thuis zijn er mantelzorgers die hun naaste helpen. Ook
vrijwilligers kunnen ondersteuning bieden. Wat doen ze dan als het om zorghandelingen gaat? Hoe zit dat
binnen de muren van een woonzorgvoorziening? In deze workshop krijgt u als beroepskracht handvatten
om op een veilige en verantwoorde wijze samen te werken met informele zorg.
Door: Cecil Scholten, senior adviseur Vilans
4. Van protocol naar praktijk: schuif aan in huize ‘Nightingale’
U kent de regels van hygiënisch werken. Tijdens uw opleiding leerde u uw handen wassen. Maar in de
dagelijkse praktijk is hygiënisch werken soms best lastig. In de huiskamer van huize Nightingale kruipen
we in de huid van bewoner en bacterie. Samen met hen ervaren we de dynamiek tussen protocol en
praktijk.
Door: Martijn Simons en Floor de Jong, adviseurs Vilans. Programma ‘Voorkomen van
antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ door Vilans, Actiz, V&VN, Verenso, VHIG en RIVM.
5. Zonder sonde geen sondevoeding; zorg voor neusmaagsonde en PEG
Goede zorg voor voedingssondes kan het succes van een behandeling met sondevoeding maken of breken.
Maar wat is goede zorg? Deze praktische workshop gaat over de zorg rond neusmaag- en PEG-sondes. Wat
staat er in de protocollen? Welke valkuilen zijn er in de praktijk? Welke tips en trics staan niet in de
protocollen? En wat verandert er in de nieuwe landelijke richtlijn neusmaagsonde (V&VN, 2017)?
Door: Mariël Klos, voedingsverpleegkundige, Gelre ziekenhuis Apeldoorn V&VN MDL, voorzitter
expertgroep neusmaagsonde
6. Brugprotocollen: eenheid en afstemming tussen ziekenhuiszorg en thuiszorg, een
win-win-win situatie
UMC Utrecht en Vilans hebben de verpleegkundige zorgprotocollen van het ziekenhuis en de thuiszorg op
elkaar afgestemd. Zogenoemde brugprotocollen zorgen voor eenheid en afstemming in het handelen door
verpleegkundigen in het ziekenhuis en thuis. Dit waarborgt de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit
van de zorg voor patiënten als de medische behandeling buiten het ziekenhuis wordt voortgezet. Tijdens
deze workshop delen we graag de kennis en ervaring die we hiermee hebben opgedaan.
Door: Wilma Bijsterbosch, programmamanager ziekenhuis verplaatste zorg Universitair Medisch Centrum
Utrecht en Ine Vonk, centrale coördinator UMC brede verpleegkunde protocollen Universitair Medisch
Centrum Utrecht
7. De extra-murale overdracht verbeterd
Tijdens de plenaire sessie wordt er stilgestaan bij het belang van een goede overdracht als een cliënt
wordt overgeplaatst naar een andere zorgorganisatie. In deze workshop gaan we verder waar we tijdens
de plenaire sessie zijn geëindigd. Namelijk; wat kan er beter? Kan een protocol helpen om de
voorwaarden voor een overdracht vast te leggen? Wat heb jij nodig? Welke informatie mist en hoe krijgen
we dat samen beter voor elkaar? Hoe kan dit beter en ook efficiënter? We gaan aan de slag met concrete
voorbeelden uit de praktijk.
Door: Sandra Kleefstra, Verpleegkundige Medisch Centrum Leeuwarden en blogger voor Nursing
8. No rights reserved
Als zorgmedewerker loopt u risico’s bij het doen van voorbehouden handelingen. Fouten maken is
menselijk, dus het kan voorkomen dat u een fout maakt. En wat dan? Houden deze gedachten u ook wel
eens bezig? En bent u benieuwd wat een deskundige daarvan zegt? Kom dan naar deze workshop waarin
we u meenemen in de praktijk van het gezondheidsrecht.
Door: Fre de Vries, verpleegkundige en juridisch adviseur, werkzaam als ZZP’er.
Download