Zorgen dat zorg werkt voor uw inwoners

advertisement
Zorgen dat zorg werkt voor uw inwoners
Bent u bezig om binnen uw gemeente vorm te geven aan de zorg en ondersteuning, zodat
alle inwoners in uw gemeente het juiste krijgen? Zoekt u naar de balans tussen het inzetten
van professionele ondersteuning, de eigen kracht van uw inwoners en de mogelijkheden
binnen hun netwerk? Ziet u ook lokale samenwerkingsverbanden ontstaan, succesvolle
burgerinitiatieven of neemt u deel aan andere samenwerkingsvormen?
REGI
SPECIALISTEN
O N A AL N E T W E R
REGI
K
O N A AL N E T W E R
K
ZORG & WELZIJN
AANBIEDER
LO K
AAL NETWERK
LO K
AAL NETWERK
ZIEKENHUIS
WIJKTEAM
S
IA
OC
AL NETWE
R
STRATEGIE EN PROCES
INNOVATIE EN BELEID
K
IA
• Agendasetting op transformatie O C
S
• Vernieuwend inkopen
• Vermindering administratieve lasten
• Zorgagenda met burgers
AL NETWE
RK
• Complexe
samenwerkingsvraagstukken
• Evalueren en leren door ontwikkelen
• Zorgvernieuwing met burgers
GEMEENTEN
DE BURGER
HUISARTS
MONITORING EN VERANTWOORDING
ZORG
VERZEKERAAR
•
•
•
•
WIJKVERPLEEGKUNDIGE
VOORBEELDEN
www.vilans.nl/gemeenten of neem contact op met:
Monitoring op ‘de bedoeling’
Meer narratief, minder kwantitatief
Op casus niveau
Bijzondere doelgroepen
VOORBEELDEN
Bent u bezig om binnen uw gemeente vorm te geven aan de
zorg en ondersteuning, zodat alle inwoners in uw gemeente
het juiste krijgen? Zoekt u naar de balans tussen het
inzetten van professionele ondersteuning, de eigen kracht
van uw inwoners en de mogelijkheden binnen hun netwerk?
Ziet u ook lokale samenwerkingsverbanden ontstaan,
succesvolle burgerinitiatieven of neemt u deel aan andere
samenwerkingsvormen?
Projecten
Wij helpen u graag verder
LOK AAL NETWERK
Wij zien als landelijk kennisinstituut op verschillende niveaus
(sociaal, lokaal, regionaal) hoe de samenwerking om de juiste zorg
aan inwoners te kunnen bieden anders wordt georganiseerd. Met
wisselend succes. Het zijn echter allemaal mooie ontwikkelingen,
waarin grote en kleine gemeenten, organisaties en inwoners kansen
pakken. Daarnaast leren ze met elkaar hoe iedereen zijn eigen
verantwoordelijkheden neemt. Dat vraagt om een andere manier van
controle en leren vertrouwen op een goede uitkomst.
Er voor zorgen dat zorg beter werkt
‘Er voor zorgen dat zorg beter werkt’ dat is onze missie . Dit doen wij
in samenwerking met burgers, wijkteams, zorgmedewerkers, zorgen welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, andere kennisinstituten en
gemeenten.
Maatwerk
In onze werkwijze staat uw vraag centraal en kijken wij altijd naar
uw lokale situatie. Van daaruit gaan we samen aan de slag voor een
passende oplossing, onderzoek, advies, implementatietraject of
workshop.
Samen verder
Een vraag? Een suggestie? Of benieuwd naar de mogelijkheden voor
uw gemeente? Wij komen graag bij u langs om te bespreken hoe we
uw gemeente een stap verder helpen.
www.vilans.nl/gemeenten
SOCIAAL NETWERK
• Wat is de waarde van waaruit een burgerinitiatief werkt
• Wat wordt de rol van de wijkverpleegkundige in de wijk
• Hoe werken specialisten en generalisten
samen in de wijk
• Het wijkkompas voor het inrichten van
een sociaal wijkteam
• Zelftest samenwerking in uw
wijkteam
REGIONAAL NETWERK
• Bestuurders in gesprek over
vernieuwing op Governance
• Mogelijkheden om de inkoop te
optimaliseren
• Risico’s en verantwoordelijkheden
opnieuw verdelen
Over Vilans
Vilans geeft advies en ondersteuning over
actuele vraagstukken in de integrale zorg
in de wijk. Daarbij raken wij alle genoemde
thema’s: van het gericht werken aan
een focus op gezond leven en preventie
tot het versterken van eigen regie en
zelfredzaamheid, en van het vormgeven
van wijkgerichte integrale samenwerking
voor zorg en ondersteuning tot het efficiënt
en effectief delen van informatie en het
optimaliseren van de inzet van generieke en
specifieke zorg.
Vilans
Postbus 8228
3503 RE Utrecht
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
telefoon 0031 (0)30 789 23 00
[email protected]
www.vilans.nl
Download