Bijlage 2 relevante begrippen verordening Wmo 2015

advertisement
Bijlage 2 relevante begrippen verordening Wmo 2015
(bron: Kadërdoeument inrichting sociale infrastructuur en toegang voor individuele (maatwerk)
voorzieningen)
De nieuwe Wmo gaat niet meer over prestatievelden maar over doelen:
Bevorderen van sociale Sci men ha n g, n a n t e I ?.o rg, vrijwilligerswerk, leefbaarheid
Voorkomen en bestrijden van huiselijke geweld
Ondersteunen b:j zelfredzaamheid en b'j participatie
"Bigden van maatsGh'apjaeiijke opvang en beschermd wonen GGZ -
De inwoner houdt zelf de regie op de uitvoering van dit ondersteuningsplan.
Maar ook, over het aanbieden van (kosteloze) onafhankelijke eliëntondérsteuning eh individuele
(maatwerk)voorzieningen, als aanvulling op wat iemand zelf kan organiseren of laten organiseren.
De nadruk ligt daarbij op eigen kracht.
De gemeente verstaat onder eigen kracht wat kan iemand zelf en wat kan iemand leren. Eigen
kracht is belangrijk omdat:
«
•
•
inwoners zolang mogelijk eigen regie willen voeren;
inwoners zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting van hun léven;
inwoners zelf het beste weten wat ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen, leren,
werken en mee te doen in de samenleving.
Als het echt nodig is wordt, in aanvuiling op eigen kracht en eigen netwerk, ondersteuning geboden.
Er wordt altijd rekening gehouden met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de mantelzorgers.
Niet alleen ligt de nadruk op de eigen kracht van inwoners, ook voor de gemeente, maatschappelijke
en vrijwilligersorganisaties, aanbieders van wonen, welzijn en zorg en werkgevers ligt er een
Verantwoordelijkheid.
De toegang;
Eigen kracht en
eigen netwerk
Voorliggende
voorziening (de
inwoner betaalt
zelf)
Algemene
voorziening. Vrij
toegankelijk.
Er kan een eigen
bijdrage gevraagd
worden.
Individuele
(maatwerk)
voorziening.
Niet vrij
toegankelijk
Er kan een
inkomensafhankelijke eigen
bijdrage gevraagd
wórden.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards