PowerPoint-presentatie - HR

advertisement
13 oktober 2016 |’s Hertogenbosch
#hrfestival
<titel workshop>
<naam workshopleider(s)>

Door Ilja van den Bos
Even voorstellen…..

Ilja van den Bos

Gemeente Middelburg:


Programma-manager
dienstverlening

Projectleider visie op
dienstverlening 20172020

Adviseur
verandertrajecten

Projectleider
ontwikkeltraject
Hogeschool Zeeland

Docent HRM
Wie bent u ?
Wat maakt - dat u hier bent?
Agenda

Aanleiding Ontwikkeltraject

Doelstellingen

Uitgangspunten traject

Aanpak en vertaling naar acties en interventies


Praktisch en op maat
Uitwerking en leerpunten
Aanleiding Ontwikkeltraject


Vragen raad – klachten gemeentelijke communicatie.
Rapport extern bureau over gemeentelijke communicatie.

Communicatiebeleidsplan ‘Samen op zoek naar de JA’
opgesteld in samenspraak met internen en externen.

Daarnaast zichtbaar dat de wereld verandert:
eigen kracht en participatie worden steeds belangrijker.

Beleid burgerparticipatie opgesteld

Het Ontwikkeltraject ‘Samen op zoek naar de JA’ is
geboren met focus op participatie en communicatie.
De ontwikkeling

Samen met de omgeving (inwoners, bedrijven,
organisaties) plannen maken en uitvoeren.

De overheid is niet de enige met ‘verstand van zaken’.
Werk op basis van vertrouwen.

Geef inwoners en initiatieven de ruimte.
Loslaten waar het kan en ondersteunen.

Heldere keuzes vooraf, ook over het proces en rollen.

Verplaats je in de ander. Luister oprecht. Houd
contact.
Helaas, geen vergunning
gekregen, maar ik
begrijp het wel. We
hebben nu een ander
plan gemaakt voor
uitbreiding van onze
woning, met meedenken
door de ambtenaar..
Ik heb wel ideeën over
nieuwe winkels, horeca,
ontmoetingsplekken,
maar bij wie moet ik zijn?
Ik doe mee aan het
inwonerpanel. Jij ook?
Wat een zooi al die
fietsen, wat doet de
gemeente daar
aan?
Ik vind de
Kaaienroute niet echt
een succes, maar de
wijkbewoners en
ondernemers hebben
hiervoor gekozen, dus
ach...
Heb je al het eens bij
de
ondernemersvereniging of wijktafel
gevraagd?
Vb: van Publiec, Carola de Vree
Via Twitter: Ik ben Simon (8) en ik heb een idee:
een pingpongtafel in de speeltuin. Wat er nu staat is voor
kleinere kinderen, en wij zijn wat groter nu in de buurt.
Kan dat?
Doelen
Hoofddoel: tevreden en betrokken inwoners!
Dit project is geslaagd als:
- Medewerkers inwoners tijdig betrekken bij en informeren over
gemeentelijke plannen en hierbij ook de verbinding weten te
leggen met de rol van de raad en het college.
- Medewerkers flexibel en goed omgaan met burgerinitiatieven.
- Medewerkers empathisch en in begrijpelijke taal communiceren.
- En de inwoners dit zo ervaren!
- Voor de raad zichtbaar is dat de organisatie burgerparticipatie in
de praktijk brengt, bespreekbaar maakt en de raad in positie
wordt gebracht om zelf ook hierin kaders te stellen.
Modellen en focus


Organisatie

Structuur

Cultuur

Strategie

…..
Medewerkers

De bedoeling

(persoonlijk) leiderschap

Raad/college

Inwoners

Ons implementatiemodel

Weten

Willen

Kunnen

Doen
De kracht van ons
traject?
Praktisch & op maat.
Voorbeelden activiteiten

Informatiemarkt raad

Intervisie

Rijdende Trein

Krantje ‘Trots op Stadsbeheer’

Factor C

Dialoogworkshops

Co-creatie, organisatiescan

Leernetwerken en onderzoeken HZ

Optimaliseren instrumentarium burgerparticipatie

Ondersteuning leidinggevenden

Nieuwsbrieven
Informatiemarkt raad
- Mix raadsleden, inwoners en
medewerkers.
- Raad bewust maken,
verwachtingen uitwisselen,
meer duidelijkheid over
spelregels.
- Vier cases uit de praktijk,
vragenkaartjes, vruchtbare
discussie.
Rijdende Trein

Zeven bijeenkomsten / kleine groepen

Drie uur

Deel voor iedereen hetzelfde; deel voor iedereen op maat
(onderscheid beleid, uitvoering en interne afdelingen).

Voor iedereen
- interview directeur en wethouder + inleiding over participatie
en communicatie
- merkwaarden ‘open’, ‘betrokken’ en ‘versterkend’
vertalen in gedragstermen.

Op maat:

casus: in groepen krachtenveld in kaart brengen en in andere rol
kruipen (focus participatie).

Gesprekstechnieken met acteur/trainer (focus communicatie).
Krantje ‘Trots op
Stadsbeheer’
- In overleg
andere
aanpak
buitendienst.
- Met interviews
(ook van
inwoners)!
Training factor C

Voor beleidsmakers, projectleiders en
bestuursadviseurs.

Communicatief beleid maken.

Aan de hand van K3:
Krachtenveld, Kernboodschap en Kalender.

In samenwerking met Publiec.

Wegens succes op verzoek van leidinggevenden
breder uitgerold.
Co-creatiescan

Mix raadsleden,
medewerkers,
leidinggevenden.

scherp in beeld
brengen:
- kracht samenleving
- kracht organisatie
- blinde vlekken en
poetsplekken
organisatie.
- kracht van
medewerkers.
- korte energieke
klappen.
Evaluatie

Op de vraag of medewerkers bewuster geworden
zijn van het belang van participatie en
communicatie, antwoordt
- 44% JA
- 31% ENIGSZINS
- 26% NEE.
Opmerkingen hierbij zijn bv: je kunt er inmiddels niet
meer omheen; was al aan de orde vanwege aard
van het werk en door de ideeën die worden
aangedragen.


74% van de respondenten heeft geen behoefte
aan een vervolgcursus; 25,3% wel.
Geen kant en klaar recept

Uit je comfort zone! En dus niet alleen de
medewerker…….

Koffer vullen: maatwerk maar niet vrijblijvend

Ontwikkeltraject, dus gaande weg leren en nieuwe
activiteiten en interventies tussenvoegen

Leren door in de praktijk te doen en te reflecteren
Vervolg/borging

Organisatie

Leidinggevenden

Raad

Inwoners

Medewerkers
Tips

Zorg voor draagvlak leidinggevend kader.

Kies voor een projectmatige aanpak.

Zorg voor een projectteam waar denken en doen goed in
evenwicht zijn. Dus ook de veranderaars met
doorzettingsvermogen.

Zorg voor maatwerk: niet één programma voor alle
medewerkers.

Maak het concreet met (kleine) praktijkvoorbeelden.

Ga naar buiten: vergeet de inwoners er niet bij te betrekken. ;)

Doe niet alleen een beroep op de inwoners die je vaak
spreekt.

Vindt het wiel niet uit als je in kan springen op bestaande
ideeën/energie/initiatieven van anderen.

Zet externen in voor een frisse blik en inspiratie.
Bedankt voor uw
aandacht!
Reacties en tips voor ons? altijd
welkom!
[email protected]
Download