Elk stukje van het huidige systeem klopt. Maar de puzzel als geheel

advertisement
Elk stukje van het
huidige systeem klopt.
Maar de puzzel
als geheel past niet.
Eveline Wauters
Als je alles evidence
based wilt doen,
hoe wil je dan vernieuwen?
LOLmakers
‘Werkt het wel?’, vragen we
bij elke vernieuwing.
Ondertussen gaan we door
met wat bewezen nìet werkt.
Jurriaan van Eindhoven
Als jij de toekomst
niet maakt,
dan maakt ze jou.
Jonas Onland
Een paar innovatieve
mensen maakt nog geen
innovatieve organisatie.
Kristel de Groot
‘Als je niet opnieuw
kan beginnen,
waar begin je dan?’
Joost Broumels
Big Data, A.I. en Blockchain.
Daarmee kun je de overheid
op termijn vervangen.
Willem Poterman
Om het juiste spoor te vinden
moet je durven ontsporen.
Sebastiaan Stam
Gemeenten kunnen meer dan ze denken.
Het begint met andersom denken.
Initiate inspireert en mobiliseert vernieuwers
die het denken en doen van gemeenten
de noodzakelijke 180º draai kunnen geven:
innoveren vanuit de leefwereld van inwoners.
Want hoe gaat het nu?
Gemeenten kijken van binnen naar buiten.
Ze zien dat sommige inwoners hun leven moeilijk op de rit krijgen en houden.
Ze zien dat sommige wijken en buurten meer aandacht verdienen.
Vanuit hun eigen blikveld komen gemeenten met oplossingen.
Initiate wil dat blikveld vergroten.
En dàn draait het om:
• benutten van nieuwe technologie; • zoeken naar nieuwe verbindingen;
• ondernemers, onderzoekers, inwoners erbij halen;
• het verzamelen van zoveel mogelijk invalshoeken;
• samen organiseren van disruptie;
• nieuwe funding aanboren;
• organiseren van events, ter inspiratie en om ideeën op te halen;
• die ideeën online delen
Eerst zijn die ideeën bewust nog klein.
Zo blijft het behapbaar, snel te valideren.
Dan schalen we op, pakken anderen het over.
We realiseren maatschappelijke impact: inwoners ècht bereiken.
We realiseren financiële impact: geld beter benut, bredere funding,
nieuwe verdienmodellen.
Dat doet Initiate: verbinden, vernieuwen, versnellen.
Doe mee!
www.initiate.nl
Download