Pax Romanan

advertisement
Pax Romana
30v.Chr tot 192 na Chr.
Pax Romana
• Lange periode van vrede en welvaart in een
groot deel van Europa en het Middellandse
zeegebied
Landbouw, handel en nijverheid
bloeiden, steden groeiden
• Meeste mensen werkte in de landbouw
• Grootgrondbezitters woonden meestal in de
stad en zaten in het bestuur
• Door de toegenomen veiligheid en dezelfde
munt kwam de handel tot bloei
• Door toename handel nam nijverheid toe
• Het aantal inwoners in steden name toe
Romanisering
• Steeds meer inwoners van het rijk kregen
burgerrecht.
• Er moest dan wel sprake zijn van romanisering
• Maar het belangrijkste was dat het rustig bleef
• Leger droeg bij tot romanisering
Opdracht 10
• Blz 90 lb
• Blz 58 wb
Godsdienst, opvoeding en onderwijs
• Verering Romeinse goden en trouw aan Rome
hoorden bij elkaar.
• Naast verering van Romeinse goden mochten
inwoners ook andere godsdienst hebben.
• Regering bemoeide zich niet met onderwijs
• Rijke jongens kregen onderwijs
Bouwwerken, beeldende kunsten
• Veel naar voorbeeld Grieken
• Vernieuwingen zoals bogen en koepels
• Romeinse kunstenaars wilden niet mooiere
lichamen beeldhouwen maar realistische
Taal en literatuur
• Latijn werd de taal in veel provincies
• Nog steeds taal in wetenschap
• Bekende schrijvers werden in het hele rijk
gelezen
Het recht
• Nog steeds van invloed
• Belangrijke ideeën:
Alles rechten en plichten in wetten vastgelegd
Alle wetten voor iedereen gelijk
Download