Les 9 Ontwikkelingen in het Rijk

advertisement
Kenmerk 6:
(a) De groei van het Romeinse
imperium, (b) waardoor de
Grieks-Romeinse cultuur zich
in Europa verspreidde
Ontwikkelingen in
het Imperium
H2:§ 10-11:p33-36, artikel XIII & XIV
Romanisering van de “wereld”
• Met de komst van de Romeinen veranderde gebieden
in Romeinse provincies alwaar de inwoners steeds
meer Romein werden
– Deze culturele verandering was het gevolg van:
• Komst van de legioenen
– Contact met soldaten en handelaren
• Terugkeer van veteranen (en hun vrouw en kinderen)
• Incorporatie van de autochtone elite in het Romeins
bestuursapparaat
H2:§ 10-11:p33-36, artikel XIII & XIV
Romanisering van de “wereld”
•
•
Met de komst van de Romeinen
veranderde gebieden in Romeinse
provincies alwaar de inwoners
steeds meer Romein werden
Hoe
– Cultuur
• het schrift
• het bouwen (tempels, villa’s en
wegen)
• het eten (kruiden, kip, gans, erwt,
wijn, olijfolie)
• de kat als huisdier
• mooi aardewerk en glas (stukjes
inheems Romeins aardewerk)
• Sieraden
• allerlei technieken
– Bestuur
• Deelname aan het bestuur
• Men viel onder het Romeinse
Recht
•
waarom/waardoor
– Men (de lokale bevolking) wilde
erbij horen
– Handel met de Romeinen
– Men moest verplicht in het leger
– Hierbij werd men geheel
of gedeeltelijk
ingeburgerd
Romanisering
Romanisering
H2:§ 10-11:p33-36, artikel XIII & XIV
Bureaucratisering
• Teneinde het grote rijk effectief te kunnen besturen
hadden de keizer en de senaat ambtenaren nodig
– Voor
•
•
•
•
de correspondentie (vb. naar gouverneurs en generaals te velde)
beheer van gelden/ financiën
Opstellen en uitzetten van wetten
Bijhouden van senaatsbesluiten en zaken die in andere raden
spelen
• Bijhouden van allerlei juridische zaken (vb. uitspraken van
rechters)
– De bureaucratie raakte alle burgers (en niet-burgers)
van het Rijk. Bijvoorbeeld al door het bijhouden wie wel
en wie geen burgers is
Eenheid die geen eenheid meer is
Rome in grote problemen (ca. 275 NC)
• Generaals vechten om de macht (soldatenkeizers)
• Germanen aan de deur
– Beide zaken zorgden voor een permanente staat van oorlog
• Grote armoede onder de Romeinse boeren & burgers
• Verarming rijk door verlies van land en
belastinginkomsten
• Corruptie, inefficiëntie, grote bureaucratie
• Daar komt een eeuw later nog een groot probleem bij
De Volksverhuizingen (hier gaan we het nog over hebben)
Eenheid die geen eenheid meer is
Tijdelijke oplossingen
• Diocletianus (284-305 NC) zorgde met vergaande bestuurlijke en
economische hervormingen voor een tijdelijk opleving
– Zijn belangrijkste wapenfeit was de bestuurlijke splitsing van het Rijk in
Oost en West
• Constantijn de Grote trachtte de eenheid in het Rijk verder te
versterken door het Christendom belangrijk te maken. Daarnaast
stichtte hij een nieuw bestuurscentrum: Constantinopel
• Theodosius de Grote maakte het Christendom zelfs tot
staatsgodsdienst (380!)
▼
• Feitelijk stuurden de drie bovengenoemde keizers onbewust aan op
een tweedeling in het Rijk, waarbij het kwetsbare Westen gedoemd
was te verdwijnen!
Download