De confrontatie tussen de grieks-romeinse

advertisement
DE KLASSIEKE OUDHEID
DE CONFRONTATIE TUSSEN DE GRIEKS -ROMEINSE CULTUUR EN DE
GERMAANSE CULTUUR VAN NOORDWEST -EUROPA
GRIEKS-ROMEINSE CULTUUR

DOOR DE UITBREIDING VAN HET IMPERIUM KOMEN VEEL
VOLKEN IN AANRAKING MET DE ROMEINSE CULTUUR:

IN HET OOSTEN MAAKT DE CULTUUR WEINIG INDRUK
(VEEL OUDE BESCHAVINGEN: BIJVOORBEELD EGYPTE EN
GRIEKENLAND).

IN HET WESTEN MAAKT DE ROMEINSE CULTUUR WEL
EEN GROTE INDRUK OP DE BOERENVOLKEN (ZOALS DE
GERMANEN)
GLAS, MUNTGELD, SCHRIFT, ARCHITECTUUR
GERMANEN

GERMANEN IS DE ROMEINSE BENAMING VOOR ALLE VOLKEN
TEN NOORDEN VAN DE RIJN

VERZAMELING VAN VERSCHIILENDE STAMMEN: FRIEZEN, BATAVEN,
GOTEN, VANDALEN ETC)

LANDBOUWSAMENLEVING

KRIJGSKUNST STAAT IN HOOG AANZIEN
ROMANISERING (OVERNEMEN VAN DE
GRIEKS-ROMEINSE CULTUUR)
ROMANISERING (OVERNEMEN VAN DE
GRIEKS-ROMEINSE CULTUUR)
EINDE VAN HET ROMEINSE RIJK
395 N. CHR. SPLITSING VAN HET ROMEINSE RIJK IN HET WESTROMEINSE RIJK (HOOFDSTAD ROME) EN HET OOST-ROMEINSE RIJK
(HOOFDSTAD CONSTANTINOPOL)
WEST-ROMEINSE RIJK
OOST-ROMEINSE RIJK

WEST-ROMEINSE RIJK KOMT
ONDER DRUK TE STAAN DOOR
DE VOLKSVERHUIZINGEN AAN
DE GRENZEN VAN HET RIJK

GRENZEN STAAN OOK ONDER
DRUK, MAAR BLIJFT
BELANGRIJKE MACHT EN
HANDELSCENTRUM.

GERMANEN STICHTEN
EIGEN KONINKRIJKEN BINNEN
HET ROMEINSE RIJK

1453 TURKSE SULTAN MEHMET
III NEEMT CONSTANTINOPOL IN

476 KEIZER WORDT DOOR DE
GERMAAN ODOAKER VAN DE
TROON GESTOTEN.
VERDEELD RIJK
Download