Romeinen en Germanen

advertisement
De Romeinse Republiek was een democratische aristocratie
Democratisch
-volksvergadering kiest de magistraten
-2 consuls controleren elkaar en zijn maar
1 jaar consul
Aristocratisch
-magistraten zijn rijken
-de Senaat (de rijken) heeft de meeste
macht
1ste eeuw v.c. Burgeroorlogen
Generaals proberen met hun leger de
macht te grijpen
Soldaten trouw aan hun generaal en niet
aan de staat, want hij geeft hun
-soldij
-deel van de buit
-stukje grond na hun diensttijd
Caesar wint van Pompejus en wordt dictator
voor het leven→door Senaat vermoord
Octavianus wint van Marcus Antonius en
sticht het keizerrijk (31 v.c.)
Caesar breidt het rijk uit naar het noorden
-Gallië
-Brittanië
-Benelux tot aan de Rijn
Augustus wil de Elbe als grens
Romeinse leger sterker dan de Germanen
Die gebruiken de guerillatactiek→
Romeinen verslagen in het Teutoburger
woud→
-Rijn-Donau als grens
-Pax Romana
-limes versterkt
100 n.c. het rijk de grootste omvang
Grens was een open grens→handelsverkeer
Grens goed verdedigd
-wachttorens
-castellum
-greppel of muur (b.v. Muur van Hadrianus)
-castra verder naar achteren
Vanaf 2de eeuw druk op de grenzen
-welvaart trekt Germaanse volken aan
-opgejaagd door de Hunnen
-Romeinen laten een deel van de Germanen
toe
-Germanen moeten hulptroepen leveren→
barbarisering van het leger→leger onbetrouwbaar
Vanaf de 3de eeuw crisis in het rijk
-onveiligheid→handel achteruit
-bevolking neemt af→minder belasting
-hogere kosten door
-afkoopsommen aan Germanen
-extra soldij voor het leger
-meer kosten voor ambtenaren
-snelle wisseling van keizers (soldatenkeizers)
Begin 3de eeuw
-splitsing van het rijk in 2 delen
Oost Romeinse rijk (Constantinopel)
West Romeinse rijk (Rome)
-Germanen doorbreken de Rijngrens (406)
(achter hun aan komen de Hunnen)
In 451 worden de Hunnen verslagen
In 476 officieel einde van het West Romeinse rijk (laatste keizer afgezet door de
Germanen)
De Germanen zijn geromaniseerd, maar
hebben ook invloed op de Romeinen
gehad
-Germaanse goden overgenomen (gekoppeld aan Romeinse)
-Germaanse gebruiksvoorwerpen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards