Bestand downloaden

advertisement
T/H
Geschiedeniswerkplaats
Paragraaftoets 3.4: Romeinen, Germanen en Kelten
1
Maak de juiste combinaties. Noteer de letters A-D met de juiste cijfers (1-4).
A bondgenootschap
B limes
C verdrag
D volksverhuizing
1 grens van het Romeinse rijk
2 migratie van een volk
3 overeenkomst, afspraak
4 samenwerking
2
Geef twee betekenissen van het begrip militair.
3
Leg met een voorbeeld uit wat romanisering is.
4
Wanneer en waardoor kwam er een einde aan het West-Romeinse rijk?
5
Lees bron 3.
Noem een verklaring voor de volksverhuizingen die in de tekst wordt genoemd.
Bron 3 Over de volksverhuizingen
In de tweede helft van de vierde eeuw kwam het migratieproces op gang, dat wij de
volksverhuizing noemen. Talrijke Germanen en steppevolken uit het gebied ten oosten van
Germanië wilden zich in het Romeinse Rijk gaan vestigen. Men heeft lang gedacht dat dit
streven veroorzaakt werd door een relatieve overbevolking van Germaanse gebieden en
door de opmars naar het westen van de Hunnen. De Hunnen waren een Mongools ruitervolk
met grote vechterskwaliteiten. In de vierde eeuw trokken zij naar het westen. Zij vestigden
zich in Oost-Europa. Tegenwoordig wordt wel gedacht dat veel Germanen naar het
Romeinse Rijk trokken omdat het leven daar beter leek en een vacuüm achterlieten dat door
andere stammen (zoals de Hunnen) gevuld werd.
Naar: L. de Blois en R.J. van der Spek, Een kennismaking met de Oude Wereld (Bussum,
2006).
© BOA, 2016
1
T/H
6
Lees de vier zinnen (A-D). Noteer de letters van de twee juiste zinnen.
A De Romeinen en de Bataven sloten een bondgenootschap.
B Germaanse stammen leefden in een landbouwstedelijke samenleving.
C Romeinen en Germanen dreven handel over de grens.
D Ten noordoosten van de Rijn leefden Gallische stammen.
7
Lees de onderstaande zinnen (A-D).
Noteer de letters van de twee juiste zinnen.
Deze paragraaf gaat over de verspreiding van de Grieks-Romeinse en de confrontatie met
de Germaanse cultuur. Het verhaal van Alarik past hier goed bij, want:
A Alarik werd in een rivierbodem begraven.
B Goten maakten weinig indruk op de Romeinen.
C Goten vielen Rome aan.
D Goten waren een Germaans volk.
8
Bestudeer bron 1.
In welke Nederlandse provincie is dit badhuis opgegraven? Noteer de letter van het juiste
antwoord.
A Groningen
B Limburg
C Noord-Holland
D Zeeland
Bron 1 Opgraving van een Romeins badhuis (thermen) in Nederland
Van: commons.wikimedia.org (7 mei 2014).
© BOA, 2016
2
Download